Roelof van Echten College

Buurtbewoners en jongeren aan de slag in Park Dwingeland

Hoogeveen-(02-03-2024)Gisteren en vandaag gaan de buurtbewoners, jongeren van het Roelof van Echten College en de gemeente aan de slag om Park Dwingeland nog mooier te maken en schoon te houden.

Ze zijn hard aan het werk om al het zwerfvuil op te ruimen, maar ook nieuwe struiken en bomen planten en niet te vergeten onderhoud aan het tiny forest in het park.

Stichting Present, een lokaal platform voor vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, zorgde ervoor dat jongeren zich aan konden melden die nu mee aan het helpen zijn.
De gemeente zorgt voor het plantgoed, er is ook aan biodiversiteit gedacht, het plantgoed zijn inheems soorten die van oudsher hier voorkomen en waar insecten en vogels gek op zijn.

Vanaf maart zal de gemeente sommige delen van het gras in het park minder vaak gaan maaien.
Zo ontstaat een mix van kort en lang gras. Kort gras is nodig voor de evenementen en om honden uit te laten.
De stukken die minder vaak gemaaid worden zal de gemeente inheemse bloemenmengsel gaan zaaien.
Juist door minder vaak te maaien, krijgen planten de kans te bloeien en zaad te geven wat zeer aantrekkelijk is voor de bijen, hommels, insecten en de vogels.

Tevens wordt er ook in het park de poep gemarkeerd door fleurige bloemen om de baasjes van de honden bewust te maken hoeveel poep er ligt en dat deze opgeruimd dient te worden.
Prullenbakken en een dispenser voor hondenpoepzakjes zijn in het park aanwezig.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie

Praktijkgericht programma voor mavo op RvEC: eerste projecten afgerond 


Hoogeveen-(18-12-2023) Sinds dit schooljaar biedt het Roelof van Echten College (RvEC) een praktijkgericht programma in de mavo. “We vinden het belangrijk dat leerlingen onderwijs krijgen dat hen goed voorbereidt op wat een vervolgopleiding en het bedrijfsleven van hen vraagt. De leerlingen vinden het fijn om praktijkgericht te leren en bezig te zijn. Ons programma geeft daar een mooie invulling aan”, zegt afdelingsleider Aard Ekkel. “Net voor de kerstvakantie zijn de eerste projecten afgerond. Dat was een succes, op naar de volgende projecten!” 

Mavo-leerlingen doen examen in zeven examenvakken, meer dan voor een vmbo TL-diploma gevraagd wordt. “Op het RvEC is het praktijkgerichte programma één van die zeven examenvakken. In de derde en vierde klas van mavo werken leerlingen wekelijks een hele middag aan projecten tijdens het praktijkgerichte programma. In deze projecten voeren de leerlingen in groepjes levensechte opdrachten uit van bedrijven in de regio. Ze werken samen aan een oplossing waarmee de opdrachtgever echt geholpen is”, zegt coördinator en docent Rudolf ten Buur. “Buitenschools leren vinden we belangrijk op het RvEC, dus het praktijkgerichte programma vindt binnen én buiten de school plaats. Leerlingen werken op school aan het project, maar ook in een stage.” Tijdens de projecten maken leerlingen kennis met het werkveld van de opdracht en ontwikkelen ze algemene en praktijkgerichte vaardigheden die onmisbaar zijn in de uitvoering van de opdracht. Aard: “De projecten van het praktijkgerichte programma zijn gekoppeld aan activiteiten rondom LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding. We schenken veel aandacht aan LOB, zodat leerlingen meer te weten komen over verschillende opleidingen en beroepen. Zo kunnen ze zelf beter en bewuster keuzes maken voor hun eigen toekomst.”

