oogeveen

Nieuwe jeugdactiviteiten bij IVN


Hoogeveen-27-06-2024)Woensdagmiddag 26 juni, vanaf 3 uur stonden IVN-vrijwilligers klaar om leerlingen die nu in groep 4 zitten te ontvangen. Het werd een letterlijk en figuurlijk een warm onthaal. Er waren diverse leuke Natuuractiviteiten voor de jeugdigen die daardoor steeds enthousiaster werden. En dat zoeken we bij IVN, enthousiaste jeugd die graag meer willen leren over de Natuur. De middag die in het Steenbergerpark, bij het IVN Struunhuus, werd gehouden was de start van het nieuwe jeugdprogramma. Ouders werden bijgepraat en hun kroost werd op allerlei leuke manieren beziggehouden. Zo werden er dromenvangers gemaakt van Natuurlijk materiaal, was er een insectensafari, werden er allemaal waterbeestjes gevangen en natuurlijk kan een pannetje voor popcorn, boven het vuur, niet ontbreken.

We bieden in het nieuwe schooljaar vanaf september, acht leuke Natuuractiviteiten aan met een vaste begeleiding. Dit doen we voor zowel leerlingen die straks in groep 5 zitten als leerlingen die straks in groep 6 of 7 zitten. Aanmelden voor een jaar vol Natuuravontuur doe je via de website van IVN Hoogeveen. Onze jeugdactiviteiten worden voor een deel gesponsord door DikGroen en worden uitgevoerd door Natuurgidsen en jeugdbegeleiders van IVN.

Deze warme middag in het Steenbergerpark was een voorproefje op Natuuravontuur! Doe jij straks mee? Meld je dan snel aan via de website.…

Wandeling voor raadsleden en Fietsersbond Drenthe i.v.m. de komst van het KFC-vestiging

Hoogeveen-(17-05-2024)Woensdagavond werd er een wandeling georganiseerd door de werkgroep KFC, door en om de Molukse wijk waarbij de raadsleden waren uitgenodigd om een kijkje te nemen naar diverse problemen waar de Molukse wijk en buurtbewoners tegenaan lopen in verband met de komst van een KFC-vestiging.

De raadsleden van de ChristenUnie, PvdA, VVD, Dorpsbelangen en de Fietsersbond Drenthe waren hierbij vertegenwoordigd.

De wandeling startte vanuit de Molukse wijk via de Carstenstraat richting de tegelhandel en zo weer achterlangs terug naar de Molukse wijk.

Opmerkelijk waren de struikelblokken waar de werkgroep tegenaan loopt, waaronder verkeersveiligheid die behoorlijk in het geding komt bij de komst van de KFC-vestiging, maar ook lucht- en lichtvervuiling, bestrijding van ongedierte en zwerfvuil, gezondheid, geluidsoverlast en geluidshinder door bedrijvigheid.

Grote bomen die zomaar zijn gekapt, zonder duidelijke communicatie hierover. Flatbewoners kijken straks vanuit hun keuken- en slaapkamerraam tegen een muur aan op een afstand van 3,5 tot 4 meter en 3 meter hoog.

De geanimeerde foto’s die de buurtbewoners te zien kregen tijdens het presenteren van de plannen van de KFC door Ruval Real Estate B.V. in ’t Oor, toonden een lange muur en het hek dat er nu staat in de Molukse wijk. Er waren geen tekeningen van de aanvoerroute, wat zeker vragen oproept bij de buurtbewoners en de werkgroep.
overigens de bewoners mochten geen vragen stellen of in discussie gaan. Wanneer er vragen of ideeën waren omtrent  de bouw van het KFC dan kon men dit in een karton doos deponeren.

Er is totaal geen vertrouwen van de bewoners in Ruval Real Estate B.V. en wat uiteindelijk het plan is. Logischerwijs zal dit een weg kunnen zijn voor vrachtverkeer voor aan- en afvoer van goederen of afval, maar ook de afrit wanneer bezoekers hun eten hebben besteld. Dit zal enorme verkeersoverlast creëren in de woonwijk, maar ook luchtvervuiling door uitlaatgassen, en veiligheid en onrust voor alle buurtbewoners die dagelijks te maken krijgen met verkeer van bezoekers of waarschijnlijk het vrachtverkeer. Daarnaast is er ook het afval van de KFC en zwerfvuil, wat kan zorgen voor overlast van ratten en ongedierte. De angst onder de buurtbewoners dat het hek toch gebruikt gaat worden, is zeer terecht.

