sektes

Sekte in Hoogeveen veroorzaakt veel leed 

Hoogeveen -(19-02-2024)Er is binnen Hoogeveen een sekte actief met een (schijn)vorm van een geloofsgemeenschap (centrum) die zich al jaren verplaatsen, onder andere tenaamstellingen, opererend op verschillende plekken binnen de gemeente Hoogeveen, maar nu ook buiten Hoogeveen proberen voet aan de grond te krijgen.

Een beweging die een spoor van schade achterlaat, zoals financiële schade op verschillende manieren, maar vooral emotionele schade, een beweging die moeilijk gestopt kan worden, omdat in Nederland de wet daarop niet is ingericht, wat in onze buurlanden wel het geval is. 

Nu manifesteert deze groep zich ook in de gemeente Midden-Drenthe en wilde daar een restaurant openen in Spier onder de naam JC-restaurant en zalencentrum. 

De officiële opening zou plaatsvinden op 14 februari, maar dat is dus niet doorgegaan. Deze beweging heeft de vergunningen niet op orde en er loopt nog een aantal onderzoeken naar de handel en wandel van de achtergrond figuren, die zich graag in de anonimiteit of achter een stichting of bedrijf verschuilen die hun ware identiteit verhult. Ze verhullen zich achter een rookgordijn.   

Volgens de woordvoerder van het JC-restaurant en zalencentrum was de vergunning keurig aangevraagd en lag er een toezegging dat de burgemeester Jan Zwiers de opening zou gaan verrichten. Echter, volgens de woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe waren de vergunningen niet rond en mocht het bedrijf niet open. Dit geeft op zich al te denken.  

De afgelopen twee jaar zijn ze regelmatig verhuisd binnen de gemeente Hoogeveen, onder namen als Muzieknootje in de Hoofdstraat, daarna naar de Wielwaal onder de naam het Geloofcentrum en vervolgens zijn ze weer verhuisd naar de Lindberghstraat onder weer een andere naam Bilal centrum, vandaar zijn ze verhuisd naar Pesse in het buurthuis de Wenning onder de naam De rups met de vlinder school, om vervolgens weer te verhuizen naar Hollandscheveld onder de naam Bruidsboetiek de vlinder en zijn nu uitgevlogen naar Spier onder de naam JC-restaurant en zalencentrum. 

Helaas zijn veel mensen hierdoor gedupeerd geraakt. Het is belangrijk dat gedupeerden door deze groep de politie hierover inlichten en aangifte doen, hoe moeilijk dit ook mag zijn. De politie in Hoogeveen, evenals de burgemeester en wethouders, zijn op de hoogte van deze beweging en haar handelswijze. Inmiddels is ook de politie en burgemeester van Spier op de hoogte gesteld.   

Deze groep presenteert zich als bedrijven of stichtingen die zogenaamd goede doelen steunen en uitvoeren, maar zijn in werkelijkheid een gevaarlijke sekte waar al te veel mensen slachtoffer van zijn geworden. Ze leven grotendeels zelf van het ingebrachte voedsel en geld en delen slechts kleine hoeveelheden uit aan de zogenaamde armen met het liefst een camera er op. Zo van “zie hoe goed wij zijn” en wat wij allemaal doen voor de hulpbehoevende medemensen.  

Vooral mensen die om wat voor reden dan ook een warme deken om zich wensen is deze groep een groot gevaar. Ze presenteren zich als engelen, maar er spelen in werkelijkheid duistere motieven.  Gebruikmakend van de goedheid en bereidwilligheid van mensen door diensten aan te bieden waar al te veel mensen dieper door in de moeilijkheden zijn geraakt.  

Gebruikmakend van dwingende beïnvloedingstechniek, ook wel genoemd brainwash techniek, verwachten  ze een (financiële) bijdrage op verschillende manieren: het verplichten tot een  bijdrage, het overdragen van je bezittingen en het liefst geld. Aanwakkeren van schuldgevoelens wanneer de slachtoffers niet voldoen aan de eis tot (financiële) bijdrage met als uitwerking inbreuk op je eigen identiteit, inbreuk op vertrouwelijke omgang, een aanslag op financiële middelen en inbreuk op je kostbare tijd en energie. 

