oorlogsverleden

Presentatie boek/onderzoeksrapport over verzet in het District Hoogeveen aan B&W van Hoogeveen

Maandag 8 oktober jl. werd het rapport c.q. het boekwerk over het verzet in het District Hoogeveen van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers gepresenteerd aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen, als vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders.
Ere wie ere toekomt, is een mooie gedachte, maar o zo lastig vorm te geven, als losse initiatieven anderen in de schaduw zetten. Albert Metselaar pleitte in een begeleidend schrijven voor een gecoördineerde aanpak, zoals momenteel bijvoorbeeld ook wordt uitgewerkt in het project ‘Frontlinie’, waarbij alle andere initiatieven ook kunnen inschuiven. Zelf is hij al tientallen jaren bezig met het onderzoek naar het verzet in het District Hoogeveen, en kreeg onlangs zoveel nieuwe informatie, dat heel wat herzien moet worden.
De ooggetuigenverslagen zijn verwerkt in het rapport, dat als boekwerk te verkrijgen is voor het publiek, in de lokale boekhandels. Dit onder de titel “De L.O. in Hoogeveen”. Het eerste exemplaar ging onlangs naar Jur Zandbergen, de zoon van Arnold Zandbergen, de leider en oprichter van het District Hoogeveen van de LO. Arnold Zandbergen stond nooit met zijn oorlogsverleden op de voorgrond, lijkt vergeten te zijn, maar zonder hem en een handjevol mensen om hem heen had het hele District Hoogeveen nooit zo’n centrale rol kunnen spelen.