Duidelijk is ook dat de communicatie van de gemeente naar de buurtbewoners en de werkgroep zeer slecht is. De vergunningaanvraag en de brief van de werkgroep liggen al sinds januari bij de gemeente, waar tot op heden nog geen duidelijkheid over is gekomen.

Verslag en foto’s: Paula Bansema

Roelof en Coby Keuning, kregen vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Hoogeveen-(26-04-2024)Beste meneer en mevrouw Keuning-Stel, beste familie, ja ook jij Nagham, en andere aanwezigen. We zijn hier bij elkaar voor een speciale gelegenheid: ik wil deze twee warme mensen hier de warme waardering geven die ze zo verdienen. Vanuit verschillende bronnen is me verteld dat uw medemenselijkheid en compassie het “normale” ver overstijgen. Uw naasten zijn het hierover volledig eens, om over de medewerkers van alle instellingen waarvoor u zich inzet nog maar te zwijgen.

Mevrouw Keuning-Stel, Coby, ik richt eerst het woord aan u. U bent al 25 jaar vrijwilliger bij Phihezo, daar begeleidt u fiets-, wandel- en spinningactiviteiten. Vaak begeleidt u dan blinde dames. Met verschillende wandeltochten gaat u mee op pad., en in de winter begeleidt u de spinningsessies. Prachtig, en niet alleen bij Phihezo, maar ook bij de Koninklijke Visio bent u al 25 jaar een van de meest actieve en gemotiveerde vrijwilligers. Maar daarover later meer.

U heeft ook lange tijd actief deelgenomen aan het Team Alpha De Nije Borgh. Dit is een hulpmiddel van de lokale kerk om samen met anderen over het christelijk geloof in gesprek te gaan. Ik heb even op een rijtje gezet hoeveel tijd u hieraan besteed hebt: u was minimaal 30 weken per jaar gemiddeld 12 uur per week betrokken bij de Aplha-cursussen, gedurende pakweg 15 jaar. Dat zijn 5.400 uren. Dit staat dan nog los van de tijd die u heeft besteed aan het thuis bereiden van de maaltijden die op de cursuslocatie gegeten werden. Om stil van te worden.

Meneer Keuning, Roelof, al 30 jaar bent u bestuurslid bij HSV het vette Baarsje. Bij woonzorglocatie Weidesteyn geeft u al jaren ondersteuning en bent u wekelijks de vrijdagmorgen aanwezig. Ook bij de Westerkim schuift u al 15 jaar wekelijks aan bij het groepsvissen in de zomerperiode. U bent expert en nestor binnen de Hoogeveense wereld van de vissers, en u geniet groot aanzien. En niet alleen binnen het Vette Baarsje.

U bent namelijk vanaf de start van de Cosis-woonvoorziening aan de Bentinckslaan in Hoogeveen ook al vrijwilliger aldaar. U kookt, samen met de bewoners. En u begeleidt de cliënten bij uitjes. U benadert iedereen daar even attent en vriendelijk, dat wordt dan ook enorm gewaardeerd. Tweemaal per jaar kookt u zelfs nóg weer wat uitgebreider. En Coby, u bent ook al tien jaar lid van de cliëntenraad bij aan de Bentickslaan. U kijkt altijd waar u nog iets kan betekenen, en als het even kan wilt u de bewoners enthousiast maken om mee te doen.

Net als uw vrouw bent u al 25 jaar vrijwilliger bij de Koninklijke Visio voor de visueel gehandicapte cliënten. U doet dit al jaren en, net als uw vrouw, met grote passie. De maandelijkse Soosmiddagen vonden bijna nooit plaats zonder u. Daarnaast heeft u menig uitstapje begeleid voor Visio. Met drie verschillende cliënten heeft u, Coby, een speciale band, voor deze mensen bent u een persoonlijke begeleider.

Samen bent u kerkvrijwilliger voor Stichting Philadelphia Zorg. U neemt dan enkele bewoners van de Stichting mee naar de Goede Herderkerk in Hoogeveen. Eens in de drie weken doet u dat samen. Ik vind het prachtig hoe dit ooit tot stand is gekomen. In de kerkbode was een oproep te lezen van drie mensen met een verstandelijke beperking. Die vroegen om vrijwillige hulp om naar de dienst te kunnen komen. U heeft samen gereageerd, en sindsdien kunnen deze mensen op u vertrouwen: om de drie weken worden ze door u naar de kerk gebracht én drinkt u samen na afloop nog een gezellig kopje koffie.

