NIeuwlande

Nieuwlande is ook bereikbaar met de hubtaxi

Nieuwlande-(26-01-2024)Een paar jaar geleden is de bushalte uit Nieuwlande verdwenen. Dat is echt een gemis voor ons dorp. Vanuit Plaatselijk Belang zijn we in gesprek met het OV-bureau om te kijken of er een mogelijkheid is om de bushalte terug te krijgen. Het is maar zeer de vraag of dit gaat lukken, maar niet geschoten is altijd mis.
Momenteel is de dichtstbijzijnde bushalte aan de Peerenboomweg. Maar het centrum van Nieuwlande is wel met de hubtaxi bereikbaar. De hubtaxi is beschikbaar 7 dagen per week van 6 tot 24 uur en rijdt vanaf én naar Station Hoogeveen, Station Coevorden of Busstation Zweeloo. Dit zijn zogenaamde ‘hubs’. De hubtaxi rijdt alleen als men telefonisch reserveert. In de gemeente Hoogeveen kan dat via 0800 – 82 94 225.

Het reguliere tarief is 1,5 maal het OV-tarief, maar in heel 2024 geldt een aangepast laag tarief van 1 maal het OV-tarief en kost daarmee per persoon circa € 1,10 instapkosten en € 0,20 per kilometer. In de hubtaxi kan met de PIN worden betaald. Kinderen tot 11 jaar reizen gratis mee. Helaas zijn de OV-chipkaart, abonnementen en de OV-studentenkaart NIET geldig in de hubtaxi.
Alle informatie over de hubtaxi staat ook op www.hubtaxi.nl. Alle ‘hubs’ in Groningen en Drenthe zijn te vinden op www.reisviahub.nl.…

Thea’s verzet – Activiteit voor middelbare scholieren


Nieuwlande-(18-01-2024)Stel je voor, je bent net 17 geworden en dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Heel vervelend, vooral als je Joods bent. Dat is wat Celine Kuyper overkwam. Wat zou jij doen als je in haar schoenen stond? Zoek je een veilige plek om te wachten tot de oorlog voorbij is? Of riskeer je je leven om Nederland te helpen bevrijden?

Op zaterdag 27 januari kun je, in Onderduikersmuseum de Duikelaar, horen wat Celine deed. Wat gebeurde er met haar in de oorlog? Waarom noemt iedereen haar Thea?

Op 27 januari, de dag dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd, is nu de internationale Holocaust herdenkingsdag. Jaarlijks organiseert museum De Duikelaar, op de laatste zaterdag van januari, een activiteit speciaal voor middelbare scholieren. Maar ga je nog niet/niet meer naar de middelbare school en je wilt weten wat Thea overkwam? Ook dan ben je van harte welkom, evenals ouders, begeleiders en ‘chauffeurs’. De toegang is gratis, maar je moet wel een plekje reserveren, dus meld je even aan via onderstaand mailadres.

Datum:           Zaterdag 27 januari
Tijd:                14.00 – 15.00 uur
Kosten:          Gratis
Locatie:          Onderduikersmuseum de Duikelaar
Julianlaan 3, Nieuwlande
Reserveren: reservering@museumnieuwlande.nl

De activiteit start om 14.00 uur. Het museum opent om 13.45 uur.

 …

Uitreiking koninklijke onderscheiding de heer J. van der Sleen


Nieuwlande-(11-01-2024)Jan van der Sleen uit Nieuwlande is vanmiddag benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester, Karel Loohuis, mocht het bijbehorende lintje bij Jan van der Sleen opspelden.

Jan kreeg de bijbehorend lintje opgespeld door burgemeester Karel Loohuis De heer van der Sleen is erg betrokken bij het dorp Nieuwlande. Al vanaf de jaren 80 is hij actief met verzamelen van allerlei informatie over de geschiedenis van dit dorp, en met name de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heeft zijn bijzondere belangstelling. Samen met anderen heeft hij hierover zelfs een boek uitgegeven met als titel “Nieuwlande een dorp dat zweeg”. Daarnaast werd ook het boek “het Dorp met 5 burgemeesters” uitgegeven.

