PvdA

PvdA vraagt samen met GroenLinks en D66 aandacht voor groene schoolpleinen

Hoogeveen – (29-04-2024) “Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen.

“Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”

Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. Ook wordt het college gevraagd welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen.

Foto: Paula Bansema

Oproep PvdA, D66 en GroenLinks: meer groene schoolpleinen in Hoogeveen

Hoogeveen-(08-04-2024) Als het aan PvdA, D66 en GroenLinks ligt, komen er snel meer groene schoolpleinen in de gemeente Hoogeveen. De partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
“Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Gezondheid en welzijn neemt toe
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen. “Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”
Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. “Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes”, vult Kevin van Hoorn, fractievoorzitter GroenLinks Hoogeveen, aan. “Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.”
Subsidieregeling stopt
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. “Ook willen we van het college weten welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen”, besluit Marin Rutgers, fractievoorzitter D66.

Politiek Café PvdA met als gast Marjolein Moorman een zeer inspirerende avond

Hoogeveen-(23-02-2024) Gisterenavond organiseerde de PvdA voor het eerst weer een politiek Café wat werd gehouden in ‘Het Podium’, een oude traditie waar nieuw leven is ingeblazen met een geweldige opkomst.

Stan van Eck, raadslid en fractievoorzitter opende deze avond met een korte speech, vervolgens ging Mark Tuit in gesprek met Marjolein Moorman die deze avond te gast was.
PvdA-wethouder Moorman in Amsterdam wist de zaal te vangen en te inspireren, en spraken over kansengelijkheid, ongelijk investeren voor gelijke kansen, voor Moorman de belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn.

Zowel Mark Tuit als Marjolein Moorman vechten hiervoor, maar ook voor talentherkenning voor elk kind.
Op het podium werd er spontaan afgesproken om bondgenoten te worden in deze strijd en werd Mark Tuit uitgenodigd samen met zijn team “Jong Hoogeveen” voor een bezoek aan Amsterdam.

Vervolgens kreeg het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Een zeer geslaagde avond, met inspirerende bezoek van Moorman, met een groot publiek.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met PassieHoogeveners willen grote waterglijbaan in nieuw zwembad

Hoogeveen – (06-02-2004) Als het aan de inwoners van de gemeente Hoogeveen ligt, krijgt een nieuw te bouwen zwembad een grote waterglijbaan. Dat blijkt uit een onderzoek van PvdA Hoogeveen waar 1.114 mensen aan hebben deelgenomen. Meer voorzieningen voor de oudere jeugd (12-18 jaar), ruimere openingstijden voor vrij zwemmen of baantjes trekken én een buitenbad staan ook hoog op de wensenlijstjes. 

Zwembad De Dolfijn werd in 1969 geopend. “Uiteraard hebben er sindsdien diverse renovaties plaatsgevonden”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck, “maar het is nu de hoogste tijd om te kiezen voor nieuwbouw. Het bad heeft duidelijk zijn langste tijd gehad. De jaarlijkse onderhoudskosten en exploitatietekorten lopen ook steeds verder op.” De PvdA wil zich samen met andere partijen in de gemeenteraad sterk maken voor een nieuw zwembad. Om te achterhalen wat de wensen van de inwoners zijn met betrekking tot het nieuwe zwembad heeft de partij een online peiling uitgezet.

Meer voorzieningen voor oudere jeugd
Tussen eind december en half januari werd het onderzoek van de PvdA door 1.114 mensen ingevuld. Op de vraag welke recreatieve voorziening belangrijk zijn binnen in het nieuwe zwembad kiest 81 procent voor een grote waterglijbaan. Dichtbij elkaar op de tweede en derde plaats volgen speelvoorzieningen voor peuters/kleuters met 71 en speelvoorzieningen voor oudere jeugd (12-18 jaar) met 70 procent.

Buiten bij het nieuwe zwembad wordt een ligweide erg belangrijk gevonden (70%). Ook wordt veel waarde gehecht aan een waterpark voor oudere jeugd (68%). 

Buitenbad en ruimere openingstijden
Het huidige zwembad heeft drie baden (instructiebad, recreatiebad en wedstrijdbad). Gevraagd is naar de wensen ten aanzien van een nieuw zwembad. Als extra een buitenbad, is een wens van 62 procent van de deelnemers aan het onderzoek. Iets meer dan de helft wil ruimere openingstijden voor vrij zwemmen en baantjes zwemmen. Bijna de helft ziet graag een zwembad met een open wand zodat je zomers zo van de ligweide het zwembad in kunt.

De meeste mensen hebben geen voorkeur voor een locatie. Als het maar redelijk centraal in Hoogeveen is, zegt 58 procent. Twaalf procent kiest specifiek voor de plek waar voorheen Maxx Sport gevestigd was (Terpweg) en elf procent kiest voor de oude atletiekbaan (De Vos van Steenwijklaan). Slechts zeven procent is gehecht aan de huidige locatie van De Dolfijn (Bentincksdijk).

Foto: Pixabay

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…

Jan de Goede een aanwinst voor PvdA Hoogeveen

Onze gast in de video rubriek Hoogeveen Regio is Raadslid Jan de Goede van de PvdA. Jan is op twee november geïnstalleerd van opvolgend raadslid naar Raadslid in de gemeente Hoogeveen. In deze aflevering gaat Paula Bansema met hem de diepte in over wie Jan is en wat hem motiveert om raadslid te zijn.