Ook heeft u samen een hechte relatie opgebouwd met Nagham. Nagham heeft u via de Alpha-cursussen leren kennen, en ze woonde toen nog in het AZC in Hoogeveen. Ik kan dit nu wel gaan uitleggen, maar iedereen hier weet nog beter dan ik hoe sterk jullie band tot op de dag van vandaag is. Ik denk dat het veelzeggend genoeg is dat u Ahmed als uw schoonzoon ziet, en u Rivan uw kleinzoon kunt noemen. Dát is pas rijkdom.

Altijd kan iedereen een beroep doen op u samen, u bent voor én achter de schermen inzetbaar, en opgeven is er niet bij. U biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan iedereen die het nodig heeft. Hiermee verdient u een zeer grote bewondering. Het is dan ook om die reden dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u beiden, Roelof Keuning, en Coby Keuning-Stel vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau mag overhandigen. Moge deze Koninklijke Onderscheiding een weerspiegeling zijn van de grote waardering en dankbaarheid die we allemaal voor u voelen.

 

 …

Koningsspelen geopend met een goede warming-up in Noordscheschut

Noordscheschut (26-04-2024) – Met een flinke warming-up op het sportcomplex van Noordscheschut begonnen ook hier de spelletjes die waren uitgezet.

Dit jaar organiseerden de oudercommissies van de basisscholen de Hoeksteen uit Nieuweroord en de Regenboog uit Noordscheschut de Koningsspelen samen! 300 kinderen op de voetbalvelden van Noordscheschut. Dit is in samenwerking met de Smederijen van beide dorpen. Aan het einde van de ochtend kregen alle kinderen een heerlijk ijsje van de Spar in Noordscheschut.
Foto’s: Martin Schonewille

dhr Kaemingk, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau


Foto: Paula Bansema

Hoogeveen-(26-04-2024)Beste meneer Kaemingk, beste familie en andere aanwezigen. We zijn hier bij elkaar voor een speciale gelegenheid: we willen u de waardering geven die u zo verdient. Want dat is zo.

Het is u allen hier vast al wel eens opgevallen: het helpen van mensen die in levensnood zijn is een grote passie van Han. Dat lijkt me geen groot geheim in dit gezelschap. Han is vaak op pad voor een stichting of vereniging die iets te maken heeft met acute hulpverlening. Beter gezegd: ik denk dat u zich allen hier zeer veilig zult voelen. Als iemand ter plekke omvalt, kunt u me uitstekend uitleggen wat ik moet doen. Nu maar hopen dat uzelf niet zelf omvalt…

Het lijkt misschien wel heel normaal dat iemand zich inzet voor andere mensen. En u, meneer Kaemingk, zult de eerste zijn om dat normaal te vinden. Dat is uw goed recht. Maar weet dat dit niet voor iedereen het geval is. Van verschillende kanten heb ik heb ik dingen over u mogen vernemen. Ik zal dit even op een rijtje zetten, dan zult u wellicht ook zelf zien, dat bijdrage die u levert aan de gemeenschap buitengewoon is.

In 2009 haalde u uw EHBO-diploma. Direct daarna heeft u regelmatig gepost bij evenementen. Dat betekent dat u, voor een kleine vergoeding weliswaar, hoofdverantwoordelijke was als er binnen dit evenement een medische calamiteit plaats zou vinden. Sinds 2016 bent u zelfs ook penningmeester bij de EHBO-vereniging Zuidwolde. U geeft voorlichting aan leden en aanverwante groepen, voornamelijk op het gebied van reanimatie en AED-apparatuur. Soms verleidt u deze leden zelfs om burgerhulpverlener te worden.

Dit is natuurlijk niet geheel toevallig: sinds 2010 bent u zelf burgerhulpverlener en staat u ingeschreven bij de Stichting HartslagNu. U kunt dus 24-7 worden opgeroepen voor een reanimatie, al of niet met behulp van een AED-apparaat. U bent voorlichter bij Stichting Hartveilig Drenthe. Een goed geregeld burgerhulpverleningsnetwerk is voor u enorm belangrijk. En eigenlijk zeg ik dat verkeerd: het is juist voor ons allemaal van levensbelang.

Inmiddels bent u ook lid van het algemeen bestuur van Stichting Hartveilig Drenthe, sinds 2016. U geeft voorlichting aan gemeenten, wijkcentra, dorpsgemeenschappen of bedrijven over het nut en de noodzaak van (daar hebben we ‘m weer) een goed geregeld burgernetwerk en de aanwezigheid van voldoende AED’s. Dat heeft ertoe geleid dat er in heel Drenthe veel reanimatienetwerken tot stand zijn gekomen.