Dit kan leiden tot ernstige schuldgevoelens, maatschappelijk vervreemding, vervolgingswaan, verlies van identiteit, maar ook persoonlijkheidsverandering. Angstcultuur overheerst bij veel slachtoffers. Daarom is het zo enorm belangrijk om toch aangiftes te doen, want juist met deze aangiftes kunnen de politie en het OM van betekenis zijn. Meestal krijgt men het geld niet meer terug, maar de pakkans wordt enorm vergroot. Mogelijk kunnen zij dan deze praktijken een halt toeroepen.    

Wie nu denkt dat wij, een groep mensen bestaande uit inwoners van Hoogeveen, Hollandscheveld, Pesse en Spier, anti-Godsdienstig zijn hebben de verkeerde conclusie getrokken. Wij vinden het verschrikkelijk dat de Bijbel en Gods Woord hier misbruikt worden en mensen hier de dupe van zijn en kunnen worden.   

Ben jij slachtoffer meld je dan bij de politie Hoogeveen. Voor emotionele hulp kun je bij Stichting Welzijns-Werk (SWW) in Hoogeveen terecht. Wil jij je verhaal anoniem kwijt meld je dan bij onze redactie, paula@hoogeveenregio.nl  Voor meer herkenning en erkenning kunt u kijken naar de volgende fragmenten op Kopman op pad.    

De wekelijkse video rubriek ‘Koopman op pad’ besteedde ook al tweemaal een aflevering aan dit onderwerp. Met als doel te waarschuwen voor deze en dit soort sektes.   

https://www.koopmanoppad.nl/aiovg_videos/van-geloof-en-hoop-in-een-sekte-gekomen/
https://www.koopmanoppad.nl/aiovg_videos/deel-2-sektes-in-hoogeveen-pas-op/   

 

Lezing, Hannelore het meisje uit de sekte.

Hoogeveen-(05-02-2024) Gisterenavond werd er een lezing gegeven door Hannelore en de politie Peter Withag uit Tubbergen in de Beth-el kerk in Hoogeveen, voorganger ds. Wietse van der Hoek opende deze avond.

Een intrigerende lezing, waar een grote opkomst van de bezoekers het verhaal mochten horen van Hannelore zelf die slachtoffer is geweest van de sekte Gemeente Gods.

Hannelore groeide op in een sekte vanaf haar derde jaar waar ook haar ouders lid van waren.
De sekte werd geleid onder de leiding ‘profeet’ Sipke Vrieswijk en zijn partner Aagje.

Hannelore heeft veel gemaakt in deze sekte, ze werd seksueel misbruikt en gehersenspoeld waar ze elke dag aan onderhevig was.
Hannelore wist niet beter dat het zo was en vond het ook niet erg, dit komt doordat ze onderhevig was door ernstige manipulatie door Sipke en Aagje, overigens je wist niet beter dan dit normaal was.

15 jaar later komt de politie haar bevrijden, eigenlijk tegen haar wil in, ze was gewend aan deze sekte eenmaal dat ze naar buiten werd gebracht moest Hannelore leren om een nieuw leven buiten weer op te bouwen.

Haar moeder gaf een telefoontje op 12 maart 1994, ze was verstoten door de ‘profeet’ Vrieswijk en vond onderdak in Geesteren in een kleine kamer boven een voormalige slagerij.
Ze leefde in grote twijfel omdat ze nog geloofde in de sekte Gemeente Gods, maar had ook het gevoel dat haar dochter Hannelore in gevaar verkeerde bij deze sekte.

Op die dag begon de missie van Peter Withag om Hannelore te redden uit deze situatie, en zo geschiede dat Hannelore vanuit Cyprus naar Nederland werd gehaald.

15 maanden later was Hannelore eraan toe om alles te vertellen tegen Peter en heeft een verklaring afgelegd.

Hannelore heeft ook een boek uitgegeven, Frank Krake is de schrijver van haar boek om haar ervaring te vertellen over haar leven in deze sekte, en hoe het haar lukt om zich daarna in stand te houden.

Daarbij gaf Peter ook een aantal kenmerken over hoe je een sekte kunt signaleren, wat zeker niet onbelangrijk is gezien dat hier in Hoogeveen ook het een en ander gaande is op het gebied van sekte(s), waar tevens een groot onderzoek hierover gaande is.

