vertrouwenscommissie

Martijn Breukelman wordt de nieuwe burgemeester van Hoogeveen.

Hoogeveen-(20-12-2023) Martijn Breukelman, 32 jaar is de jongste burgemeester van Drenthe.
Vanavond tijdens de extra raadsvergadering maakte de vertrouwenscommissie dit bekend.
Breukelman volgt de burgemeester Karel Loohuis op n die na 13 jaar stopt met zijn ambt in Hoogeveen.
Breukelman is lid van het CDA en werkzaam als wethouder in Hardenberg, hij is jong en beschikt over veel bestuurlijke ervaring met een goed netwerk wat van pas kan komen voor Hoogeveen, Aldus Hilma Hooijer, voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Daarbij heeft de nieuwe burgemeester veel ervaring opgedaan als raadslid en wethouder in Hardenberg.

Breukelman is gekozen uit 14 sollicitanten en wordt door de vertrouwenscommissie van de gemeente Hoogeveen een stabiele, rustige en daadkrachtige burgemeester genoemd.
Tevens beschikt hij over het vermogen om te verbinden, volgens Breukelman is Hoogeveen een ontwikkelgemeente en hoopt dicht bij de inwoners van Hoogeveen te kunnen staan.

Breukelman wordt op woensdag 3 april geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Hoogeveen nadat de aanbeveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verstuurd, daarna wordt gescreend en vervolgens moet de koning de voordracht goedkeuren.…

Aanbeveling voor een nieuwe burgemeester voor Hoogeveen

Hoogeveen-(19-12-2023) Na een intensief traject, waarbij inwoners betrokken werden bij het opstellen van de profielschets, is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Hoogeveen kiest op 20 december 2023 zijn burgemeester.

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden
Op 5 juli 2023 stelde de gemeenteraad van Hoogeveen de profielschets vast, met input van 734 inwoners en diverse stakeholders.
Op 7 november 2023 werd de vertrouwenscommissie verwacht in het Provinciehuis in Assen om daar te horen dat veertien mensen gesolliciteerd hadden naar het ambt van burgemeester van Hoogeveen.
Tussen 7 november en 5 december 2023 is de vertrouwenscommissie enthousiast aan de slag gegaan. Deze commissie is door de gemeenteraad ingesteld om uit alle kandidaten een voordracht voor te bereiden. Er zijn in twee rondes gesprekken gevoerd met kandidaten, waarbij ook een voorbereidingsopdracht is meegegeven aan de kandidaten en er zijn assessments uitgevoerd. De vertrouwenscommissie heeft de kandidaten tijdens deze twee rondes beoordeeld in het licht van de profielschets.

En nu is het zover: de gemeenteraad van Hoogeveen doet op woensdag 20 december 2023 een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voor Hoogeveen. Dit gebeurt tijdens een extra openbare raadsvergadering die naar verwachting rond 21.00 uur start.

In beslotenheid de aanbeveling bespreken
Zoals bepaald in artikel 61c, lid 3 van de Gemeentewet komt de gemeenteraad die avond al eerder bij elkaar tijdens een besloten raadsvergadering. In deze raadsvergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit over de sollicitatieprocedure aan de gemeenteraad en legt ze uit hoe ze tot de uiteindelijke nummers 1 en 2 zijn gekomen. Deze vergadering is besloten om de privacy van de kandidaten te waarborgen.

De gemeenteraad beslist, bij meerderheid en via een geheime, schriftelijke stemming wie er aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Na afloop van de besloten vergadering wordt de deur van de raadzaal geopend, start de livestream en zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam van de nieuwe burgemeester wereldkundig maken.

Twee kandidaten?
Ja, de gemeenteraad doet een tweevoudige aanbeveling. Dat is verplicht, maar ook: geen formaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan er namelijk voor kiezen om de tweede naam op de lijst voor te dragen voor benoeming. Ook kan het zijn dat de nummer 1 zich terugtrekt of dat hem of haar iets overkomt. De tweede naam blijft voorgoed geheim, als de nummer 1 geïnstalleerd wordt in Hoogeveen. Dat is ook de belangrijkste reden voor het feit dat de gemeenteraad in beslotenheid de beide namen op de aanbeveling bespreekt.

Vervolg
Na het besluit over de aanbeveling stuurt de gemeenteraad, via zijn griffier, de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Naar verwachting zal op 3 april 2024 de nieuwe burgemeester van Hoogeveen worden beëdigd.…

Aanbeveling voor een nieuwe burgemeester voor Hoogeveen

Hoogeveen-(13-12-2023) Na een intensief traject, waarbij inwoners betrokken werden bij het opstellen van de profielschets, is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Hoogeveen kiest op 20 december 2023 zijn burgemeester.
Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden:
Op 5 juli 2023 stelde de gemeenteraad van Hoogeveen de profielschets vast, met input van 734 inwoners en diverse stakeholders.
Op 7 november 2023 werd de vertrouwenscommissie verwacht in het Provinciehuis in Assen om daar te horen dat veertien mensen gesolliciteerd hadden naar het ambt van burgemeester van Hoogeveen.
Tussen 7 november en 5 december 2023 is de vertrouwenscommissie enthousiast aan de slag gegaan. Deze commissie is door de gemeenteraad ingesteld om uit alle kandidaten een voordracht voor te bereiden.
Er zijn in twee rondes gesprekken gevoerd met kandidaten, waarbij ook een voorbereidingsopdracht is meegegeven aan de kandidaten en er zijn assessments uitgevoerd.
De vertrouwenscommissie heeft de kandidaten tijdens deze twee rondes beoordeeld in het licht van de profielschets.
En nu is het zover: de gemeenteraad van Hoogeveen doet op woensdag 20 december 2023 een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voor Hoogeveen. Dit gebeurt tijdens een extra openbare raadsvergadering die naar verwachting rond 21.00 uur start.
In beslotenheid de aanbeveling bespreken
Zoals bepaald in artikel 61c, lid 3 van de Gemeentewet komt de gemeenteraad die avond al eerder bij elkaar tijdens een besloten raadsvergadering. In deze raadsvergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit over de sollicitatieprocedure aan de gemeenteraad en legt ze uit hoe ze tot de uiteindelijke nummers 1 en 2 zijn gekomen. Deze vergadering is besloten om de privacy van de kandidaten te waarborgen.
Twee kandidaten?
Ja, de gemeenteraad doet een tweevoudige aanbeveling. Dat is verplicht, maar ook: geen formaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan er namelijk voor kiezen om de tweede naam op de lijst voor te dragen voor benoeming. Ook kan het zijn dat de nummer 1 zich terugtrekt of dat hem of haar iets overkomt.
De tweede naam blijft voorgoed geheim, als de nummer 1 geïnstalleerd wordt in Hoogeveen. Dat is ook de belangrijkste reden voor het feit dat de gemeenteraad in beslotenheid de beide namen op de aanbeveling bespreekt.
Stemming
De gemeenteraad beslist, bij meerderheid en via een geheime, schriftelijke stemming wie er aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester van de gemeente Hoogeveen.
Na afloop van de besloten vergadering wordt de deur van de raadzaal geopend, start de livestream en zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam van de nieuwe burgemeester wereldkundig maken.
Vervolg
Na het besluit over de aanbeveling stuurt de gemeenteraad, via zijn griffier, de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Naar verwachting zal op 3 april 2024 de nieuwe burgemeester van Hoogeveen worden beëdigd.