En we zijn nog lang niet klaar: vanaf 2013 bent u ledenwerver van de OVV KNR  (onze vrijwilligers vereniging Korps Nationale Reserve) afdeling Noord. Sinds vier jaar bent u ook de penningmeester van deze vereniging voor de Landelijke Nationale Reserve. U bent daar een zeer gewaardeerde collega.

Vanaf 2017 zet u zich ook nog in voor de stichting Walk For Life. Uw werkzaamheden kenmerken zich, en ik citeer, “door perfectie en vriendelijkheid, met een houding van ‘afspraak is afspraak’”.

In 2020 bedacht u nog tijd over te hebben. Sindsdien bent u ‘algemeen (gevorderd) vrijwilliger bij de Stichting Veteranen Search Team. Uw militaire achtergrond maakt dat uw met andere vrijwilligers duidelijk en goed communiceert. U heeft oog voor andere geüniformeerde beroepsgroepen en ondersteunt vrijwilligers met een andere dan een militaire of politie-achtergrond. Uw collegialiteit en deskundigheid worden door het Veteranen Search Team zeer gewaardeerd. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat eventueel herstel van veteranen bevordert. Samen speurt u bij calamiteiten naar vermiste personen. Bij het aantreffen van een vermiste heeft u, volgens de stichting, ook een belangrijk aandeel in het herenigen van de vermiste met zijn of haar naasten. Het meedoen aan een zoektocht kan enkele dagen duren. Tijd die u maakt.

Het mag duidelijk zijn dat al uw inspanningen van medemenselijkheid buitengewoon zijn. Daarom is het met grote vreugde dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u Johan Wilhelm Kaemingk, vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau mag overhandigen. Moge deze Koninklijke Onderscheiding een weerspiegeling zijn van de grote waardering en dankbaarheid die we allemaal voor u voelen.

 …

mevr J. Altena-Veldhuis, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau


Foto: Paula Bansme

Hoogeveen-(26-04-2024)Daar sta ik dan voor u mevrouw Altena. Het komt als een verrassing. Alles achter uw rug om voorbereid. Het is met trots en bewondering dat ik vandaag voor u sta om uw buitengewone verdiensten te erkennen en te vieren. Het is een bijzonder moment waarop we stilstaan bij uw onschatbare bijdrage aan onze samenleving en uw onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van anderen.

U wijdt uw leven aan het dienen van anderen. Uw toewijding en betrokkenheid daarbij, zijn inspirerend. Vanaf het begin van uw carrière als begeleider in de gehandicaptenzorg tot uw recente inzet in het woonzorgcentrum Valkenstede. U staat altijd klaar om de helpende hand te bieden aan degenen die het nodig hebben. Voor u misschien vanzelfsprekend? Voor velen is het veel meer dan dat.

Als begeleider in de gehandicaptenzorg bij Cosis heeft u met liefde en toewijding gezorgd voor de bewoners van de Marken. Dat u wekelijks met de bewoners ging fietsen, dat was niet alleen een bron van plezier, maar droeg ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de mensen.

Uw inzet als EHBO-vrijwilliger en instructeur is even indrukwekkend. In 1996 haalde u uw EHBO diploma, het begin van een indrukwekkend vrijwilliger pad. Niet alleen heeft u duizenden mensen opgeleid in eerstehulpverlening. Maar u heeft ook talloze uren doorgebracht bij evenementen en noodsituaties, waar uw snelle reactie en professionele hulp levens heeft gered en leed heeft verzacht. U was actief als planner en heeft op die manier heel veel evenementen voorzien van deskundige EHBO opvang. In uw rol als EHBO-instructeur heeft u de weg vrijgemaakt voor anderen om dezelfde levensreddende vaardigheden te leren, waardoor de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap is versterkt.

Daarnaast heeft u uw talenten en tijd ingezet voor het Rode Kruis en de Lotus Vereniging. Uw bijdrage aan deze organisaties heeft niet alleen geholpen bij het bieden van noodhulp en sociale steun aan degenen die het nodig hebben. Daar heeft u verschil gemaakt in het leven van mensen die het stuur zelf even kwijt waren. U heeft hen geholpen de weg weer te vinden. En u heeft anderen geïnspireerd om zich ook in te zetten voor het algemeen welzijn.

Uw betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is niet onopgemerkt gebleven. Als actief lid van buurtverenigingen en schoolactiviteiten heeft u zich ingezet om de banden binnen de gemeenschap te versterken en anderen te ondersteunen in tijden van nood. Met warmte, medeleven en vrijgevigheid heeft u velen geïnspireerd en geholpen.