Regelmatig verschijnen er publicaties van hem in de Hoogeveense Courant en op de sociale media.

Het invullen van de boeken kost enorm veel speurwerk en de heer van der Sleen is bij menigeen langs geweest om foto’s en ander materiaal te verzamelen.

De heer van der Sleen geeft ook diapresentaties. De gemeenschap kan eigenlijk altijd een beroep op hem doen als het om zaken van zijn geliefde Nieuwlande gaat.

Van 1-1-1990-31-12-2005 was de heer van der Sleen secretaris bij Plaatselijk Belang Nieuwlande. Hij hield zich bezig met het bijhouden van de administratie van de vereniging en de verslaglegging daarvan. In deze periode groeide de verenging met een fors aantal leden en de heer van der Sleen heeft daar als secretaris op een positieve manier een bijdrage aan geleverd.

In 1997 werd ook het 75-jarig jubileum van het Plaatselijk Belang gevierd. De hele jubileumkrant nam de heer van der Sleen voor zijn rekening.

In 1995 maakte de heer van der Sleen deel uit van een commissie die was ingesteld om een gedenksteen op te richten ter nagedachtenis van Nieuwlandenaren en een aantal Engelse piloten die vanwege oorlogsgeweld omkwamen.  De heer van der Sleen had hierin een voortrekkersrol. Ieder jaar wordt tijdens de nationale herdenking op 4 mei stil gestaan bij deze gedenksteen.

De heer van der Sleen heeft ook een belangrijke rol gespeeld tijdens het hele proces van de gemeentelijke herindeling van 1998. Na de gemeentelijke herindeling kwamen de contacten met de gemeente Hoogeveen in een stroomversnelling en de heer van der Sleen ging als secretaris deel uitmaken van de Dorpsoverleggroep Nieuwlande (DOG) die in 2003 werd opgericht. Nieuwlande kwam toen in zijn geheel bij de gemeente Hoogeveen. Naast allerlei andere wapenfeiten heeft deze Dorpsoverleggroep uiteindelijk een prachtig nieuw multifunctioneel centrum opgeleverd.

De groep vergaderde een keer per maand. De heer van der Sleen maakte notulen en werkte deze uit en verstuurde deze naar de verschillende deelnemers. In het begin waren de verslagen nog niet altijd digitaal beschikbaar en werden de verslagen per post verstuurd of rondgebracht in het dorp op de fiets. De DOG was een club mensen van allerlei pluimage en ambtenaren van de gemeente vergaderden bv. vaak mee.

De DOG is nadat het Multifunctioneel Centrum Nieuwlande is geopend in 2014 weer ontbonden.

De heer van der Sleen publiceert van 1-1-2003 tot op heden regelmatig in het ledenmagazine van de Historische Kring Hoogeveen over onder meer de geschiedenis van Nieuwlande en met name over de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het blad komt vier keer per jaar uit en twee keer per jaar publiceert hij daarin. Dit vergt veel voorbereidende tijd.

Van 10 april 2007 tot 10 oktober 2019 was de heer van der Sleen voorzitter van de Uitvaartvereniging Nieuwlande en omstreken. Hij hield de administratie van de vereniging bij en deed de verslaglegging van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Sinds 2022 is de heer van der Sleen betrokken bij het onderhoud op de Algemene Begraafplaats in Nieuwlande, om het aanzien van de begraafplaats te verbeteren.

De heer van der Sleen doet en heeft veel gedaan voor de vereniging en is een voorbeeld voor anderen.

Als vrijwilliger en bestuurslid is de heer van der Sleen vanaf 2014 actief voor de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande.

De heer van der Sleen heeft een gepassioneerde interesse in het wel en wee van Nieuwlande in de Tweede Wereldoorlog en was één van de initiatiefnemers die de museumcollecte over de bijzondere onderduikgeschiedenis Nieuwlande van wijlen de heer Schonewille heeft veiliggesteld, zodat deze niet verloren ging.