Leren van levensechte opdrachten
De leerlingen hebben hun ideeën en oplossingen voor de eerste projecten inmiddels gepresenteerd aan hun opdrachtgevers. “Leerlingen hebben bijvoorbeeld gewerkt aan het idee om voorwerpen van grote historische waarde te exposeren in de boven- en ondergrondse bunkers in Nieuw-Balinge. Ze kropen in de huid van designers die de expositieruimte ontwerpen. Hun bijdrage ging dus niet over wat er werd geëxposeerd, maar hoe dat het beste kon”, zegt betrokken docent Matthijs Jansen. Aard vult aan: “De leerlingen werken in kleine groepjes samen, maar elke leerling heeft daarin zijn eigen rol. Ze maken zelf keuzes in het project op basis van hun interesses. Het project werd afgesloten met een presentatie aan de klas en de opdrachtgever. De leerlingen vertelden aan de hand van hun moodboard bijvoorbeeld welke sfeer en stijl zij graag willen terugzien in de expositieruimte. Op basis van hun schetsen hebben ze met behulp van de 3D-printer een heus prototype gemaakt. Een prachtig eindresultaat van een succesvol eerste project in het praktijkgerichte programma. Leren van levensechte opdrachten, superleuk én ontzettend leerzaam!”…

MONO op de fiets – Veilig onderweg zijn

Hoogeveen-(12-12-2023) Leerlingen van het Roelof Van Echten College hadden een onvergetelijke ervaring!
Onder het waakzame oog van Gedeputeerde Henk Jumelet en Wethouder Roelof Bisschop doorliepen ze met een VR-bril een fietssimulatie.  Het werd weer eens duidelijk hoe gevaarlijk het is om afgeleid te worden door je telefoon in het verkeer.
Bij 1 op de 3 jongeren-fietsongelukken speelt de telefoon een rol.  Daarom was er vandaag aandacht voor MONO.  Dit betekent dat als je fietst, je aandacht bij één ding blijft: het verkeer.
Wethouder Roelof Bisschop deelde zijn ervaring: “Je denkt al snel dat het ‘wel even kan’, op je mobiel kijken. Even een appje lezen of muziek opzetten. Je hebt niet door hoeveel je mist in die paar seconden dat je niet oplet.” Laten we samen werken aan verkeersveiligheid.

Bron: gemeente Hoogeveen

Aandacht voor toekomst en omgeving binnen én buiten Bentinckspark


Hoogeveen-(20-11-2023) Op donderdag 16 november vonden er veel mooie dingen plaats binnen én buiten schoollocatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College (RvEC). Terwijl het schoolgebouw gevuld was met 4havo- en 5vwo-leerlingen van vijf VO-scholen, liepen de leerlingen uit klas 1 t/m 3 (havo en vwo) en leerlingen uit 4vwo een dag mee met iemand uit hun omgeving. De leerlingen uit 5havo en 6vwo waren actief in maatschappelijke dienstverlening, samen met Stichting Present. Een waardevolle dag!

Op locatie Bentinckspark vond een studiemarkt plaats, waar leerlingen uit 4havo en 5vwo van vijf verschillende VO-scholen uit de regio meer te weten kwamen over mogelijke vervolgopleidingen en beroepen. Bij de verschillende ‘marktkramen’ werd veel interessante informatie opgehaald.

Kennismaken met beroepen
Ook voor alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 (havo en vwo) en 4vwo stond een kennismaking met misschien wel een toekomstig beroep op het programma. “De leerlingen hebben een dag(deel) meegelopen met iemand uit hun omgeving”, legt decaan en docente Marieke de Jonge uit. “In deze activiteit kwamen burgerschap en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) mooi samen. Op een heel laagdrempelige manier konden leerlingen kennismaken met een beroep of opleiding. De leerlingen uit klas 1 en 2 namen vooral een kijkje op het werk van een ouder of ander familielid. De derdejaars en vierdejaars leerlingen konden ook verderop in hun netwerk kijken of een onderwijsinstelling bezoeken. Deze week blikken de leerlingen met hun mentor terug op de meeloop dag: wat hebben de leerlingen gedaan? Wat was leuk en wat was minder leuk? En ook belangrijk: wat hebben ze door deze activiteit (over zichzelf) geleerd?”