Mevrouw Altena-Veldhuis, uw leven van dienstbaarheid en medeleven is een voorbeeld voor ons allemaal. Uw onvermoeibare inzet om anderen te helpen en uw warme hart hebben een blijvende indruk achtergelaten bij heel veel mensen. U heeft verschil gemaakt in het leven van anderen. Namens alle inwoners van onze stad, wil ik u hartelijk danken voor alles wat u heeft gedaan en u van harte feliciteren met deze welverdiende onderscheiding. Het is dan ook met grote vreugde dat ik vandaag de eer heb om u, mevrouw Jozina Altena-Veldhuis te mogen onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hartelijk gefeliciteerd!

 …

De heer Reinders, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau


Foto: Paula Bansema

Hoogeveen-(-04-2024)Fijn dat u hier allen bent. En in het bijzonder u, meneer Reinders. Want waar u zich altijd inzet voor anderen, is het nu even andersom. Zoals uw zoon dat mooi omschreef: ‘Bescheidenheid siert de mens, maar uitzonderlijke inzet als vrijwilliger mag ook beloond worden.’ En dat gaan we vandaag doen.

In al het vrijwilligerswerk dat u heeft gedaan, vallen mij een aantal zaken op. Een interesse voor historie, liefde voor de kerk en passie voor het beheer van financiën. Dat viel ook de mensen op waarmee u samenwerkte. U wordt dan ook geprezen om uw inzet, deskundigheid en bevlogenheid.

Dat begon al sinds de aanvang van uw dienstverband in 1971 bij NNO-accountants en belastingadviseurs in Hoogeveen. U trad toe tot de personeelsvereniging en organiseerde diverse activiteiten voor en met het personeel. Op 13 februari mocht u 75 kaarsjes uitblazen en heeft u besloten uw loondienst bij NNO af te sluiten. Al betekende dat niet dat u de geraniums thuis gezelschap ging houden. Want met het vrijwilligerswerk gaat u onverminderd door.

Bij de personeelsvereniging van NNO vervulde u voor het eerst de rol die u past als een jas: het penningmeesterschap. In de jaren 1991 tot 1995 deed u dat bij de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Prinses Beatrix in Hoogeveen, destijds de club van uw dochter. Vanaf 1986 werd u actief bij de Stichting Gereformeerd Welzijnswerk De Schakel, waar u in 1999 ook penningmeester werd van het stichtingsbestuur. In latere jaren, van 2019 tot 2022, beheerde u de financiën voor de beweging waar uw vrouw actief was: de Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Hoogeveen wijk Oost. En zo kan ik nog wel even doorgaan: penningmeester bij Diaconaal Platform Hoogeveen, bij de wijkgemeente Oost van de Protestantse Kerk Hoogeveen en bij de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland.

Van 1985 tot 1989 was u lid van de ouderraad van de basisschool van uw kinderen. U was betrokken bij de inspraak van ouders bij het schoolbestuur en ondersteunde het onderwijzend personeel met activiteiten, zoals sport- en speldagen. Uw inzet als vrijwilliger leerde uw kinderen dat het heel belangrijk is om niet alleen te halen, maar ook te brengen. En, zo is mij verteld, daar zijn ze u en uw vrouw erg dankbaar voor.

In de periode van 1979 tot 1995 was u lid van de wijkdiaconie van de Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Dit deed u in diverse functies en met grote zorgvuldigheid. Uw inzet voor onder meer avondmaalsvieringen en het ondersteunen van mensen in financiële nood, zowel lokaal als ver weg, was van onschatbare waarde.

Daarnaast bent u al meer dan 15 jaar waardevol lid van de Gereformeerde Kerk Hoogeveen en Protestantse Kerk Nederland. U bent een steun en toeverlaat op financieel gebied en heeft gemeenteleden geadviseerd over fiscale en administratieve kwesties. U heeft zich ook ingezet als chauffeur voor oudere gemeenteleden, als begeleider van gehandicapten tijdens kerkdiensten en als bezorger van publicaties.

Naast deze indrukwekkende lijst van vrijwillige activiteiten heeft u ook nog eens uw tijd en energie gegeven aan de Historische Kring Hoogeveen. Als lid van de financiële controlecommissie en als bezorger van het verenigingsblad De Veenmol zet u zich al bijna twintig jaar in voor het behoud van de geschiedenis van Hoogeveen.

En laat ik niet uw toewijding aan de 24 uurs Samenloop voor Hoop wandeltocht in Hoogeveen vergeten. In 2019 heeft u zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie, het beheer van de kas en het bijstaan van de PR-activiteiten.