PvdA begint onderzoek naar wensen nieuw zwembad Hoogeveen

Hoogeveen-924-12-2023) De fractie van de PvdA pleit al lange tijd voor een nieuw zwembad in Hoogeveen. De partij wil dat een nieuw zwembad hoog op de gemeentelijke investeringslijst komt. “Het huidige zwembad De Dolfijn werd geopend in 1969 en de laatste grote renovatie dateert uit 1999. Hoogeveen is toe aan een nieuw zwembad”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck. De partij houdt een peiling om te achterhalen wat de wensen van de inwoners zijn met betrekking tot het nieuwe zwembad. Het onderzoek is in te vullen via de website www.onderzoekzwembad.nl
“Elk jaar dat we langer wachten met een nieuw zwembad, gooien we onnodig veel geld over de balk. De jaarlijkse onderhoudskosten en exploitatietekorten lopen steeds verder op. Berekeningen laten zien dat bij een nieuw zwembad de exploitatiekosten lager zijn dan bij het huidige zwembad”, legt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck uit.
Dweilen met de kraan open
“Het gebruik van De Dolfijn is veilig, maar het bad heeft duidelijk zijn langste tijd gehad. In de betonnen waterbakken ontstaat bijvoorbeeld betonrot. Het risico op onvoorziene onderhoudsuitgaven en mogelijk sluiting voor langere termijn neemt toe. Het is nu echt dweilen met de kraan open”, meent Van Eck.
Via de website www.onderzoekzwembad.nl wil de PvdA peilen waar het nieuwe zwembad aan moet voldoen. “Het is niet aan de politiek om te bepalen hoe het nieuwe zwembad eruit komt te zien. Uiteraard hopen wij dat andere politieke partijen zich bij de wens van ons aansluiten. Alleen een raadsmeerderheid kan besluiten tot de bouw van een nieuw zwembad. Maar welke voorzieningen het zwembad moet hebben, is wat de PvdA betreft aan de inwoners.”
Mooie waterglijbaan
De PvdA-fractie bracht onlangs een werkbezoek aan zwembad De Dolfijn. “Het personeel doet zijn uiterste best een succes te maken van het huidige zwembad, maar loopt tegen beperkingen aan”, vertelt PvdA-raadslid Jan de Goede. “Er is te weinig zwemwater. De mogelijkheden tot vrij zwemmen zijn bijvoorbeeld beperkt doordat wekelijks 900 kinderen zwemles krijgen. Ook aan de wensen voor doelgroepzwemmen en de zwemsport kan vaak geen gehoor gegeven worden, omdat er geen ruimte is in het volle schema.”
“Het personeel heeft duidelijke wensen en goede ideeën voor een nieuw zwembad”, vertelt de PvdA-er. “Bijvoorbeeld over hoe het zwembad aantrekkelijker kan worden voor de wat oudere jeugd. Een mooie waterglijbaan hoort daar zeker bij.”
Het onderzoek naar de wensen voor het nieuwe zwembad kan ingevuld worden via de website www.onderzoekzwembad.nl

PvdA kritisch over gang van zaken vergunningverlening ‘Graanfabriek’


Hoogeveen-(20-12-2023) De PvdA wil het naadje van de kous weten rond de vergunningverlening voor ‘De Graanfabriek’, het geplande complex voor 420 arbeidsmigranten. Vorige week werd bekend dat de vergunning is ingetrokken. De PvdA heeft over de gang van zaken kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

“De gemeente heeft een verkeerde vergunning verleend voor de bouw van het complex. Wij willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen”, trapt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck de vragen aan het college af.

Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden is door gemeente opnieuw naar de al afgegeven vergunning gekeken en luidde de conclusie dat de vergunning ten onrechte is verleend. “Wat als de omwonenden niet in verzet waren gekomen, was het complex dan op basis van verkeerde gronden gewoon gebouwd”, zo vraagt Van Eck zich af.

Haastwerk
De PvdA wil onder meer weten wie wanneer en op basis waarvan heeft besloten de afgegeven vergunning voor een second opinion voor te leggen aan interne en externe adviseurs. Ook wil de partij weten wie het initiatief heeft genomen tot intrekking van de vergunning; de gemeente of de initiatiefnemer van De Graanfabriek.

“Het college geeft aan te verwachten dat deze maand nog een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend. Wij plaatsen vraagtekens bij deze haast”, geeft het raadslid aan. “Haastwerk vergroot de kans op nieuwe fouten. Waarom moet het per se voor 1 januari ingediend worden?”

Onrust
“De gemeenteraad is pas geïnformeerd over de intrekking van de vergunning nadat er al publicaties in de regionale media waren verschenen. Wij willen weten waarom de raad dit uit de pers heeft moeten vernemen”, besluit de PvdA-er.

“Gezien de onrust die er al heerst rond dit project verwachten we dat het college de urgentie van onze vragen inziet en spoedig met een reactie komt.”

Elke Slagt-Tichelman gaat in gesprek met de Drentse kiezers

Hoogeveen-(17-11-2023) Gisterenavond in de MCF de Magneet was Elke Slagt-Tichelman te gast tijdens deze verkiezingsavond, georganiseerd door GroenLinks en PvdA

Deze avond werd gisteren geleid door de wethouder Mark Tuit die deze verkiezingsavond opende.

Elke Slagt-Tichelman nam het over en introduceerde zichzelf, wie ze is waar ze vandaan komt en waar ze voor staat, en wil samen met Inge Oosting die helaas verhinderd was Drenthe zo krachtig mogelijk vertegenwoordigen in Den Haag.
Iedereen die interesse had, kreeg de gelegenheid om met Elke in gesprek te gaan om vragen te stellen. Ook konden vragen vooraf aan de verkiezingsavond per e-mail worden ingediend en werden deze tijdens de avond behandeld.

Kortom een gemoedelijk informatieve en een zeer boeiende avond, wat afgesloten werd met een gezamenlijke borrel.

Verslag: Paula Bansema Foto’s: Focus met Passie