VVD

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…

Succesvol Werkbezoek VVD aan HTL in Hoogeveen


Hoogeveen-(19-11-2023)Afgelopen woensdag heeft de VVD met onder andere Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD Hoogeveen, een werkbezoek gebracht aan de HTL (Handhaving en Toezichtslocatie) in Hoogeveen, gelegen in het AZC. Tijdens dit bezoek werden positieve ontwikkelingen waargenomen met betrekking tot het aanpakken van overlast. Verhoogde veiligheidsmaatregelen, waaronder extra beveiligers en camera’s, zijn genomen.
Naast Ronald Klok waren ook de volgende VVD’ers aanwezig:
– Ruben Brekelmans, Lid van de Tweede Kamer en kandidaat #6
– Mark Strolenberg, Lid van de Tweede Kamer
– Roelof Oosting, statenlid
– Marcel Meijer, Raadslid Emmen
– Hilda Mulder, statenlid en kandidaat #79
– Jeroen Hartsuiker, wethouder Borger-Odoorn en kandidaat #35
Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD Hoogeveen, benadrukte de samenwerking tussen het personeel van het COA, BOA’s en politie, en merkte op: “Het is mooi om te zien hoe personeel van het COA samenwerkt met o.a. BOA’s en politie. Er zijn al een aantal mooie stappen gezet. Wel is het grote zorg dat de druk op deze organisaties niet te groot wordt. De asielinstroom moet omlaag. Ook voor Hoogeveen.”
De VVD waardeert de inspanningen die in Hoogeveen zijn geleverd om de situatie te verbeteren, maar erkent tegelijkertijd de noodzaak om verdere stappen te zetten om de druk op de betrokken organisaties te verlichten en de asielinstroom te verminderen.
Aan het eind van het gesprek benadrukte Ruben Brekelmans nogmaals de noodzaak om de asielinstroom te verminderen. Hij zei: “Niet alleen in Hoogeveen is het noodzaak, maar voor heel Nederland. Keuzes moeten gemaakt worden om dit te bewerkstelligen.”

Gemeenteraad op werkbezoek

(13-10-2023)Hoogeveen-Regelmatig gaat een delegatie van de gemeenteraad op werkbezoek naar organisaties in Hoogeveen, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging van de betreffende organisaties. Afgelopen vrijdag is een vertegenwoordiging van Gemeentebelangen, VVD, PvdA, GroenLinks, CU, CDA en SP te gast geweest bij het “vliegveld Hoogeveen”. Tijdens de presentatie wordt duidelijk dat er goed gebruik gemaakt wordt van het vliegveld in de recreatieve sector – motorvliegen, zweefvliegen en parachute springen. Daarnaast komen er steeds meer landingen vanuit het zakelijke circuit. Dit lijkt nog meer te worden, nu Schiphol meer gebruik wil gaan maken van vliegveld Lelystad waardoor de kleinere vliegtuigen juist dan meer gebruik zullen gaan maken van vliegveld Hoogeveen. Na de rondleiding is het werkbezoek voortgezet bij de Voedselbank. Voorzitter Henk Brouwer heeft verteld over de uitdagingen, betrokkenheid van de vrijwilligers. Veel gezinnen zijn afhankelijk van het wekelijkse levensmiddelenpakket van de Voedselbank. Wethouder Jeroen Westendorp heeft aansluitend de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak hiervan en het proces van armoedebestrijding. Hierop stelt Arond Sieders van Gemeentebelangen dat “wij pleisters plakken en het in principe niet aan de afzonderlijke gemeente is om een oplossing te zoeken voor de inkomenspolitiek. Dit is een landelijk thema”. Zowel de organisatie van de Voedselbank als de gemeenteraad onderschrijven dit. Gelukkig hebben nagenoeg alle landelijke partijen nu het thema bestaanszekerheid in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Verwacht mag worden dat de landelijke regering dit thema nu daadkrachtig gaat oppakken.…