Geachte heer Reinders, u heeft talloze gemeenschapsactiviteiten mogelijk gemaakt en bijgedragen aan het welzijn van velen. Nu is het onze beurt om u te eren en onze diepe dankbaarheid uit te spreken. Namens ons allen wil ik u feliciteren met deze welverdiende erkenning. Het is mij een eer, Jan Reinders, om u vandaag namens Zijne Koninklijke Hoogheid een onderscheiding op te spelden. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

 …

mevr A. Pol Snippe, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Foto: Paula Bansema

Hoogeveen-(26-04-2024)Vandaag mag ik een buitengewoon persoon eren. Iemand die met haar toewijding en passie veel heeft betekend voor de gemeenschap van Hoogeveen. En dan heb ik het natuurlijk over u, mevrouw Pol. Want we gaan uw onmiskenbare toewijding vandaag onderstrepen met een Koninklijke onderscheiding. Een mooie erkenning voor uw jarenlange inzet als vrijwilliger voor diverse organisaties.

Mevrouw Pol, anderen omschrijven u als een actieve en zelfstandige vrijwilliger die altijd klaarstaat om te helpen. U denkt mee op organisatorisch vlak en bent een vraagbaak op het gebied van oud-Hoogeveen en genealogie.

En dat is ook uw hobby, begreep ik, genealogie? Sinds 2011 bent u actief bij de Nederlandse Genealogische Vereniging. Uw betrokkenheid als bestuurslid en later als redactielid van het afdelingsblad Threant, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het delen van genealogische kennis en het ondersteunen van onderzoek.

Vanuit die hobby helpt u vele mensen in en om Hoogeveen. En ook daarbuiten, van Canada tot Duitsland zelfs. Voor de familie Pol en de familie Snippe. Erg grote families, blijkt alleen al uit de Snippe bijbel. Een ruim duizend pagina’s tellend familieboek. Voor dit en het andere boek dat u met uw man heeft samengesteld, was u vaak te vinden in het archief van de gemeente Hoogeveen. Uw expertise op het gebied van archivering en passie voor genealogie waren daarom alom bekend. Toen iemand in 1997 uitviel door ziekte, was u bereid om de taken op u te nemen. Tot 1999 zorgde u op vrijwillige basis voor het beheren van de studiezaal en het oud-archief. U begeleidde bezoekers, nam informatie op en versterkte deze, handelde aanvragen van genealogisch onderzoek af en beheerde het fotoarchief. Dit beviel beide kanten goed. Zodoende werd u een betaalde baan aangeboden, en bleef u nog een aantal jaar.

Naast uw inzet voor het archief was u van onschatbare waarde voor de Historische Kring Hoogeveen van 2001 tot 2015. Niet alleen als een gewaardeerd bestuurslid. Ook de rol die u speelde bij het uitbreiden van de bibliotheek en het historisch archief van de vereniging was cruciaal. Zo was uw kennis en passie voor genealogie en de geschiedenis van Hoogeveen ook voor de historische kring van onschatbare waarde. Het is dan ook geen verrassing dat u in mei 2015 werd benoemd tot erelid.

En dan Punt H, het toeristisch info punt Hoogeveen, waar u op de donderdagmiddag actief bent en af en toe ook op zaterdag. Uw bijdrage daar gaat verder dan alleen het verstrekken van informatie over uitjes, fiets- en wandelroutes. U staat bekend om uw vriendelijke en deskundige advies aan bezoekers, uw zorg voor de verkoop van entreekaarten en kaartmaterialen, en het up-to-date houden van het foldermateriaal.

Sinds 2013 bent u ook betrokken bij de Verhalenwerf Bibliotheek Hoogeveen. U ontfermt zich daar over het bruikleenbeleid van de wisselexposities. Een precieze en verantwoordelijke taak. Maar dat is niet het enige wat u daar doet. Met uw inzet voor het “van, voor en door Hoogeveners”-project is de wisselexpositie “Verzamelingen van Hoogeveners” tot stand gekomen. Een waardevolle tentoonstelling die de geschiedenis en het erfgoed van Hoogeveen tot leven brengen.

En ook daar komt uw man om de hoek kijken. Want samen met hem organiseert u fotokijkdagen in de bibliotheek, ‘Hoogeveen gekiekt’. Een mooi moment voor geïnteresseerden om een blik te werpen op de geschiedenis van Hoogeveen. Of om tijdens genealogische informatiemiddagen die u samen organiseert, van alles te ontdekken over dat onderwerp. En alsof dat allemaal niet genoeg is, ondersteunt u uw man ook bij zijn vrijwilligerswerk. Zo draagt u al minstens tien jaar zorg voor het selecteren en brengen van papieren rouwadvertenties naar Cosis, die de cliënten daar digitaliseren.

