Treant

Hoe Treant de verpleegkundige beroepsgroep versterkt met data


Hoogeveen-(181-07-2024) Treant zet vol in op het gebruik van (real time) data in de zorg. ‘Het helpt ons regie te nemen en alles overzichtelijk te houden’, zegt Karin Verhoog. Zij is verpleegkundige en teamleider op de Acute Opname Afdeling van ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen.

Eén van de meest tastbare voorbeelden van de implementatie van data gedreven werken binnen Treant is het eigen opgezette Ward Control Center (WCC). Het initiatief hiervoor kwam van verpleegkundigen. Het WCC is een uniek touchscreen, waarop real time informatie is af te lezen en ingevoerd kan worden. ‘Zo kun je zien op welk bed in welke kamer welke patiënt ligt. Per patiënt wat de voorlopige ontslagdatum (VOD) is, welke disciplines bij een patiënt betrokken zijn en wie de hoofdbehandelaar is. Ook zien wij overzichtelijk welke verpleegkundige de patiënt verzorgt en wat de werklast is van een verpleegkundige. Verder zijn tal van logistieke indicatoren bij de patiënt inzichtelijk. Zo kun je zien wat er nog moet gebeuren voordat een patiënt met ontslag kan of bij een uitplaatsing naar een andere afdeling, wanneer en op welke manier dit gebeurt’, somt Verhoog op.

De AOA nam zo’n drie jaar geleden als eerste afdeling binnen Treant het WCC in gebruik. Verpleegkundige Karin Verhoog is zeer te spreken over het gebruik ervan in de praktijk. ‘Het is duidelijk en gemakkelijk. Door alle informatie in één oogopslag inzichtelijk te hebben, is er meer rust op onze afdeling en teampost, wat vervolgens leidt tot betere patiëntenzorg en ook een kortere ligduur.’

Bijkomend voordeel: nu alle informatie op één digitaal afdelingsbord zichtbaar is, zijn de aloude whiteboards, met handgeschreven aantekeningen, verleden tijd. ‘Met daarbij een nog zwaarder wegend voordeel: de informatie die voorheen op een whiteboard stond, werd na elke dienst weer gewist. Deze informatie ging dus verloren. Nu hebben en houden we deze informatie digitaal beschikbaar en kunnen we het gebruiken om de zorgzwaarte binnen het hele ziekenhuis te monitoren, te evalueren en in te zetten voor de toekomst’, legt Jaap Krikken uit, hoofd van de afdeling Business Intelligence (BI) van Treant.

Zorg en ondersteuning komt samen
‘Vaak weten verpleegkundigen en andere zorgprofessionals heel goed wát ze willen, maar niet hóe ze dat willen. Dan komen wij in beeld’, vertelt Jaap Krikken verder. ‘Bij vragen en behoeftes uit de praktijk gaan wij als BI, samen met onze collega’s van Integraal Capaciteitsmanagement (ICM), op zoek naar hoe we iets kunnen bouwen waardoor zorgprofessionals weer meer informatie krijgen en beter hun eigen werkproces kunnen sturen. Omdat je het samen bouwt, is hierbij nooit discussie over input: de cijfers, getallen en data. Artsen en verpleegkundigen beschikken over de cruciale domeinkennis welke je echt nodig hebt in de ontwikkeling van deze nieuwe producten, zoals het WCC welke nu volledig aansluit op de informatiebehoefte van zorgprofessionals. Samen komen we tot een passend product, dat continu van nieuwe toepassingen wordt voorzien om het te verbeteren.’

