Stolpersteine

Onthulling 60 stolperstenen/struikelstenen in Hoogeveen.


Hoogeveen-Het bestuur van de Stichting Herdenkingsstenen Hoogeveen bereidt de plaatsing voor van 60 Stolpersteine te Hoogeveen. De onthulling zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 13 oktober a.s. met een bijeenkomst in de Tamboer te Hoogeveen daaraan voorafgaande. Het bestuur zou graag in contact komen met nabestaanden van de Joodse gemeenschap van Hoogeveen. Opgave voor aanwezigheid bij de onthulling en reacties van betrokken familieleden kunnen gestuurd worden naar het bestuur via het emailadres: st.hgv.herdenkingsstenen@gmail.com . De serie stenen van de 13e oktober komen bij de volgende panden:
Hoofdstraat Oostzijde 8, 60, 62, 66, 68, 132, 168 en 198.
Hoofdstraat Westzijde 37, 55/57, 67, 71 en 153.
Pesserstraat 7.
Stationsstraat 6,8 en 12c