subsidieaanvraag

LEADER-programma 2023 open voor subsidieaanvragen

Hoogeveen-(28-11-2023)De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers en organisaties in de Provincie Drenthe al deel kunnen nemen aan de plattelandscafés die in onze gemeente zijn georganiseerd. Dit in aanloop naar het LEADER-programma, waar inmiddels een subsidie kan worden aangevraagd.

Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland? Dan kun je tot en met 21 december 2023 een subsidie aanvragen via het LEADER-programma, een Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Denk hierbij aan plannen voor een nieuw zorginitiatief, een circulaire en duurzame toekomstbestendige voorziening of een samenwerkingsproject op het gebied van klimaat of biodiversiteit.

De aanvraag moet natuurlijk passen bij de doelen van LEADER en het maximale subsidiebedrag is € 125.000. Alle details over hoe je subsidie kunt aanvragen, inclusief de spelregels, vind je op www.leaderdrenthe.nl/aanvragen. Voor extra informatie kun je ook bellen met de LEADER-contactpersonen via 0592-36 55 55.

Het LEADER- programma is bedoeld voor het stimuleren van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. Een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio: van inwoners, ondernemers en gemeenten.

Foto: Pixabay