Met data an sich is Treant al jaren bezig. Denk hierbij aan capaciteitsgegevens, zoals het aantal vrije bedden, enzovoorts. Wat met name doorontwikkeld is de laatste paar jaar, is het samenvoegen van alle verschillende data tot één overzichtelijk geheel. ‘Er was veel data versnipperd beschikbaar, vanuit verschillende systemen. Als je dan iets wilde weten, was het letterlijk een kwestie van informatie sprokkelen. Dat hebben we met één overzichtelijk dashboard, waarin alle data in een voor iedere begrijpbare presentatievorm zichtbaar is, samen laten komen. Dat helpt enorm om gezamenlijk en gefundeerd beslissingen te kunnen nemen.’ Doordat op het WCC verpleegkundigen zelf gegevens in kunnen vullen zijn zij, en de bijbehorende data, in de lead.

De Acute Opname Afdeling was dus de eerste afdeling binnen Treant die het WCC in gebruik nam. Inmiddels staat de teller op acht afdelingen. ‘De meest recente ontwikkeling is dat we nu ook met verpleegkundige indicatoren werken, real time score van de patiënt geïntegreerd in het dashboard. De kwaliteit van zorg binnen Treant blijft zich hiermee door ontwikkelen. We kijken ook in onze ouderenzorg naar de mogelijkheden hiervoor en zijn inmiddels met de eerste stappen begonnen: de data is er, nu de uitwerking er van nog.’

TPO Dashboard OK
Een andere mooie ontwikkeling bij Treant is het eigen ontwikkelde TPO (Tactisch Plan Overleg) Dasboard op de OK. ‘Hiermee kunnen we bijvoorbeeld inspelen op korte of juist lange wachttijden voor bepaalde specialismen en houden we bijvoorbeeld ook bij hoe laat operaties op onze verschillende locaties ’s ochtends beginnen. Want een kwartiertje later in de ochtend beginnen, om wat voor reden dan ook, kan er zo maar voor zorgen dat een operatie aan het einde van de dag niet door kan gaan. Door medewerkers mee te nemen in de cijfers, in een grafiek, zien we gezamenlijk het belang er van in. Het mooie is: we zien een dalende trend: op al onze drie ziekenhuislocaties beginnen de OK-dagen steeds vroeger!’ glimlacht Jaap Krikken. ‘Door de zorgprofessional informatie te geven over het hele proces, geef je ze mogelijkheden tot sturing. Dan pakken ze zelf op wat beter kan.’

Inzien belang van data
Maar hoe is Treant op dit punt gekomen? ‘Verschillende factoren spelen hierbij een rol’, stelt Paula Nelissen, voorzitter van de raad van bestuur van Treant. ‘Om te beginnen zien wij als raad van bestuur het belang van het gebruik van data in. Treant is een zorgorganisatie met ziekenhuis- en ouderenzorg, verdeeld over 21 locaties. Het overzichtelijk en inzichtelijk houden van zorgstromen en inzet van medewerkers is complex. Dat maakt dat we indringend en in hoog tempo hier systemen en dashboards op zijn gaan inrichten en ontwikkelen. We hebben zeer goede professionals op het gebied van BI en ICM aangetrokken. Allemaal eigen mensen, bij ons in dienst, geen externe partij die dit voor ons doet.’

‘Wij vinden namelijk dat je zelf precies moet weten hoe data tot stand komt (registratie) en hoe deze data tot informatie wordt getransformeerd. Daarom moet je deze expertise niet inkopen of uitbesteden, maar zelf ontwikkelen. Dus zelf snappen wat de rekenregels zijn, weten wat hierin eventuele beperkingen zijn en snappen welke aannames er worden gedaan. Deze visie op data is in onze ogen juist van belang en doorslaggevend in waar we nu staan.’

‘In coronatijd hebben we flinke stappen gezet. Een goed real time dashboard was van essentieel belang en dat hebben we toen ook ontwikkeld’, vervolgt Nelissen. ‘We wisten precies welke patiënten en cliënten waar waren, welke toestroom we konden verwachten en hoe we hier binnen onze ziekenhuis- en ouderenzorglocaties mee om moesten gaan. Zo konden we tijdig op basis van betrouwbare cijfers besluiten nemen. Besluiten over inzet van medewerkers, over op- of afschalen van operaties, wel of niet een cohort of aparte corona-afdeling inrichten, en zo kan ik nog wel even doorgaan.’ Dit alles komt samen in het zogenoemde Treant Control Center.

