struikenactie

Struikenactie van Hoogeveen Groen & IVN voor de biodiversiteit

Hoogeveen-(05-12-2023) Het burgerinitiatief Hoogeveen Groen heeft een ludieke weggeefactie in samenwerking met IVN Hoogeveen om de biodiversiteit in Hoogeveen te promoten. Maar liefst 34 struiken worden a.s. vrijdag 8 december tussen 10:00 en 12:00 uur weggegeven bij het Struunhuus in het Steenbergerpark.

Hoogeveen Groen is een nieuw initiatief dat is opgestart om de biodiversiteit in Hoogeveen te promoten. Er heerst veel monocultuur in tuinen, op bedrijventerreinen én op gemeentegrond en dat is schadelijk voor de natuur. Het gebrek aan biodiversiteit zorgt er voor dat veel soorten planten, dieren, bacteriën en schimmels niet goed gedijen en dat de soortentellingen afnemen van veel van deze inheemse soorten. Een goed voorbeeld hiervan is de Europese egel: een dier dat afhankelijk is van veel dier- en plantensoorten om te kunnen overleven in een constant veranderende omgeving. Een echt seizoensdier dat in de lente en herfst veel voedsel nodig heeft om zich voort te kunnen planten en om zichzelf vet te mesten om veilig te kunnen overwinteren. Daarom heeft Hoogeveen Groen de egel uitgeroepen tot gidsdier voor de biodiversiteit. Want als het goed gaat met de egel, gaat het goed met de natuur!

In gesprek met.
In de weken dat Hoogeveen Groen is begonnen met het opstarten van het initiatief is er al veel met andere partijen gesproken om mogelijk samen te werken aan een groener Hoogeveen. Zo zijn er al kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse partijen en zijn er zelfs al samenwerkingen ontstaan. Zo ook met IVN Hoogeveen en Regionieuws Hoogeveen. Maar meer samenwerkingen zijn zeker gewenst om het initiatief verder te ontwikkelen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via de website.

Groene industrie

Om Hoogeveen écht groen te maken, willen wij vanuit Hoogeveen Groen zorgen voor zogenoemde ‘groene stapstenen’ tussen de buitendorpen en de stadsparken in Hoogeveen. Momenteel wordt onderzocht waar die stapstenen nodig zijn binnen de bebouwde kom van Hoogeveen, maar ook op de industrieterreinen is vergroening hard nodig om een groene snelweg aan te leggen. Door stroken van minimaal 5 bij 5 meter aan groen te ontwikkelen met inheemse struiken en bloemen, kunnen dieren makkelijker en veiliger vanaf de buitendorpen naar de bebouwde kom van Hoogeveen oversteken en hebben ze meer mogelijkheid om in de druk bebouwde gebieden te nestelen en voort te planten. Hierbij hebben we het voornamelijk over vogels, kleine zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. Bedrijven die kleine delen van hun bedrijventerrein willen vrijgeven voor de vergroening van de industrieterreinen worden voorgesteld op onze website, op onze Facebookpagina én op onze Instagram als blijk van waardering. Samen maken wij van Hoogeveen de groenste industrie van Nederland! Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op onze website.

De tuin vergroenen
Overal lees je over vergroenen en verduurzamen, maar waar moet je mee beginnen en wat voor effect heeft het nou echt? Dat is wat veel mensen zich terecht afvragen, want veel informatie vind je niet tenzij je er echt naar op zoek gaat. En dan moet je maar net de juiste trefwoorden gebruiken op het internet, want voor je het weet ben je aan het vergroenen, maar heb je de hele tuin vol staan met exotische planten waarvan je niet wist dat ze schadelijk konden zijn voor onze natuur! En dat terwijl vergroenen heel makkelijk is en helemaal niet veel hoeft te kosten als je dat niet wilt. Op onze website benoemen we enkele ideeën, en er volgen nog veel meer. Hoeveel heb jij al gedaan in de tuin?

Struikenactie
Om het initiatief van Hoogeveen Groen gelijk leven in te blazen, geven wij samen met IVN Hoogeveen maar liefst 34 struiken weg! Deze zijn overgebleven bij de Natuurwerkdag en mogen nu bij u in de tuin. Er zijn verschillende soorten zoals de Geoorde wilg en de Vuilboom verkrijgbaar. En ze kunnen gelijk de grond in, zelfs met vorst. De struiken staan al in ruststand en zullen van het voorjaar vanzelf weer uitlopen wanneer het warmer wordt. Komt u ook?
Op vrijdag 9 december aanstaande tussen 10:00 en 12:00 uur is het Struunhuus in het Steenbergerpark geopend voor iedereen die een struik wil ophalen voor in de tuin. Let op: weg is pech! …