Sportcongres

Sportplezier belangenrijk in Hoogeveen


Hoogeveen-(13-11-2023) Woensdagavond 8 november was er, na een aantal jaren afwezigheid, het Sportcongres Hoogeveen. Het Sportcongres wordt georganiseerd voor bestuurders van sportaanbieders, (jeugd)coördinatoren, trainers/coaches en begeleiders van sport in onze gemeente. Dit jaar was het thema: Sportplezier.

De organisatie van het Sportcongres benadrukt het gemeenschappelijk doel om te werken aan een veilige, positieve en inclusieve sportomgeving waarin iedereen, ongeacht achtergrond of capaciteit, zich welkom voelt. Tijdens de avond is hier veelvuldig over gesproken. Ook was er een lezing van sportpsycholoog Nico van Yperen over ‘sport als levensles.’ En werd er doorgesproken over wat sportplezier betekend in de praktijk.

Wethouder Roelof Bisschop van sport: “We zien dat sinds Corona de individuele sport sneller gegroeid is dan verenigingssport. Het is aan ons allemaal om juist de verenigingssport bereikbaar te maken voor alle inwoners. Sportplezier is hier ook een cruciaal onderdeel van. Samen maken we het leuker.”

Bron: Hoogeveen.nl

Professor Nico van Yperen te gast bij Hoogeveen Sportcongres

 Hoogeveen (25-10-2023) Op 8 november vind het hernieuwde Hoogeveens Sportcongres plaats. Met dit congres willen we bestuurders van sportclubs, sportondernemers, maar ook (jeugd)coördinatoren en trainer/coaches inspireren om samen een volgende stap te zetten met sport en bewegen in Hoogeveen. Naast een achttal interessante workshops, hebben wij professor Nico van Yperen bereid gevonden om ons mee te nemen in het thema van de avond: sportplezier.
Nico van Yperen is de enige hoogleraar sportpsychologie die ons land rijk is. Hij staat bekend om het laagdrempelig delen van zijn kennis en het praktisch maken van wat we uit onderzoek weten over mentale aspecten in de sport. Via zijn blog https://www.sportscience.blog weet hij veel trainer/coaches en sporters te inspireren. Ook schreef hij het boek ‘Focus, vertrouwen, veerkracht: en andere mentale aspecten van sport en presteren’ waarmee het wetenschappelijke inzichten praktisch toepasbaar maakt.

Sport biedt een relatief beschermde omgeving waarin sporters leren omgaan met geluk en frustratie, succes en tegenslag, of omgaan met prestatiedruk. Maar ook dat je hard moet werken voor succes, dat je regels moet respecteren, en anderen nodig hebt om je doelen te bereiken. In zijn presentatie ‘sport als levensles’ neemt hij ons mee in hoe de begeleiders van sporters kunnen bijdragen aan het hebben van plezier, maar ook in het ontwikkelen van mentale (sport)vaardigheden die de rest van het leven van waarde blijven. Lees meer over de workshops tijdens het Hoogeveens Sportcongres. Opgeven voor het congres kan hier. Bron: Sportclub Drenthe.

Sportcongres Hoogeveen 8 november in het Roelof van Echten College


Hoogeveen-(24-10-2023)Bij het Hoogeveens Sportakkoord draait alles om het creëren van kansen voor iedere inwoner in de gemeente Hoogeveen. Samen met talloze stakeholders die direct en indirect betrokken zijn bij sport en bewegen, zijn er ambitieuze doelen gesteld.
Er zijn duidelijke speerpunten opgesteld: Stimuleren van een leven lang bewegen en de bewegingsvaardigheid van jong tot oud bevorderen. Ook wil de gemeente Hoogeveen bijdragen aan vitale sportclubs en het creëren/ waarborgen van een positief sportklimaat, waar iedereen zich welkom voelt. Daarnaast is inclusiviteit een absolute prioriteit. Iedere inwoner moet de mogelijkheid hebben om actief deel te nemen aan sport en bewegen.
Dankzij de inzet van de sportfunctionarissen van Sportief Hoogeveen zijn er al grote successen geboekt. Inmiddels zijn er een tal van kwetsbare kinderen en jongeren bereikt en enthousiast gemaakt voor sportdeelname bij een sportclub, mede door de ondersteuning vanuit het jeugdsport- en cultuurfonds en specifieke projecten en activiteiten. Het is gebleken dat sport en bewegen laagdrempelig en toegankelijk is voor allerlei doelgroepen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, bij het sporten telt maar één ding: Iedereen doet mee.

8 NOVEMBER 2023 – MIS HET NIET!
Het Sportcongres Hoogeveen is terug. Na een aantal jaar afwezigheid organiseren Sportief Hoogeveen, het Hoogeveens Sportakkoord en SportDrenthe gezamenlijk een avond vol inspiratie die interessant is voor bestuurders van sportaanbieders, (jeugd)coördinatoren, trainer/coaches en begeleiders van sporters.
Het centrale thema is sportplezier. Samen willen we bouwen aan een veilige, positieve en inclusieve sportomgeving waarin iedereen ongeacht achtergrond of capaciteiten zich thuis kan voelen. Hierbij kan de club een aantal zaken goed regelen of organiseren, maar maakt vooral trainer/coach of begeleider het verschil!
In het vervolg van de avond worden workshops aangeboden die jou als bestuurder, sportondernemer, (jeugd)coördinator, trainer/coach of begeleider verder kunnen helpen in het versterken van jouw sportclub en het creëren van een positief sportklimaat. U kunt drie workshops aankruisen en wij streven er naar dat u zo veel mogelijk uw favoriete workshop kunt volgen. Elke workshop biedt mogelijkheden om direct mee te doen aan een vervolgtraject!
Bron: Sportclub Drenthe…