Zorgmedewerker aan het roer
Paula Nelissen vervolgt. ‘Wat ik zo bijzonder vind bij Treant is dat de verpleegkundigen zijn gestart met de vraag om het WCC-bord. Zij gaven aan informatie visueel te willen maken om te kunnen sturen op het zorg- en werkproces. Dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Ik zie vaak in organisaties dat als iets zeer ingewikkelds ontwikkeld moet worden dat we dat nog al eens isoleren van de plek waarvoor het bedoeld is. Als ik denk aan de vele informatie van allerlei kwaliteitsgegevens dan beleggen we dat binnen een stafafdeling en vinden daarna dat de verpleegkundigen in de praktijk de verandering dienen te implementeren. Wat het WCC binnen de verpleegafdelingen hier zo bijzonder maakt, is dat het is ontstaan op die klinische verpleegafdeling en ook nog eens daar ontwikkeld is en het daar ook blijft. Verpleegkundigen implementeren hoeft helemaal niet, want ze hebben het samen gemaakt en gebruiken het vanaf het prille begin. Ze vragen constant om meer om nog beter te kunnen sturen’, zegt Nelissen tevreden.

‘Binnen Treant jaag ik dat aan en zie ik dat ook steeds meer gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat als je de zorgprofessional aan het roer zet, ze echt zelf wel weten hoe ze moeten sturen op de kwaliteit van zorg. Dan moeten ze wel over de juiste data beschikken. Daarin zien we binnen Treant nu een enorme ontwikkeling.’

Ook rapportages
Niet alleen voor bedden, patiënten en medewerkers, maakt Treant gebruik van eigen ontwikkelde dashboards, maar bijvoorbeeld ook voor rapportages. Denk hierbij aan financiële verantwoordingen en andere resultaatgerichte informatie. ‘Doordat we binnen Treant allemaal in hetzelfde systeem en dashboard werken, praten we ook allemaal over dezelfde cijfers. Zo zie je bij ons niet meer gebeuren dat er vier mensen aan een tafel zitten, met allemaal hun eigen ‘Excel-lijstje’. De discussie gaat bij ons nooit over cijfers, maar over de inhoud van de getoonde cijfers. Dat gaat van de dagelijkse zorgverlening tot ons als raad van bestuur aan toe, we kijken allemaal naar hetzelfde dashboard’, vertelt Paula Nelissen trots. ‘En telkens weer willen we nog meer ontwikkelen en ontstaan bij het gebruik van data weer nieuwe behoeftes van informatie of voorspellende berekeningen.’

Blik op de toekomst
‘De volgende stap is de transformatie van het eerder genoemde Ward Control Center naar een Patiënt Control Center, waar alle patiëntinformatie wordt weergegeven. Deze mogelijkheid zal ook patiënten in staat stellen om meer betrokken te zijn bij hun eigen zorgproces’, besluit hoofd BI Jaap Krikken.

[Foto: Ward Control Center op de AOA met Karin verhoog rechts en Joan Feijen links op de foto]

 …

Met navigatie betere, veiligere en uitgebreidere zorg bij neusbijholteproblemen


Hoogeveen-(16-07-2023)Patiënten met chronische klachten aan hun neusbijholtes worden bij Treant sinds dit voorjaar geopereerd met behulp van navigatie.
 

‘Een vooraf gemaakt CT-scan koppelen we aan het hoofd van de patiënt tijdens de operatie’, begint KNO-arts Minke van den Berge van Treant haar uitleg over deze operatietechniek. ‘We kunnen dan precies zien of er nog iets weggehaald kan worden of dat we op de grens zitten. We kunnen hiermee beter positie bepalen en preciezer opereren. Dit voorkomt voor veel patiënten een onnodige extra operatie, omdat niet genoeg is weggehaald. Ook verkleinen we hiermee de kans op complicaties.’

