Wordt u ook collectant voor Amnesty International


Hoogeveen-(19-02-2024) Binnenkort gaat de collecte van Amnesty International weer van start. In de week van 10 tot en met 16 maart 2024 gaan in heel het land collectanten langs de deuren, ook in Hoogeveen. In lang niet alle straten wordt echter gelopen. Daarom is de werkgroep Hoogeveen op zoek naar mensen die willen helpen met collecteren.

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie. Amnesty neemt daarom geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Op die manier kan de onafhankelijkheid gewaarborgd worden. Vandaar dat de collecte en de collectanten belangrijk zijn voor Amnesty; het omvat een onmisbare bron van inkomsten.
Het opgehaalde geld gebruikt de organisatie voor het doen van onderzoek naar schendingen van mensenrechten wereldwijd. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor het voeren van acties, zoals de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights in december. Hierbij worden brieven geschreven voor mensen die door hun regering onschuldig in de gevangenis zijn gezet. Het gaat vaak om mensen die hun mening geven, terwijl het recht op vrije meningsuiting een mensenrecht is en dus voor eenieder geldt. De schrijfactie heeft ieder jaar weer resultaat: onschuldige mensen komen vrij of krijgen een betere behandeling in de gevangenis.

Alle beetjes helpen
In de gemeente Hoogeveen zullen zo’n zestig collectanten meelopen. Daarentegen kunnen bijna alle wijken en buitendorpen nog wel extra collectanten gebruiken. In overleg kunt u zelf bepalen hoeveel straten en hoelang u wilt lopen; elk uurtje draagt bij! Of u in de middag of in de avond loopt, alle beetjes helpen. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies (tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com).