Maatschappelijke bijdrage
De leerlingen uit 5havo en 6vwo gingen ook op pad. “Zij hebben een maatschappelijke bijdrage geleverd in samenwerking met Stichting Present”, zegt docente Annebeth Zilverberg. Het RvEC en Stichting Present hebben een samenwerkingsovereenkomst en zetten zich samen in voor een ander en voor de maatschappij. “In groepjes zijn de leerlingen aan het werk geweest bij achttien verschillende activiteiten. Een groep leerlingen heeft in een verzorgingshuis geholpen bij een schildermiddag en een groep jongens deed mee met een speciale ‘mannenclub’ in datzelfde verzorgingstehuis in Hollandscheveld. Andere leerlingen hebben het Beweegpad Westersluis schoongemaakt en er was een opruimactie in de Zeeheldenbuurt.” Een leerling uit 6vwo zei na afloop: “Een jongen uit 5havo liep gearmd met een vrouw over de markt. Deze vrouw vroeg hem zijn adres: als hij slaagt, wil ze hem een kaartje sturen.” Kortom, een heel gezellige en waardevolle dag!

 …

Stichting Present Hoogeveen samenwerking met het Roelof van Echten College

Hoogeveen-(06-11-2023) Stichting Present Hoogeveen is trots op de samenwerking die we hebben afgesproken met het Roelof Van Echten College. Zij vinden het belangrijk dat alle leerlingen (HAVO/VWO) in aanraking komen met vrijwilligerswerk, en hebben ons gevraagd dit voor hen te organiseren. Een fikse taak, want het gaat om meer dan 1000 leerlingen, maar hoe gaaf dat zoveel mensen zich in gaan zetten voor een ander! Wij organiseren dit, met steun van het RVEC, heel graag. Binnenkort de eerste projectdag met de examenklas- leerlingen, we kijken er naar uit!…

Sportcongres Hoogeveen 8 november in het Roelof van Echten College


Hoogeveen-(24-10-2023)Bij het Hoogeveens Sportakkoord draait alles om het creëren van kansen voor iedere inwoner in de gemeente Hoogeveen. Samen met talloze stakeholders die direct en indirect betrokken zijn bij sport en bewegen, zijn er ambitieuze doelen gesteld.
Er zijn duidelijke speerpunten opgesteld: Stimuleren van een leven lang bewegen en de bewegingsvaardigheid van jong tot oud bevorderen. Ook wil de gemeente Hoogeveen bijdragen aan vitale sportclubs en het creëren/ waarborgen van een positief sportklimaat, waar iedereen zich welkom voelt. Daarnaast is inclusiviteit een absolute prioriteit. Iedere inwoner moet de mogelijkheid hebben om actief deel te nemen aan sport en bewegen.
Dankzij de inzet van de sportfunctionarissen van Sportief Hoogeveen zijn er al grote successen geboekt. Inmiddels zijn er een tal van kwetsbare kinderen en jongeren bereikt en enthousiast gemaakt voor sportdeelname bij een sportclub, mede door de ondersteuning vanuit het jeugdsport- en cultuurfonds en specifieke projecten en activiteiten. Het is gebleken dat sport en bewegen laagdrempelig en toegankelijk is voor allerlei doelgroepen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, bij het sporten telt maar één ding: Iedereen doet mee.

8 NOVEMBER 2023 – MIS HET NIET!
Het Sportcongres Hoogeveen is terug. Na een aantal jaar afwezigheid organiseren Sportief Hoogeveen, het Hoogeveens Sportakkoord en SportDrenthe gezamenlijk een avond vol inspiratie die interessant is voor bestuurders van sportaanbieders, (jeugd)coördinatoren, trainer/coaches en begeleiders van sporters.
Het centrale thema is sportplezier. Samen willen we bouwen aan een veilige, positieve en inclusieve sportomgeving waarin iedereen ongeacht achtergrond of capaciteiten zich thuis kan voelen. Hierbij kan de club een aantal zaken goed regelen of organiseren, maar maakt vooral trainer/coach of begeleider het verschil!
In het vervolg van de avond worden workshops aangeboden die jou als bestuurder, sportondernemer, (jeugd)coördinator, trainer/coach of begeleider verder kunnen helpen in het versterken van jouw sportclub en het creëren van een positief sportklimaat. U kunt drie workshops aankruisen en wij streven er naar dat u zo veel mogelijk uw favoriete workshop kunt volgen. Elke workshop biedt mogelijkheden om direct mee te doen aan een vervolgtraject!
Bron: Sportclub Drenthe…