stichtingen

Vrijwilligerscollege: de impact van Wetten en Regelgeving voor verenigingen en stichtingen


Hoogeveen-(17-10-2023)Welke regels en wetten zijn van invloed op vrijwilligersorganisaties?
Op dinsdag 31 oktober om 19.30 uur is er een speciale online bijeenkomst over wetten en regelgeving voor verenigingen en stichtingen. Adam van Bergeijk, adviseur wet- en regelgeving van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), neemt de deelnemers mee in de wereld van regelgeving en wat dit betekent voor organisaties.
Tijdens deze bijeenkomst komen belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), Ultimate Beneficial Owner (UBO), de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), over de privacy, en de Veiligheid en Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze begrippen worden toegelicht en uitgelegd wat voor organisaties belangrijk is om goed geregeld te hebben. Ook is er tijd voor vragen van deelnemers over deze onderwerpen.
Aanmelden voor de online bijeenkomst graag voor 26 oktober a.s. via www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges of via tel. 0528 278 855 (receptie SWW).
Foto: Pixabay…