Oorlogsmonument

Veel publiek bij de Nationale Dodenherdenking 4 mei in Hoogeveen

Hoogeveen-(05-05-2024) Gisteren vond de indrukwekkende Nationale Dodenherdenking plaats in Hoogeveen wat begon bij het verzetsmonument op het Raadshuisplein, waar een grote belangstelling was van het publiek.
Glenn Bloemberg, voorzitter van de Stichting Veteranen, leidde de gehele herdenking als ceremoniemeester en openden met een korte toespraak.  Hij heette iedereen van harte welkom, met name familie de Jonge, nabestaande van de verzetsstrijder, Freek de Jonge.
Freek de Jonge was in de oorlogsjaren kantoorbediende hier in Hoogeveen, maar was ook een van de leiders van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Daarnaast was hij lid van de districtstaf van de Ordedienst, district Hoogeveen. Door zijn verzetsactiviteiten moest ook Freek tijdens de oorlog zelf onderduiken.

Dominee Erik van Duyl, voorganger van de Baptistengemeenschap Hoogeveen De Schutse, hield vervolgens een korte toespraak.
En vertelde over zijn persoonlijke verhaal van zijn grootouders die leefde in Rotterdam en hebben de dominee aan denken gezet over wat de vrede waard is.
De oorlog was voor iedereen ontzettend, ontregelend en verwoestend drama, mensen verloren hun leven in het verzet, vanwege de hongersnood, of alleen omdat je niet paste in het beeld van de burger, de goedige burger geen plek voor een jood zigeuner of homofiel.
Laten we zuinig zijn op de vrijheden voor alle inwoners in Nederland ongeacht ras of sekse.

Na de toespraak van de dominee Erik van Duyl, werden de direct nabestaande van Freek de Jonge, mevrouw Hennie van der Veen-de Jonge en mevrouw Gerrie Hooijer -de Jonge uitgenodigd om als eerste een bloemstuk te leggen bij het monument. Vervolgens legde namens het bestuur van de Historische kring Hoogeveen een krans bij het monument. Namens de werkgroep Amnesty International Hoogeveen, werden er bloemen gelegd ter nagedachtenis van slachtoffers van mensenrechtenschendingen ten gevolge van oorlogen en gewapende conflicten. Basisschool de Schutte, die enkele jaren geleden het monument hebben geadopteerd, leveren de leerlingen elk jaar een bijdrage aan deze 4 mei herdenking. Jinte de Wit, gaf een voordracht van een prachtig gedicht.
Namens de basisschool de Schuthoek, legde de overige leerlingen witte rozen bij het monument.

Vanuit de basisschool, professor Titus Brandsma uit Hoogeveen, droeg Chelsie Bouwmeester, een eigen geschreven tekst voor. En wat zeker niet onopgemerkt mag blijven is de bijdragen van eerstejaars basis kader leerlingen van het Roelof van Echten college, die een bijdragen hebben geleverd in de vorm van twee prachtige kunstwerken.

Vervolgens was er een Stille Omgang voorafgegaan door de trommelslager Jordan Dijkstra. De stoet ging langs de voormalige Joodse Synagoge aan de Schutstraat, door het voorste gedeelte van de stoet werd even stil gestaan bij het monument en vervolgden hun weg naar het monument bij de Joodse begraafplaats aan de Zuiderweg, waar de Joodse slachtoffers werden herdacht van de Tweede Wereldoorlog.

Albert Metselaar leidde de herdenking als ceremoniemeester bij het Joodse Monument. De heer Hans Bertels hield een “Jizkor” een gebed voor de zielenrust van de overledenen om de joden te herdenken.
Vervolgens hield Ds. Snaters een korte toespraak; Het is niet te accepteren dat Joodse medeburgers zich niet veilig voelen, het is niet te accepteren dat er een toenemende beveiliging moet zijn voor Joodsinstellingen, Synagogen en personen. Het niet is niet te accepteren dat Joodse leerlingen en studenten zich niet veilig voelen op scholen en universiteiten. Het is niet normaal dat joden hun openbare identiteit van het dragen van een keppeltje moeten verbergen. Het is onacceptabel dat Joden in Nederland verantwoordelijk worden gesteld voor wat elders gebeurt.