Wegwijs in het doolhof
Aan de neusholtes van een mens zijn verschillende bijholtes gekoppeld. De kaakholte, de voorhoofdsholte, een paar holtes tussen de ogen en ook nog dieper in het hoofd. Als zo’n holte verstopt raakt, kunnen ontstekingen ontstaan. ‘Iedereen heeft dat wel eens. Maar heb je dat continu, dan spreken we van een chronische ontsteking. Patiënten lopen dan heel lang met klachten, als hoofdpijn, druk op het hoofd of een neus vol met snot. Dat kunnen hele vervelende klachten zijn, die we altijd eerst proberen te behandelen met medicijnen. Maar soms zit het gewoon allemaal zo dicht dat het open en schoon gemaakt moet worden met een operatie’, vertelt Van den Berge.

‘Als we een bijholte opereren willen we goed en volledig schotjes en cellen weghalen. Met name bij de voorhoofdsholte is dat een uitdaging. Je zit dan namelijk echt heel dicht op de schedelbasis en de oogkas. Het komt dus heel precies wat we doen. Dat kunnen we al heel goed en nu kunnen we dat binnen Treant nog beter, veiliger en uitgebreider: met behulp van navigatie. Je kan het zo zien dat je in een doolhof bent en je alleen maar de muren van dat labyrint ziet. Met dit apparaat kan je op de tomtom precies zien waar je bent. Bij iedere patiënt ziet het er namelijk weer anders uit. Niemand is gelijk. Dat maakt ons vak heel leuk. Wel betekent het dat iets letterlijk soms net iets anders zit dan je vooraf zou verwachten. Hiervoor gebruiken we een CT-scan van de patiënt.’

Refaja Stadskanaal
Patiënten hoeven met de invoering van deze operatietechniek niet meer doorverwezen te worden naar andere ziekenhuizen. Zo kan ook deze vorm van zorg dicht bij huis plaatsvinden. Zo’n tien tot vijftien patiënten per maand worden bij Treant op deze manier geholpen. Dat gebeurt op het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen hebben chronische neusbijholteklachten. Vaak gaat het om mensen die al eerder zijn geopereerd, maar waarbij de klachten weer terugkomen en waarbij opnieuw een operatie-indicatie is gesteld. ‘Dat soort patiënten zullen we met navigatie opereren, om dus nog beter de grens op te kunnen zoeken van het openen van de bijholtes.’

[Foto: KNO-arts Minke van den Berge opereert met behulp van navigatie (beeldscherm rechts)]…

Technasiumleerlingen bedenken innovatieve oplossingen voor ziekenhuis Hoogeveen


Hoogeveen-(10-07-2024)Tweedejaars technasiumleerlingen van het Roelof van Echten College hebben in opdracht van zorgorganisatie Treant oplossingen bedacht voor diverse technische uitdagingen van het ziekenhuis. De leerlingen sloten de opdracht af met een presentatie aan medewerkers van het ziekenhuis Bethesda. Zij waren onder de indruk van de ideeën en creatieve oplossingen. 

Janine Blok, werkvoorbereider techniek, stelde samen met haar collega’s de uitdagingen op. De leerlingen konden kiezen uit vraagstukken in de thema’s veiligheid en medische technologie. Ze liepen een middag mee op het pathologielaboratorium en deden onderzoek om risico’s in kaart te brengen. Daarnaast testten zij twee volgsystemen voor medische apparatuur op basis van GPS en WiFi, zodat het makkelijker wordt om medische apparatuur te verplaatsen. De opdrachtgevers waren onder de indruk van de levendige demonstraties tijdens de presentatie. “Het is geweldig om te zien met welke ideeën de leerlingen komen”, zegt Blok. Enkele ideeën worden momenteel verder onderzocht om te zien of ze in de praktijk kunnen worden toegepast.…

Vincent Moolenaar nieuw lid raad van toezicht Treant


Hoogeveen-(01-07-2024)Per 1 juli 2024 is Vincent Moolenaar benoemd als lid raad van toezicht bij Treant.