Herkenbare punten zijn: arbeidsuitbuiting, financiële uitbuiting, Psychologische misstanden, onttrekking aan het ouderlijk gezag, fraude, sterke leider, sociale isolatie, intimidatie, kindermisbruik, geweld, naamswijziging /identiteit, seksuele uitbuiting, onthouding van slaap/voedsel/medicijnen

Ook als is de schaamte erg groot, wat ook goed voor te stellen is en de angst, maar schroom niet om contact te zoeken.
Dit kan via de wijkagent, huisarts, veilig thuis, meld misdaad anoniem, www.meldmisbruik.nl -kerkelijk misbruik en FIER www.fier.nl (Algemene hulpverlening) Voor Hoogeveen kunt u ook terecht bij het SWW.

Om draagvlak te creëren om sekte(s) te kunnen stoppen is aangifte zeer belangenrijk, juist met aangiftes kan de politie wat doen, strafrechtelijk alsook civielrechtelijk zonder aangiftes wordt het zeer moeilijk om sektes aan te kunnen pakken.

Daarbij mensen die hun verhaal en ervaringen kwijt willen in kader van het onderzoek naar Sekte(s) in Hoogeveen wat los staat van Hannelore en Peter Withag, een onderzoek waar de gemeente Hoogeveen alsook de politie, SWW en diverse partijen van op de hoogte zijn, kunt u contact opnemen met de redactie van Hoogeveen paula@hoogeveenregio.nl.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focusmetpassie …

Sekte(s) in Hoogeveen 2e aflevering

Hoort niet naar uw profeten, en naar uw waarzeggers, en naar uw dromen (Jeremia 27 9-10). Wij Koopman op pad zijn ervan bewust dat deze nieuwe uitzending van Koopman op Pad zeer gevoelig kan zijn. Eerder hebben we een uitzending gehad waarin Sonja haar verhaal deed over haar ervaringen, deze uitzending gaat over hetzelfde thema “Pas op voor sekte(s)” dit keer zijn nu Paula en Peter van ons team aan het woord. Heeft u het eerste deel niet gezien, klik dan hier.

Wij snappen dat er misschien vragen zijn, of dat men zich wil aanmelden om te praten over hun eigen ervaring, dit mag anoniem naar onze redactie: info@koopmanoppad.nl Daarbij willen u benadrukken wanneer u een ervaring heeft gehad en slachtoffer bent geworden dan kunt u uiteraard in contact komen met de politie en eventueel ook aangifte doen, zoals u weet de politie Hoogeveen is hiervan op de hoogte. U kunt dan bellen naar 0900-8844 Zoekt u iemand om mee te praten voor professionele hulp dan kunt u uiteraard ook contact op nemen met het SWW in Hoogeveen onder het nummer 0528-278855.

Morgen weer een aflevering over sekte(s) in Hoogeveen

Hoogeveen-Hoort niet naar uw profeten, en naar uw waarzeggers, en naar uw dromen (Jeremia 27 9-10). Wij Koopman op pad zijn ervan bewust dat deze nieuwe uitzending van Koopman op Pad zeer gevoelig kan zijn. Eerder hebben we een uitzending gehad waarin Sonja haar verhaal deed over haar ervaringen, deze uitzending gaat over hetzelfde thema “Pas op voor sekte(s)” dit keer zijn nu Paula en Peter van ons team aan het woord.

Wij snappen dat er misschien vragen zijn, of dat men zich wil aanmelden om te praten over hun eigen ervaring, dit mag anoniem naar onze redactie: info@koopmanoppad.nl Daarbij willen u benadrukken wanneer u een ervaring heeft gehad en slachtoffer bent geworden dan kunt u uiteraard in contact komen met de politie en eventueel ook aangifte doen, zoals u weet de politie Hoogeveen is hiervan op de hoogte. U kunt dan bellen naar 0900-8844 Zoekt u iemand om mee te praten voor professionele hulp dan kunt u uiteraard ook contact op nemen met het SWW in Hoogeveen onder het nummer 0528278855. Heeft u deel 1 met Sonja nog niet gezien, klik dan hier.

Deze aflevering komt woensdag in de loop van de dag online via o.a. deze websites en bijbehorende sociaalmedia www.koopmanoppad.nl www.dehoogevener.nl www.hoogeveenregio.nl en www.elim-drenthe.nl