Politiek actief

Training Politiek Actief georganiseerd door Gemeentebelangen Hoogeveen

Hoogeveen-(07-03-2024)Gisterenavond vond een boeiende bijeenkomst plaats ‘Training Politiek Actief”, wat gehouden werd in het buurtcentrum ’t Oor in Hoogeveen.
Deze gratis politieke training staat open voor iedereen, en er zal nog een tweede training plaatsvinden op woensdag 20 maart in buurtcentrum De Magneet.

Gemeentebelangen Hoogeveen organiseert deze bijeenkomsten voor iedereen in de gemeente die geïnteresseerd is in het leren uitoefenen van invloed op beleidsmakers of zelfs in het worden van een beslisser.
Tijdens deze avond stond in teken hoe plannen tot stand komen en hoe besluiten worden genomen in de gemeenteraad.

Verschillende sprekers kwamen aan het woord:
– Tiny Bijl van het Kennispunt Lokale Partijen leidde de avond.
– Jan van der Sleen vertelde over het ontstaan van Gemeentebelangen.
– Hilma Hooijer gaf inzicht in het functioneren van Gemeentebelangen.
– Wethouder Derk Reneman legde uit hoe het werkt in de gemeenteraad en het college.
– Aaron Sieders deelde wat het betekent om raadslid te zijn en hoe dit in de raad functioneert.
– Ina Doorten gaf een inkijkje in het werk van een bestuurslid bij Gemeentebelangen.

Deze avond was interactief: deelnemers konden reageren op de verstrekte informatie. Voorafgaand aan de bijeenkomst werden bezoekers per e-mail drie vragen voorgelegd, die tijdens de avond verder werden besproken.
Ook kregen deelnemers huiswerk mee, dat bij de volgende Training Politiek Actief zal worden besproken.

Kortom, het was een zeer interessante en leerzame avond waarin men een kijkje kon krijgen in hoe de politiek werkt in de gemeente en hoe men eventueel zelf invloed kan uitoefenen.

Verslag Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie


Lokaal in de Raad: doe actief mee!

Hoogeveen-(06-03-2024Iedereen heeft wel ergens een mening over. Hoe kan het beter, hoe kan je je ideeën uiteenzetten en hoe vind je medestanders om bepaalde zaken voor de inwoners van gemeente Hoogeveen te verbeteren. Welnu, de beste manier om zaken gerealiseerd te krijgen, is om zelf direct, actief, betrokken te zijn bij de beslissers. De leden van de gemeenteraad zijn de beslissers in de gemeente. Gemeentebelangen Hoogeveen gaat twee informatie bijeenkomsten houden voor iedereen in de gemeente die geïnteresseerd is om te leren hoe je invloed kan uitoefenen op de beleidsmakers, of nog beter, om zélf een beleidsbeslisser te worden. Je kan je opgeven voor deze gratis bijeenkomsten.

Beide avonden worden geleid door Tiny Bijl van het Kennispunt Lokale Partijen. “Wonend in Giethoorn, werden wij geconfronteerd met plannen, die van directe invloed waren op onze bedrijfsvoering. Het begrip “hamerstuk”, viel en doordat we hierop geattendeerd werden vanuit een raadslid, is het balletje gaan rollen. Ik was altijd wel geïnteresseerd in politiek en dit was de laatste zet, ik wilde weten, hoe plannen tot stand komen, hoe belanghebbenden daarin worden meegenomen, hoe besluiten worden genomen en hoe daarin sprake is van een democratisch proces. Ik werd actief lid van een lokale partij, steunfractielid, bestuurslid, raadslid en tot slot wethouder. Alles is politiek”.

Aron Sieders fractielid van GB vult aan: “Daarnaast is het gewoon zo dat je sneller zaken ter bespreking kunt voorleggen als je weet hoe de hazen lopen. Of het nu gaat om een veiliger oversteek, huizenbouw of vereenvoudiging van regels etc. Kortom, je kan werkelijk invloed uitoefenen op het beslissingsproces”.

Wil je ook je invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid, wil je je inzetten voor je gemeente, kom dan naar de bijeenkomsten om te horen, hoe dat kan.

De 1e bijeenkomst is op woensdag 6 maart vanaf 20.00 uur in buurtcentrum “Het Oor” aan de Van Goghlaan 7 in Hoogeveen. De 2e bijeenkomst is op woensdag 20 maart in buurtcentrum “De Magneet” aan de Grote Beer 20 in Hoogeveen. Opgave graag via secretariaat@gbhoogeveen.nl. maar spontane inloop mag ook.