SGP Hoogeveen

CDA en SGP willen onderzoek naar realisatie natuurbegraafplaats in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen-(21-05-2024CDA Hoogeveen en SGP hebben tijdens de raadsvergadering van 16 mei een motie ingediend voor het onderzoeken van een natuurbegraafplaats. Aanleiding is de ontwikkeling van een nieuw begraafbeleid, waarin onder meer keuzes worden gemaakt over het onderhoudsniveau, de kostendekkendheid en begraafmogelijkheden. Momenteel is natuur begraven nog niet mogelijk in de gemeente Hoogeveen, terwijl de wens hiervoor toeneemt. Het is voor de CDA- en SGP-fractie reden om een motie hierover in te dienen.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Het CDA vindt het belangrijk dat de keuzemogelijkheden aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Een toenemende groep inwoners is geïnteresseerd in natuur begraven, omdat het eeuwige grafrust mogelijk maakt. Met deze groeiende behoefte willen wij respectvol omgaan en daarom willen we dat het college onderzoekt of de realisatie van een natuurbegraafplaats mogelijk is.

SGP-raadslid Brand van Rijn vervolgt: “Hiervoor heeft zich een marktpartij gemeld die op 11 hectare cultuurgrond een natuurbegraafplaats wil aanleggen. Dit biedt een kans om in onze gemeente een natuurbegraafplaats te realiseren, waardoor inwoners niet meer hoeven uit te wijken naar buurgemeenten. Met de motie hebben we dan ook het college verzocht om samen met de aangemelde marktpartij en de provincie de exploitatie van een natuurbegraafplaats te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren voor het einde van 2024.”

Nadat de stemmen staakten bij de behandeling van de motie – tevens mede-ingediend door SP, VVD en FvD – heeft wethouder Niek Wind het onderzoek onvoorwaardelijk toegezegd.