De leerlingen van de basisschool “Het Koraal” mochten een eigen bijdrage leveren door een gedicht voor te dragen en een bloemstuk te leggen.

Vervolgens ging de Stille Omgang verder naar het oorlogsmonument bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Zuiderweg, waar burgemeester Martijn Breukelman een krans zal leggen bij het monument. Daarna werd de signaaltaptoe geblazen door de trompettist van de muziekvereniging Wilhelmina, als oproep voor de 2 minuten stilte die om 20.00 uur door het hele land gehouden zal worden.
De aanwezige militairen en veteranen brachten hun eregroet.
De 2 minuten stilte werden beëindigd door het spelen van het Wilhelmus, waarna de eregroet van de aanwezige militairen beëindigd zal worden.

Dries Mensen, direct nabestaande van Andries Mensen, legde vervolgens samen met het scoutinglid Ilse een bloemstuk bij het monument. Mevrouw De Lima en Gita Lopulissa legden een krans namens de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. Namens de veteranen van de Stichting Veteranen Hoogeveen E.O. legden de Majoren van de Koninklijke Landmacht een krans. En namens Scouting Hoogeveen werd er een bloemstuk gelegd bij het monument

Vervolgens hield de burgemeester een indrukwekkende toespraak en droeg een prachtig gedicht voor, genaamd “Nachtelijk Overdenkingen” van Roos Reinartz.

En als afsluiting van zijn toespraak met de volgende woorden; ‘Wees bewust dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en herdenk met respect zei die ons vrijheid hebben gegeven’

Tevens werd als eigen bijdrage door Professor Titus Brandsma school een prachtig lied gezonden door Saar Meijer, leerling van groep 8 ter afsluiting van de Nationale Dodenherdenking

Vervolgens werd een defilé gehouden langs het monument en de bloemen, voorafgegaan van de burgemeester Martijn Breukelman.

Door te klikken op de titel van het artikel opent u het fotoboek.

Verslag en foto’s :Paula Bansema…

Bijeenkomst oorlogsmonument in Noordscheschut met Albert Metselaar

Noordscheschut-(28-02-2024)Afgelopen maandagavond 26 februari was er een bijeenkomst in café Troost in Noordscheschut waar gesproken werd of het eventueel realiseren van een oorlogsmonument in Noordscheschut.
Plaatselijk Belangen was hierbij vertegenwoordigd en opende de avond om vervolgens Albert het woord te geven.

Albert Metselaar deed uit de doeken over enkele gebeurtenissen vanuit de Tweede Wereldoorlog wat heeft plaatsgevonden in Noordscheschut.
Een geschiedenis wat nauwelijks bekend is in Noordscheschut, een belangenrijke historie wat een draagvlak kan zijn voor een herdenkingsmonument.

Tevens is Metselaar bezig om een onderzoek van 45 jaar in een groot project ‘De Frontlinie’ te stoppen.
De Frontlinie wil helder maken voor het hele district Hoogeveen van het voormalig verzet wat er allemaal is gebeurd, ook in de dorpen.

Meer dan 20 bezoekers waren aanwezig in café Troost om hierover mee te kunnen praten en te denken, maar ook de betrokkenheid van de kinderen te kunnen stimuleren met de historie van Noordscheschut.

Vrijheid is niet gratis, vrijheid moet onderhouden worden, en heeft alles te maken hoe men zich inricht in de samenleving, en hoe ga je met elkaar om. Dit is tevens ook een erkenning van de veteranen, dat wat je herdenkt van de oorlog van toen, dan ben je ook al bezig met de veteranen die nu nog leven en de veteranen die op verschillende plekken zich hebben ingezet of nog steeds inzetten voor de vrijheid van anderen.

Het was een zeer interessante avond, een avond van bewustwording wat er zich allemaal heeft afgespeeld, maar ook een avond om werkgroepen te vormen om te brainstormen voor een eventuele komst van een oorlogsmonument in Noordscheshut.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie