SP

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…

Gemeenteraad op werkbezoek

(13-10-2023)Hoogeveen-Regelmatig gaat een delegatie van de gemeenteraad op werkbezoek naar organisaties in Hoogeveen, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging van de betreffende organisaties. Afgelopen vrijdag is een vertegenwoordiging van Gemeentebelangen, VVD, PvdA, GroenLinks, CU, CDA en SP te gast geweest bij het “vliegveld Hoogeveen”. Tijdens de presentatie wordt duidelijk dat er goed gebruik gemaakt wordt van het vliegveld in de recreatieve sector – motorvliegen, zweefvliegen en parachute springen. Daarnaast komen er steeds meer landingen vanuit het zakelijke circuit. Dit lijkt nog meer te worden, nu Schiphol meer gebruik wil gaan maken van vliegveld Lelystad waardoor de kleinere vliegtuigen juist dan meer gebruik zullen gaan maken van vliegveld Hoogeveen. Na de rondleiding is het werkbezoek voortgezet bij de Voedselbank. Voorzitter Henk Brouwer heeft verteld over de uitdagingen, betrokkenheid van de vrijwilligers. Veel gezinnen zijn afhankelijk van het wekelijkse levensmiddelenpakket van de Voedselbank. Wethouder Jeroen Westendorp heeft aansluitend de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak hiervan en het proces van armoedebestrijding. Hierop stelt Arond Sieders van Gemeentebelangen dat “wij pleisters plakken en het in principe niet aan de afzonderlijke gemeente is om een oplossing te zoeken voor de inkomenspolitiek. Dit is een landelijk thema”. Zowel de organisatie van de Voedselbank als de gemeenteraad onderschrijven dit. Gelukkig hebben nagenoeg alle landelijke partijen nu het thema bestaanszekerheid in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Verwacht mag worden dat de landelijke regering dit thema nu daadkrachtig gaat oppakken.…

Verlenging grafrecht kan goedkoper

Hoogeveen-Het verlengen van de grafrechten moet goedkoper vinden GB, SGP, SP en CDA. Gezamenlijk hebben ze vragen aan het college gesteld. GB raadslid Jan van der Sleen: “We hebben in de jaren 2020, 2021 en 2022 veel geld overgehouden uit de kosten en baten van graven. Een klein overschot is altijd goed om extra kosten op te vangen, maar het voelt niet goed om te verdienen aan het verlengen van begraafrechten.”  Van der Sleen memoreert dat vorige maand door GB en SGP een motie is ingediend, in de veronderstelling dat er een nieuw voorstel zou liggen vanuit het college zodat dit in programmabegroting van 2024-2027 meegenomen kon worden. Het voorstel laat nog op zich wachten en daarom wordt nu met klem benadrukt om nu wél rekening te houden met de wens van de Raad en deze mee te nemen in de begroting in een te maken voorstel. Ook het onderhoud wat nu op basisniveau ligt moet wat SGP en GB betreft op een hoger peil gebracht worden.
“Natuurlijk moet het kerkhof er netter bij komen te liggen van wat nu gehanteerd wordt en daarvoor moet voldoende geld gereserveerd zijn. Maar het is te gek voor woorden dat vanaf 2020 t/m 2022 er een overschot is van zo’n 1,8 miljoen euro en zoals het nu lijkt wordt 2023 afgesloten met een overschot van € 600.000. We wachten de antwoorden af op de gestelde vragen en mogelijk volgt er nog een motie/amendement op de begrotingsavond van 19-10-2023”.
Overigens dienen de grafzerken door de nabestaanden onderhouden worden zoals ook het verwijderen van uitgebloeide bloemen e.d. De beheerder (gemeente) zou hierop moeten toezien en zo nodig contact opnemen met de nabestaanden indien deze bekend zijn.