werkgevers

Werkgevers actief betrekken


Hoogeveen-(21-12-2023)In het licht van toenemende stille armoede in onze gemeente, wijst Geert-Jan Walda van GB, zelf ondernemer, op het belang dat werkgevers worden aangemoedigd om medewerkers te helpen bij het identificeren van financiële problemen. Hij benadrukt dat trots en schaamte een rol kan spelen bij het aanpakken van financiële problemen onder werknemers. “Werknemers zijn soms te trots, schamen zich of weten niet op welk moment ze aan de bel moeten trekken als ze hun financiële zaken niet onder controle hebben”.

Werkgevers kunnen een sfeer creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hulp te vragen en waarin openheid over financiële zaken wordt gestimuleerd. Dit kan helpen om stigmatisering tegen te gaan en werknemers aan te moedigen om tijdig hulp te zoeken. Verder kunnen de werkgevers van elkaar leren welke signalen kunnen duiden op eventuele geldproblemen. Bijvoorbeeld: geldlenen, verzoeken om voorschotten, onverwachte verzoeken om vooruitbetaling van salaris of voorschot op vakantiegeld, regelmatig vragen om extra uren of overwerk, verminderde productiviteit of grotere afwezigheid wat anders is dan voorheen, loonbeslag, niet meegaan op uitjes en meer.

De focus van GB ligt op het actief betrekken van werkgevers bij het gemeentelijke beleid voor armoedebestrijding, de nadruk van deze aanpak ligt op het faciliteren van een omgeving waarbij werkgevers best practices, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen bij de aanpak van armoede onder werknemers.

 …