Vanaf 2010 al is, voerde hij gesprekken met de heer Schonewille over zijn collectie tot zijn overlijden in 2016. Na het overlijden van de heer Schonewille heeft de heer van der Sleen door middel van veel gesprekken met nabestaanden ervoor gezorgd dat genoemde verzameling kon worden bewaard. Een groot gedeelte van deze verzameling is nu te zien in het onderduikersmuseum.

De heer van der Sleen heeft dan ook een cruciale rol gespeeld bij eerst de totstandkoming en vervolgens de instandhouding van het onderduikersmuseum in Nieuwlande, die op 1 april 2017 werd opgericht.

De heer van der Sleen was een van de oprichters en eerste drie bestuursleden van de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar. In die rol heeft hij zich ook sterk en verdienstelijk gemaakt voor het verwerven van een gebouw voor de huisvesting van het Onderduikersmuseum en voor de oprichting van de Steunstichting Domus DuMus voor het beheer en de fondsenwerving van het museum.  Hij legde daarvoor o.a. contacten met het college van B&W en met betrokken ambtenaren.

Na een eerste expositie in april 2018, in samenwerking met NOID en Herinneringscentrum Kamp Westerbork in het voormalige schoolgebouw van de Hoeksteen in Nieuwlande, kom er met behulp van de heer van der Sleen in december 2019 met de gemeente overeenstemming komen over de overdracht van het schoolgebouw aan de Steunstichting voor de huisvesting van het museum.

Met zijn verkiezing als lid van de gemeenteraad in 2018 is de heer van der Sleen teruggetreden als bestuurslid van het museum.

Het museum is de heer van der Sleen tot op heden zeer erkentelijk voor het vele zichtbare en onzichtbare werk dat hij tot op heden als dorpshistoricus verricht om de geschiedenis van de onderduik in Nieuwlande te belichten in publicaties, in persoonlijke correspondentie met nazaten van onderduikers en onderduikgevers, alsook zijn inspanningen voor structurele financiële bijdragen van gemeente en provincie aan exploitatie en instandhouding van het museum.

De heer van der Sleen is vanaf 2018 tot op heden raadslid in de gemeente Hoogeveen voor de lokale partij Gemeentebelangen. Hij gaat mee met werkbezoeken e.d. en heeft naast het bijwonen van de vergaderingen voorbereidend werk. Vanaf 2018 tot 2022 nam hij ook het secretariaat van de fractie op zich en ook de pr voor de partij verzorgde hij.

 

 

 

 

Judoka Judovereninging Koizumi Groot succes op oliebollentoernooi

Nieuwlande-(28-12-2023) Woensdag 27 december was het laatste geplande judotoernooi te Hardenberg van 2023.
Zo werd Thijs Bos uit Dalen kampioen in de gewichtsklasse +56 kg, 2e werd Daan Benjamins uit elim in deze poule.
Ook Mark Benjamins uit Elim mocht de hoogste trede beklimmen tot 74 kg, eveneens zat in dezelfde poule Stijn v.d. Weide uit Oosterhesselen. Het was een nek-aan-nek-wedstrijd waarbij in de golden score Benjamins het winnende punt scoorde.
Silvana Rastegar uit Hollandscheveld zat tot 55 kg en wat zwaar, maar won 2 mooie wedstrijden met ippon en werd 3e.
Eveneens Lorenzo Wolters uit Noordscheschut kon met 2 gewonnen wedstrijden de 3e prijs bemachtigen en mocht ook het podium beklimmen
Voor Wesley Rastegar uit Hollandscheveld was het een snelle afhandeling en won al zijn 3 wedstrijden dan ook binnen 30 seconden en werd dus oppermachtig kampioen.
Eveneens voor Boaz Schonewille uit Noordscheschut maakte korte metten met zijn tegenstanders waardoor hij ook oppermachtig kampioen werd.
Hadassah Knegt uit Dalen had helaas een kleine poule door ziekte waarbij zij, maar 2x hoefde te winnen wat ze dus ook moeiteloos deed en haar 1e prijs kon halen.
Sepp v.d. Poll uit Dalerpeel was even afgeleid zijn 2e wedstrijd woordoor het mis ging, maar won zijn verdere wedstrijden wat hem dus een mooie 2e plek opleverde.
Dustin Kroezen uit Coevorden had een zware poule, maar verweerde zich goed en nam een mooie 3e prijs mee naar huis.