Vincent Moolenaar is werkzaam als Business Director Board & Governance Programs bij Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast verricht hij diverse nevenfuncties, waaronder auditor bij NVZD voor de accreditatie van zorgbestuurders, toezichthouder bij Deloitte en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is hij Raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer, onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam.

Hij is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder en heeft ruime ervaring in zowel de profit als de non-profit sector. Zo was hij verantwoordelijk voor grote transities en integraties binnen Shell en Ahold. Zijn diepe expertise op het gebied van governance, risicomanagement en audit, gaat hij bij Treant inzetten in zijn rol als vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie.

Vincent Moolenaar: ‘Ik vind het waardevol om me in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en zie ernaar uit om bij te dragen aan Treant. Het is de grootste werkgever in de regio Drenthe en Zuidoost Groningen en de zorg die verleend wordt is onmisbaar voor de leefbaarheid van die regio. Daarbij spreekt mij de combinatie tussen care en cure binnen Treant enorm aan.’ Roelof Jonkers: ‘We zijn verheugd dat Vincent Moolenaar zich bij ons voegt. Met zijn brede ervaring in transities en bedrijfsvoering in al haar facetten, is hij een waardevolle toevoeging. We kijken uit naar de vernieuwing die hij Treant gaat brengen.’ 

Vrijwilligerscollege: Muziektherapie in de zorg

Hoogeveen-(17-04-2024)De workshop Muziektherapie in de zorg is voor vrijwilligers en mantelzorgers die graag zelf willen zien en ervaren wat het effect van muziektherapie kan zijn bij mensen met geheugenproblemen. De workshop vindt plaats op donderdag 25 april bij Weidesteyn.

Als wij naar muziek luisteren die we mooi vinden, gebeurt er van alles in onze hersenen. Volgens onderzoekers vindt er bij mooie muziek een vuurwerkspel aan activiteit plaats in bijna alle hersengebieden. Ook bij mensen met geheugenproblemen lijkt het erop dat muziek de hersengebieden activeert. Dat is heel bijzonder, want soms is er al veel hersenschade aanwezig. Ook het gedrag kan veranderen door muziek.

Onderzoekers denken dat muziek een belangrijke rol speelt bij het opslaan van herinneringen. Als je de muziek later weer hoort, dan activeer je verschillende hersengebieden.

Muziek is geen magisch middel, maar het lijkt wel een alternatieve route naar je geheugen. En dat maakt het ook een mooi middel om weer contact met iemand met geheugenproblemen te krijgen en samen te genieten.

Deze workshop wordt gegeven door muziektherapeuten van Treant, Nikki Botmann en Ilsje Merk.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 april a.s. tussen 13.15-14.45 uur bij Treant, locatie Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4 te Hoogeveen. Aanmelden voor deelname graag voor 22 april a.s. via mail naar vc@vrijwilligershoogeveen.nl of telefonisch via 0528 278 855 (receptie SWW).

 …

Open bedrijvendag in Treant Hoogeveen een groot succes

Hoogeveen-(04-11-2023)Het was zaterdag 4 november 2023 bij veel bedrijven in Hoogeveen Open dag en dat bood mogelijkheden her en der eens een kijkje te nemen achter de schermen. Een kijkje nemen achter de schermen van het ziekenhuis was zaterdag 4 november mogelijk.

Het kon op de open dag bij Treant. Ziekenhuislocaties Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Het was een komen en gaan van mensen met na afloop een glaasje drinken en wat lekkers uit de keuken van het ziekenhuis.Ook waren er speciale routes voor de kinderen. Ook al is Bethesda geen volwaardig ziekenhuis meer te noemen, toch verdient het personeel een pluim, want alles stond ten dienste van de bezoekers. De bijbehorende foto’s zijn gemaakt door Peter Aalders.