Stichting Salawaku

Nieuwsbrief van de werkgroep tegen de eventuele komst van de KFC aan de Schutstraat


Foto: Paula Bansema

Hoogeveen- (01-05-2024)Naar aanleiding van de mogelijke komst van een KFC-vestiging hebben enkele betrokken buurtbewoners de handen ineengeslagen om in protest te komen tegen de komst van de KFC. Dit initiatief ontstond na de inloopavond op 13 december 2023, waarbij vertegenwoordigers van Ruval Estate, KFC en de gemeente aanwezig waren.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Arjan Prijs, Ria Pel, Rieneke Dunning, Marielle de Lima, Ellen Licumahua, Ellen Djirlauw, Henri Winkel, Herwin Booy en Elijah Latupeirissa. Ook zijn organisaties zoals SWW, Stichting Salawaku, Smederijen en Domesta betrokken.

De belangrijkste aandachtspunten van onze werkgroep zijn:

 1. Verkeersveiligheid
 2. Milieu
 3. Bestrijding van ongedierte en zwerfvuil
 4. Gezondheid
 5. Aantasting van woon- en leefgenot:
  • Geluidshinder door bedrijvigheid
  • Stankoverlast
  • Geluidsoverlast van bezoekers

Op 9 januari hebben we een online petitie gelanceerd, waarbij we voorlopig al 247 handtekeningen hebben verzameld. Daarnaast zijn we ook langs de deuren gegaan met een fysieke petitie, waarbij we 280 handtekeningen hebben opgehaald. Als u nog niet heeft getekend, kunt u dit alsnog doen via Petitie.nl: KLIK HIER

Wat hebben we tot nu toe bereikt?
We hebben alle fracties en het college van B&W in Hoogeveen aangeschreven om onze bezwaren toe te lichten. Enkele politieke partijen hebben positief gereageerd.

 • We hebben een gesprek gehad met wethouder Roelof Bisschop, die heeft toegezegd dat we gedurende het hele proces betrokken zullen worden.

Achter de schermen werken we aan de volgende stappen:
Een uitnodiging voor raadsleden om samen met ons een wandeling te maken naar de bewuste locatie.

 • Een gesprek met alle politieke partijen.
 • Op 8 juni gaan we in gesprek met wethouder Mark Tuit op de desbetreffende locatie.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via e-mail: werkgroep-KFC@outlook.com.

Arjan Prijs (06-20929861) Elijah Latupeirissa (06-29143279)…