Winterwandeling met snert bij De Duikelaar


Nieuwlande-(22-12-2023)Ook zo genoeg van al dat binnen zitten tijdens de feestdagen? Of zoekt u een boeiend uitje voor uw logees? Op donderdag 28 december organiseert Onderduikersmuseum de Duikelaar een nieuwe winterwandeling. Samen gaan we op zoek naar plekken in en rondom Nieuwlande waar we mooie verhalen kunnen vertellen. Dit jaar is het thema: eten in de oorlog.

We beginnen in het museum waar u wordt verwelkomd met warme thee, koffie, of chocolademelk en iets lekkers. Daarna leidt een gids u langs de verhalen over voedselbonnen, illegale slacht en de collecte van ‘Winterhulp.’ Na afloop krijgt u lekkere warme snert. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Eet u liever vegetarische snert? Meld dit bij uw reservering.

Tip! Het museum is donderdag 28 december open voor bezoek. Wandelaars krijgen korting op het entreekaartje.

Datum: donderdag 28 december
Tijd: 10.30 – 12.00 uur, 11.30 – 13.00 uur

Locatie: Onderduikersmuseum de Duikelaar
Julianalaan 3, 7918 AC Nieuwlande

Kosten: € 13,50, 6 tot 12 jaar: € 8,50, Kinderen tot 6 jaar gratis.

Reserveren: reservering@museumnieuwlande.nl…

Voortgang Zonnepark Nieuwlande


Nieuwlande-(12-12-2023) De ontwikkelingen rond Zonnepark Nieuwlande verlopen stormachtig. Eind oktober hebben we bij de rijksoverheid, dat is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), een aanvraag ingediend voor een exploitatiesubsidie voor het zonnepark. Het gaat hier om de SCE-regeling: Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. Via deze regeling stimuleert de overheid het lokaal eigendom van duurzame energieopwekking. Op 9 december ontvingen we bericht dat onze aanvraag voor subsidie voor het project is toegekend. We ontvangen gedurende 15 jaar subsidie over de opgewekte energie.
Via de website (groenewieken.nl) kun je de ontwikkelingen volgen. Maar ook via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Informatiedocument voor deelnemers
Voor iedereen die wil investeren in ons park is een informatiedocument gemaakt. In dat document vind je informatie over de coöperatie, het project, de kosten en opbrengsten en de noodzakelijke investeringen. Ook leggen we uit welke risico’s je loopt als je investeert in het park. Het is belangrijk dat mensen die willen investeren dit document aandachtig lezen. Je kunt het document ook downloaden van onze website.

Informatieavonden
Omdat we ons kunnen voorstellen dat je toch nog wel vragen hebt of meer wilt weten voordat je beslist om te gaan investeren in Zonnepark Nieuwlande zullen we in het komende kwartaal nog
informatieavonden bij jou in de buurt gaan houden. Houd dus je mail in de gaten, de uitnodiging volgt binnenkort!

Inschrijving.
Inmiddels hebben 60 mensen zich gemeld als geïnteresseerde investeerder in het park. In de week van 11 december krijgen alle leden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in deelname een uitnodiging om zich te registreren op Mijn Groene Wieken, een afgeschermd deel van onze site die
alleen door jouzelf is te bekijken en te wijzigen. Door het instellen van een wachtwoord krijg je toegang tot jouw eigen omgeving. Daar kun je je inschrijven op het project.
Het bestuur van De Groene Wieken wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

De Duikelaar verwelkomt 4000ste bezoeker

Nieuwlande-(02-12-2023) Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande ontving zaterdag 2 december haar 4000ste bezoeker van dit jaar. De nietsvermoedende gast werd in het zonnetje gezet. Ze kreeg een boeket en een chocoladeletter D van Duikelaar.