Beste mevrouw Pol, namens ons allen wil ik u feliciteren met deze welverdiende erkenning. Uw toewijding, kennis en passie voor Hoogeveen en genealogie zijn van onschatbare waarde voor onze gemeenschap. Dank daarvoor. Op naar nog vele jaren van inspiratie! Het is mij een eer, mevrouw Annigje Pol – Snippe, om u vandaag namens Zijne Koninklijke Hoogheid een onderscheiding op te spelden. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau.…

Maria Benjamins ten Cate, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Lintjes regen, Elim, Koninklijke onderscheiding, Hoogeveen Regio, Drenthe
Foto: Paula Bansema

Elim-(26-4-2024)Het is een bijzondere eer om vandaag hier te staan en te spreken over een buitengewone vrouw: mevrouw Benjamins beter bekend als “Marietje”. Een naam die synoniem staat voor toewijding, vrijgevigheid en warmte.

In een wereld die vaak draait om persoonlijke prestaties en eigen belang, bent u als een baken van medemenselijkheid en betrokkenheid bij anderen. Zowel op persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk vlak heeft u uw tijd en energie zonder aarzeling gegeven om anderen te helpen en te ondersteunen.

Laten we beginnen met uw bijdrage aan de sportgemeenschap. Als een ware alleskunner heeft u uw tijd en energie geïnvesteerd in verschillende sportclubs binnen onze gemeente zoals SC Elim, K.V. Elko en S.S.S. Elim. Van voetbal tot korfbal en gymnastiek, uw betrokkenheid kent geen grenzen. Als toegewijde moeder van voetballende zoons en vrouw van de trainer, was u 13 jaar lang een steunpilaar voor voetbalvereniging SC Elim. Van het verzorgen van lunches tot het organiseren van feestjes en het wassen van tenues, niets was u teveel.

En wat te zeggen van uw 47 jaar lange toewijding aan korfbalvereniging K.V. Elko?

De gevleugelde uitspraak: “Als je Marietje zegt, zeg je Elko en als je Elko zegt, zeg je Marietje”, zegt genoeg. Als trainer van jeugdteams, lid van het jeugdbestuur en later als voorzitter, heeft u de club door dik en dun gesteund. Met uw inzet voor verschillende commissies en uw vastberadenheid om de club te laten bloeien, nam u na het vertrek van het bestuur in 2019 het initiatief om een nieuw bestuur te formeren, waarbij u zelf de voorzittershamer ter hand nam.

Bij de christelijke gymnastiekvereniging S.S.S. Elim heeft u voor een korte periode op bestuurlijk niveau de honneurs waargenomen zodat het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar kwam. Als de nood aan de man is, dan is de redding in de vorm van uw daadkracht nabij.

Uw vrijgevigheid en zorgzaamheid reiken verder dan het sportveld. Als een toegewijde mantelzorger heeft u uw tijd en liefde gegeven aan uw familieleden in nood. Van het brengen van eten naar uw oom tot het zorgen voor uw zieke nicht. U staat altijd paraat, zonder aarzeling. Net als voor uw neefje, die worstelde met een verslaving. In zijn donkerste dagen, toen hij de weg kwijtraakte na het verlies van zijn vader, was u daar. Met onwankelbaar geloof en doorzettingsvermogen heeft u hem geholpen om zijn leven weer op de rails te krijgen, stap voor stap, dag na dag. En u bent er vandaag de dag ook een andere neef.

Bij een scheiding in uw omgeving toverde u het nieuwe huis van een alleenstaande moeder samen met andere familieleden om tot een fijne plek. Alles werd geverfd, gesausd, behangen, gestoffeerd en gemeubileerd. Toen het gezin de woning betrad was het paadje naar de voordeur verlicht met kaarsjes en stond er een volledig opgetuigde kerstboom! Dat symboliseert wie u bent: een warm mens met een groot liefdevol hart.

Laten we tot slot niet vergeten dat u een gedreven ondernemer bent; eigenaresse van snackbar Royal in Hollandscheveld. Uw inzet gaat verder dan alleen zakelijk succes. U heeft de gemeenschap ondersteund, vooral tijdens moeilijke tijden zoals de coronacrisis. Door snacks naar verzorgingshuizen te brengen en waardebonnen weg te geven voor de feestdagen, heeft u laten zien dat uw hart groot genoeg is voor iedereen.

