petitie

Petitie stop de onnodige snoei en kap in Hoogeveen


Hoogeveen-(01-12-2023) IVN, afdeling Hoogeveen, luidt de noodklok. In Hoogeveen wordt momenteel een ware kaalslag uitgevoerd door de gemeente. Het groen in Hoogeveen staat ernstig onder druk. Niet alleen door klimaatverandering, maar ook en vooral door onnodig ingrijpen bij perk en park, bij boom en struik.

Bezorgde inwoners van Hoogeveen trekken aan de bel en doen een beroep op IVN. Maar waar wij niet over gaan is het beleid van de gemeente. Wat we wel kunnen doen is een tegengeluid laten horen.

Het is genoeg. Er is genoeg gekapt en gesnoeid. De kaalslag mag nu stoppen. De vogels, insecten, zoogdieren die ook in Hoogeveen leven houden net als wij niet van deze verstoring.

Door droogte, verdroging en ook vernatting staat de Natuur, ook in stedelijk gebied, erg onder druk. Er zijn andere manieren om de Natuur te helpen in plaats van vernietiging van een habitat voor grote en kleine bewoners.

Voor het tekenen van de petitie KLIK HIER

CDA start petitieactie tegen komst coffeeshops in Hoogeveen


Hoogeveen-Het college van burgemeester en wethouders heeft vergaande plannen om het openen van coffeeshops in de gemeente Hoogeveen toe te staan. Met de plannen kunnen exploitanten bij verstrekking van een gedoogverklaring voor een periode van tien jaar openlijk wiet verkopen. CDA Hoogeveen vindt dit een onwenselijke ontwikkeling en start daarom een petitieactie.
CDA-raadslid Haaije Feenstra-Paas licht toe: “Voor het CDA geldt dat onze kinderen in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Daar horen coffeeshops niet bij. Coffeeshops normaliseren immers het gebruik van softdrugs, terwijl het verkopen en het gebruiken van softdrugs verslavingen en criminaliteit in de hand werkt. Dat vindt het CDA zeer zorgelijk en daarom hebben we besloten om een petitieactie op te zetten. Met de petitieactie willen wij samen met onze inwoners een signaal afgeven aan de Hoogeveense raad en het college om de komst van coffeeshops in onze gemeente tegen te houden. Wij roepen dan ook iedereen op om deze petitie te ondertekenen. Samen staan we namelijk sterk voor een samenleving waarin drugsgebruik niet wordt genormaliseerd en onze kinderen veilig kunnen opgroeien.”
Het CDA werkt bij deze petitieactie samen met ChristenUnie en SGP. De petitie kan worden ondertekend via www.geencoffeeshopinhoogeveen.nl

 …