Vacinatie

Zorgen over Vaccinatiegraad in Hoogeveen

Hoogeveen-(24-0302024)Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland sterk aan het dalen is sinds 2020. Ook in Drenthe daalt het aantal gevaccineerde kinderen. In Hoogeveen is het aantal gevaccineerde baby’s inmiddels onder de kritische grens van 95% beland. Een hoge vaccinatiegraad is essentieel voor het tegen gaan van de verspreiding van ernstige infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio. De huidige mazelenuitbraak in Eindhoven en de recente meldingen van overleden kinderen aan kinkhoest laten zien dat gemeenten samen met de Rijksoverheid spoedig moeten ingrijpen om meerdere uitbraken te voorkomen.

Gezien deze zorgelijke ontwikkelingen hebben Marin Rutgers van D66 en Erica Blenkers van VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hoogeveen. Naast dat zij willen weten wat er in Hoogeveen gedaan is en wordt om de vaccinatiegraad op peil te krijgen, willen zij ook weten hoe de gemeente zich voorbereid voor het geval er ook hier een uitbraak van kinkhoest of mazelen plaatsvindt.

Erica Blenkers benadrukt: “Het is essentieel dat we als gemeenschap onze krachten bundelen om de vaccinatiegraad te verhogen en de gezondheid van onze burgers te beschermen.”

Marin Rutgers voegt toe: “Samenwerking tussen alle betrokken partijen is van vitaal belang om misvattingen over vaccinatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle inwoners van Hoogeveen toegang hebben tot betrouwbare informatie over vaccinatie.”

Het is van cruciaal belang dat we samenwerken om de voorlichting te intensiveren en de vaccinatiegraad te verhogen. Zo kunnen we toewerken naar het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Hoogeveen.