Maar uw vrijgevigheid beperkt zich niet tot sport, mantelzorg en zakelijke activiteiten. U staat altijd klaar om anderen te helpen, of het nu gaat om eenzame mensen in de buurt of het schoonmaken van graven op het kerkhof. Uw inzet kent geen grenzen, en uw bijdrage aan de gemeenschap is echt bewonderenswaardig.

Dames en heren, vandaag eren we niet alleen een uitzonderlijke vrouw, maar ook een bron van inspiratie voor ons allemaal. Uw leven en uw werk herinneren ons eraan dat één persoon echt een verschil kan maken in de wereld. Dat vriendelijkheid en mededogen de kracht hebben om levens te veranderen en gemeenschappen te versterken. Daarom is het met grote vreugde dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u Maria Benjamins ten Cate, vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau officieel mag overhandigen. Van harte gefeliciteerd!…

Henny Schonewille – Zwiers lid in orde van Oranje-Nassau

Foto: Martin Schonewille

Hoogeveen – 26-04-2024) Het is bij u, mevrouw, moeilijk om te beginnen. Ik zou namelijk niet weten waar. U heeft zich ingezet voor zo ongelooflijk veel activiteiten dat ik het ingewikkeld vind een volgorde te bedenken. Ik heb namelijk uit zeer betrouwbare bron vernomen dat u zich al ruim 35 jaar inzet als vrijwilliger. En dat betreft slechts Treant! Daarover later meer.

Want vanaf 1986 bent u actief bij Con Amore, en niet alleen voor de altpartij. De laatste jaren runde u de lief- en leedcommissie: u bezocht zieke koorleden en jubilerende echtparen. U bakte ook de Knieperties die op onder andere de Koninginnemarkt verkocht werden.

Al gauw had u, blijkbaar, niet meer genoeg aan alléén Con Amore. Naast de start die u al had gemaakt voor Treant in 1988, begon u in 1991 namelijk voor de Gereformeerde Kerk te Nieuwenschut-Noordscheschut als vrijwilliger. Eerst als commissielid dat zich bezighield met de relatie Kerk-Israël. Later werd u steeds meer betrokken bij het wel en wee van alle gemeenteleden van de GKNN. Zo heeft u zich eindeloos ingezet voor iedereen binnen de gehele gemeente van de GKNN. U heeft zich daarmee zeer geliefd gemaakt.

Een speciale vermelding verdienen uw tijd en activiteit bij Treant, en hier moet ik echt kiezen uit alle anekdotes. Ik neem het verzorgingshuis Weidesteyn. Daar heeft u de hand geboden aan talloze evenementen, groot en klein. Of het nu de zangmiddagen waren, of het rolstoeldansen op de maandag. U was erbij. Maar ook de optredens, markten, modeshows en kledingverkoop, daar konden we u vinden. Samen met uw goede vriendin Eeke van Raalte zorgde u dat alles vrolijk en goed verliep.

Ook heeft u woonzorgcentrum Bilderdijk opgeluisterd met uw vrijwillige acties en aanwezigheid. Bij de workshops, avondactiviteiten, lezingen, koffieochtenden, noem ze maar op. Soms hielp u zelfs mee om de maaltijden voor iedereen te bereiden. Telkens was u erbij. Om te helpen, om anderen te helpen.

En die anderen, die maken uw inzet juist zo waardevol. Want die anderen, die bestaan náást alle zorg die u voor uw kinderen en kleinkinderen heeft. Iedereen kan op u rekenen: het spontane praatje, de zorgen voor de dieren als hun baasjes op vakantie zijn, en de planten van anderen in hun afwezigheid weer tot leven wekken. Iedereen kan op u rekenen.

U bent positief, wat er ook gebeurt. En die houding straalt u uit naar iedereen om u heen. Het is zelfs aanstekelijk. U inspireert uw omgeving, en daarmee maakt u de wereld een stukje beter. Dat is, onder meer, wat iedereen zo in u waardeert.

Mevrouw Schonewille, u heeft niet alleen uw tijd en energie gegeven, maar ook uw hart aan de Hoogeveense gemeenschap. Moge uw zorg, en de energie waarmee u uw hart deelt, een voorbeeld zijn voor alle Hoogeveners. Het lijdt geen twijfel dat uw vriendin Eeke enorm trots op u geweest zou zijn.

Daarom is het met grote vreugde dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u Hendrikje Schonewille-Zwiers uit Hoogeveen, vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau mag overhandigen. Moge deze Koninklijke Onderscheiding een weerspiegeling zijn van de grote waardering en dankbaarheid die we allemaal voor u voelen. Van harte gefeliciteerd! (bovenstaande is de speech van de burgemeester)