voedselbank Hoogeveen

Wolfsbos steunt de Voedselbank en Stichting Leergeld

Hoogeveen-(01-02-2024)De medewerkers van Wolfsbos doneerden bij de kerstactiviteit in totaal 1260 euro aan een goed doel. Vooraf waren de Voedselbank en Stichting Leergeld gekozen om geld aan te besteden. Dat was dan in plaats van het kerstpakket. Wolfsbos hecht er sterk aan om ook op deze manier haar steentje bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken.

Andries Boesenkool en Arie Dekker van de Voedselbank Hoogeveen ontvingen van Hilco Hoorn van Wolfsbos een cheque van 450 euro. En Marga Rouwhorst en Jan Slagter van Stichting Leergeld kregen een cheque van 810 euro van Monique van Klaveren van Wolfsbos. Ze waren er blij mee en bedankten de school.

Foto (Wolfsbos): vertegenwoordigers van de Voedselbank en Stichting Leergeld ontvangen een cheque

Gemeenteraad Hoogeveen op bezoek bij Voedselbank Hoogeveen

Hoogeveen-Armoede moet aangepakt worden zowel landelijk alsook hier in Hoogeveen.
De voedselbank is een onderdeel om mensen die in armoede zitten deze mensen te ondersteunen.
De gemeenteraad van Hoogeveen kwam vandaag een bezoekje brengen aan de voedselbank en liet zich informeren door de voorzitter van de voedselbank Henk Brouwer.
Henk vertelde dat armoede niet alleen is bij de mensen die in de bijstand zitten maar dat dit iedereen kan overkomen, en vertelde een aantal schrijnende verhalen.
Het aanmelden bij de voedselbank blijft een moeilijke kwestie voor vele mensen die in armoede zitten, doordat de drempel schijnbaar toch erg hoog is.
Binnenkort start de voedselbank met een winkelconcept, dus elke cliënt kan dan gaan winkelen samen met een begeleider van de voedselbank en zelfs kiezen wat ze nodig hebben wat meer onafhankelijkheid geeft, wat weliswaar wel aan bepaalde regelementen is gebonden.
In 2022 was er een armoedeconferentie in de Tamboer en dit werd bezocht tot ongeveer 120 deelnemers.
Deelnemers die afkomstig zijn vanuit de raad, vrijwilligersorganisaties, ervaringsdeskundige, cliëntenraad en professionals.
Vervolg op de conferentie is dat er verschillende gesprekken gevoerd worden met ervaringsdeskundigen professionals uit verschillenden domeinen, ervaringsdeskundigen, en stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen.
De gemeente Hoogeveen is doordrongen dat het vertrouwen in de overheid alsook in de gemeente Hoogeveen zeer en zeer laag is, dat hier hard aan gewerkt moet gaan worden en één van de pijnpunten zijn van de gemeente Hoogeveen.
Van alle Drentse gemeenten heeft Hoogeveen het laagste gemiddeld inkomen. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 120%va het sociale minimum is in de gemeente Hoogeveen hoger dan landelijk. Bestrijding van armoede in Hoogeveen is erg belangenrijk, ongeveer 900 kinderen lopen het risico om in armoede op te groeien, zo’n 1750 huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen.
De vraag is ook gaat de gemeente pleisters plakken tegen de armoede of bundelen zich samen om echt ten strijde te trekken tegen de armoede in Hoogeveen?
Verslag en foto’s Paula Bansema