raadsvergadering

Installatie raadsleden Jan de Goede en Klaas Kroezen en afscheid van raadslid Saskia Manusama

Hoogeveen-(02-11-2023) Vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering wat live te volgen was via Hoogeveen.raadsinformatie.nl werd er tijdens de vergadering afscheid genomen van het raadslid Saskia Manusama.

Saskia gaf een prachtige inspirerende speech, alvorens de burgemeester Karel Loohuis lovende woorden sprak en haar bedankte.
Daarna volgde de installatie met een korte ceremonie van Jan de Goede als raadslid voor de PvdA en Klaas Kroezen als raadslid voor het CDA.

Verslag en foto’s: Paula Bansema

Gemeenteraadsvergadering 2 november 19:30 uur, Raadhuis (Raadzaal)

Hoogeveen-(30-10-2023) Tijdens deze vergadering neemt de gemeenteraad afscheid van het raadslid Saskia Manusama. Daarna volgt de installatie van Jan de Goede als raadslid voor de PvdA en Klaas Kroezen als raadslid voor het CDA. Vervolgens neemt de raad een besluit over het rapport Ondermijning van de Rekenkamercommissie.
Na de besluitvormende ronde bespreekt de gemeenteraad de uitganspunten ‘Kaderstelling nieuw afval(inzamel)beleid’ en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de nota Samenwerkingsverbanden.
U kunt deze vergadering live volgen via https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/ hier vindt u ook de complete agenda. Wilt u tijdens de gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat? Meldt u zich dan aan bij de griffie: e-mail griffie@hoogeveen.nl of telefoon 14 0528.