veiligheid

CDA Hoogeveen organiseert politiek café over veiligheid en coffeeshops  

Hoogeveen-(13-11-2023) CDA Hoogeveen organiseert samen met CDJA Drenthe op maandag 20 november een politiek café over veiligheid en coffeeshops. Onderdeel van veiligheid, ondermijning is in de gemeente Hoogeveen een groot probleem. De Rekenkamer bracht onlangs een verontrustend rapport uit, waaruit bleek dat Hoogeveen een hoog risicoprofiel heeft, maar ondermijning nauwelijks de aandacht krijgt in het beleid. De christendemocraten willen daarom met Hoogeveners in gesprek over veiligheid en coffeeshops tijdens een politiek café met Tweede Kamerkandidaten Anne Kuik (nummer 10) en Bart van Dekken (nummer 38).

CDA-fractievoorzitter a.i. Bert Otten vertelt: “Anne Kuik en Bart van Dekken hebben veel expertise op het gebied van veiligheid. Anne Kuik is momenteel woordvoerder veiligheid in de Tweede Kamer en Bart van Dekken heeft jarenlang bij justitie gewerkt. Het CDA vindt veiligheid dan ook belangrijk. In een fatsoenlijk land voelt iedereen zich namelijk veilig en kun je veilig over straat. Daarom willen wij samen met u het gesprek aangaan hoe we Hoogeveen veiliger kunnen maken en welke gevolgen coffeeshops hebben voor de veiligheid in onze gemeente. U bent van harte uitgenodigd!”

Het politiek café vindt plaats op maandag 20 november in De Koffiepot, Hoofdstraat 81 in Hoogeveen. Inloop is vanaf 19:30. De avond is vrij toegankelijk.…

Gesprek over veiligheid en coffeeshop tijdens politiek café in de Koffiepot

Hoogeveen-(11-11-2023) Onlangs bracht de Rekenkamer een rapport uit, waaruit blijkt dat ondermijning in Hoogeveen een groot probleem is, maar nauwelijks de aandacht krijgt in het beleid. CDA Hoogeveen wil daarom met u in gesprek over veiligheid en coffeeshops op maandag 20 november tijdens ons politiek café in de Koffiepot.

Te gast zijn kandidaten voor de Tweede Kamer Anne Kuik (#10) en Bart van Dekken (#38). Inloop is vanaf 19:30 en de avond is vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!…

Gemeentebelangen wil ondersteuning buurtpreventie

Hoogeveen-(10-11-2023)In veel woonwijken en dorpskernen zijn inmiddels WhatsApp groepen. Buren kunnen elkaar direct informeren als er iets bijzonders gesignaleerd wordt. Worden verdachte personen of auto’s gezien of ‘rare mensen aan de deurbel’, dan worden buren via de WhatsApp direct geïnformeerd. Zo kan veel leed vermeden worden en dit geeft bovendien iedereen een veilig gevoel dat er naar elkaar omgezien wordt. Ter verhoging van de veiligheid zou het ook goed zijn dat de politie, BOA’s en wijkbeheerder hierin meegenomen worden. Ten eerste omdat de politie dan wellicht direct eens even kan kijken in de betreffende wijk en ten tweede om dit soort signalen eventueel door te geven aan andere wijken.

Hoe meer ogen en oren opletten, hoe onaantrekkelijker het wordt voor onwelwillende. Voorkomen is beter dan natijd moeten repareren. Ook verhoogt het de saamhorigheidsgevoel tussen overheid en de betreffende woonwijk. Gemeentebelangen ziet daarom een kans voor de gemeente om zo meer verbinding te krijgen met de buurt en de veiligheid op deze manier ook verder te professionaliseren. GB vraagt daarom aan de gemeente of hiervoor een kostenpost kan worden meegenomen wordt in de begroting en of deze samenwerking tussen woonwijken en overheid een officieel karakter kan krijgen.

Foto: Pixabay…

Senioren aan zet in de Tamboer Hoogeveen een groot succes

Hoogeveen-De senioren werden gisteren in de Tamboer van harte welkom gehete en ze mochten mee praten en meedenken hoe seniorenvriendelijk gemeente Hoogeveen is met de omliggende dorpen. Er was een enorme opkomst van de senioren en volop belangstelling, bij binnenkomst kreeg men via stands informatie wat er allemaal te doen is van verschillende organisaties voor de senioren.
Informatie over veiligheid, hersenactiviteit zoals dammen, sport en bewegen, veilig wonen en veilig en fietsen e.d. Om 10.00 werd deze dag geopend in de zaal door de nieuwe wethouder Gemeentebelangen in Hoogeveen Niek Wind. Historische Vereniging namen de senioren mee in een tijdlijn van 1900 hoe het toen was in Hoogeveen met een prachtige oude film waarin de senioren toen der tijd getrakteerd werden op een uitje en welke activiteiten er toen werden georganiseerd.
Om 10.30 werden de senioren uitgenodigd voor tafelgesprekken met als thema’s: Wonen en vrijetijdsbesteding, Sport en bewegen, Vervoer en omgevingsverkeer, Gezond leven, Ontmoeting, meedoen en vrijwilligerswerk.
De tafelgesprekken werden druk bezocht en er was volop belangstelling voor de diverse thema gesprekken. Om 12.30 werd voor de bezoekers uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch, na de lunch kon men nog even lekker struinen en informatie inwinnen om daarna een dansje te wagen op de dansvloer met heerlijke muziek verzorgd door “Het dans paleis”. Foto’s en verslag:  Paula Bansema