Wandeling voor raadsleden en Fietsersbond Drenthe i.v.m. de komst van het KFC-vestiging

Hoogeveen-(17-05-2024)Woensdagavond werd er een wandeling georganiseerd door de werkgroep KFC, door en om de Molukse wijk waarbij de raadsleden waren uitgenodigd om een kijkje te nemen naar diverse problemen waar de Molukse wijk en buurtbewoners tegenaan lopen in verband met de komst van een KFC-vestiging.

De raadsleden van de ChristenUnie, PvdA, VVD, Dorpsbelangen en de Fietsersbond Drenthe waren hierbij vertegenwoordigd.

De wandeling startte vanuit de Molukse wijk via de Carstenstraat richting de tegelhandel en zo weer achterlangs terug naar de Molukse wijk.

Opmerkelijk waren de struikelblokken waar de werkgroep tegenaan loopt, waaronder verkeersveiligheid die behoorlijk in het geding komt bij de komst van de KFC-vestiging, maar ook lucht- en lichtvervuiling, bestrijding van ongedierte en zwerfvuil, gezondheid, geluidsoverlast en geluidshinder door bedrijvigheid.

Grote bomen die zomaar zijn gekapt, zonder duidelijke communicatie hierover. Flatbewoners kijken straks vanuit hun keuken- en slaapkamerraam tegen een muur aan op een afstand van 3,5 tot 4 meter en 3 meter hoog.

De geanimeerde foto’s die de buurtbewoners te zien kregen tijdens het presenteren van de plannen van de KFC door Ruval Real Estate B.V. in ’t Oor, toonden een lange muur en het hek dat er nu staat in de Molukse wijk. Er waren geen tekeningen van de aanvoerroute, wat zeker vragen oproept bij de buurtbewoners en de werkgroep.
overigens de bewoners mochten geen vragen stellen of in discussie gaan. Wanneer er vragen of ideeën waren omtrent  de bouw van het KFC dan kon men dit in een karton doos deponeren.

Er is totaal geen vertrouwen van de bewoners in Ruval Real Estate B.V. en wat uiteindelijk het plan is. Logischerwijs zal dit een weg kunnen zijn voor vrachtverkeer voor aan- en afvoer van goederen of afval, maar ook de afrit wanneer bezoekers hun eten hebben besteld. Dit zal enorme verkeersoverlast creëren in de woonwijk, maar ook luchtvervuiling door uitlaatgassen, en veiligheid en onrust voor alle buurtbewoners die dagelijks te maken krijgen met verkeer van bezoekers of waarschijnlijk het vrachtverkeer. Daarnaast is er ook het afval van de KFC en zwerfvuil, wat kan zorgen voor overlast van ratten en ongedierte. De angst onder de buurtbewoners dat het hek toch gebruikt gaat worden, is zeer terecht.

Duidelijk is ook dat de communicatie van de gemeente naar de buurtbewoners en de werkgroep zeer slecht is. De vergunningaanvraag en de brief van de werkgroep liggen al sinds januari bij de gemeente, waar tot op heden nog geen duidelijkheid over is gekomen.

Verslag en foto’s: Paula Bansema