Senioren

Senioren aan zet in de Tamboer Hoogeveen een groot succes

Hoogeveen-De senioren werden gisteren in de Tamboer van harte welkom gehete en ze mochten mee praten en meedenken hoe seniorenvriendelijk gemeente Hoogeveen is met de omliggende dorpen. Er was een enorme opkomst van de senioren en volop belangstelling, bij binnenkomst kreeg men via stands informatie wat er allemaal te doen is van verschillende organisaties voor de senioren.
Informatie over veiligheid, hersenactiviteit zoals dammen, sport en bewegen, veilig wonen en veilig en fietsen e.d. Om 10.00 werd deze dag geopend in de zaal door de nieuwe wethouder Gemeentebelangen in Hoogeveen Niek Wind. Historische Vereniging namen de senioren mee in een tijdlijn van 1900 hoe het toen was in Hoogeveen met een prachtige oude film waarin de senioren toen der tijd getrakteerd werden op een uitje en welke activiteiten er toen werden georganiseerd.
Om 10.30 werden de senioren uitgenodigd voor tafelgesprekken met als thema’s: Wonen en vrijetijdsbesteding, Sport en bewegen, Vervoer en omgevingsverkeer, Gezond leven, Ontmoeting, meedoen en vrijwilligerswerk.
De tafelgesprekken werden druk bezocht en er was volop belangstelling voor de diverse thema gesprekken. Om 12.30 werd voor de bezoekers uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch, na de lunch kon men nog even lekker struinen en informatie inwinnen om daarna een dansje te wagen op de dansvloer met heerlijke muziek verzorgd door “Het dans paleis”. Foto’s en verslag:  Paula Bansema