Gerwin Schoonewille, voorzitter van het Onderduikersmuseum, zegt: ‘We zijn heel trots dat we dit jaar 4000 bezoekers hebben gehad. We ontvangen elk jaar weer meer bezoekers, 4000 is ons nieuwe record.’

Rita Paas-Koekoek had de eer om de 4000ste bezoeker van dit jaar te zijn. Ze bezocht het museum samen met haar familie “We vieren de verjaardag van mijn zus. Zij zei: ‘Laten we naar het museum gaan, dat is gerenoveerd’.” Ook de kinderen, die op een chocoladeletter werden getrakteerd, waren onder de indruk ‘Sommige musea zijn saai, maar hier kun je verhalen horen en er is veel te zien.’

Onderduikersmuseum de Duikelaar ontvangt diverse soorten bezoekers, onder andere schoolklassen, familie-uitjes, reünies en losse bezoekers uit binnen- en buitenland. Het museum krijgt steeds meer bekendheid. “Veel bezoekers komen uit de omgeving of zijn hier op vakantie. Maar steeds vaker krijgen we bezoek dat speciaal voor het museum naar Drenthe komt” vertelt vrijwilligster Aafje Klasen.

Dat de meeste bezoekers het museum zeer de moeite waard vinden blijkt wel uit de reacties in het gastenboek en online.

Wat een mooi museum. We zijn nog nooit zo

lang en geboeid in een museum geweest.

Wilt u zelf ook eens op bezoek bij Onderduikersmuseum de Duikelaar? Dat kan in december nog ieder weekend. In januari en februari is het museum gesloten. Vanaf maart is De Duikelaar weer open voor bezoek. Voor actuele openingstijden en activiteiten zie: www.museumnieuwlande.nl

Brugpop 18 november, met Venner, Bar en Booz, Banda Di Festa

Nieuwlande -(30-10-2023) Brugpop is inmiddels al een aantal jaren een bekend fenomeen in Nieuwlande en omgeving en dat is niet zomaar!
Brugpop staat voor muzikale verassingen, gezelligheid en vooral een gemoedelijke sfeer.
Al 11 jaar lang staat muziekfestival Brugpop in November op de agenda en vele mensen kijken hier naar uit.
Het festival is vooral bekend in de wijde omgeving van Nieuwlande, maar inmiddels weten mensen uit andere regio’s het festival ook goed te vinden. En dat is goed te merken aan de hoeveelheid stijgende bezoekers van voorgaande jaren en daar is de stichting erg trots op !

Dit jaar vind Brugpop plaats op zaterdag 18 november en de line-up bestaat uit de volgende bands:

The Howlers, zullen dit jaar voor de 2e keer optreden op Brugpop. Vorig jaar mochten ze hun intrede doen en we zijn benieuwd wat voor moois de dames dit jaar gaan neerzetten.
Venner, de muzikale vriendschap is wat het zestal verbindt.
Venner speelt een mix van bekende en wat minder bekende covers uit de jaren 70, 80 en 90. Voor ieder wat wils dus dat wordt een geslaagde en gevarieerde avond .
Bar & Booz, staat bekend om hen rockcovers van de jaren 60 tot heden zoals Beatles, Stones tot Greenday en Queens of the Stone Age.
Ze zullen op Brugpop een diverse set spelen die uitnodigt tot dansen, rocken, zingen/brullen & drinken. Alle ingrediënten voor een goed feestje zijn dus aanwezig !
Banda di Festa, bestaat uit muzikanten uit de regio Drenthe die jullie vast wel kennen van de bekende bands uit het circuit waar zij eerder deel van uitmaakte. Het einde van een aantal van deze bands betekent ook de oprichting van een nieuwe fantastische band.

Bandi Di Festa gaat er geheid een mooi feestje van te maken, dus voetjes van de vloer !

Bron: de Nieuwslander

Wegen onderhoud vanaf 25 oktober t/m 20 december in Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen- (25-10-2023)We vinden het belangrijk om de wegen in onze gemeente zo goed mogelijk te onderhouden, zodat jij veilig van A naar B kunt gaan. Daarom zal aannemer NTP in opdracht van gemeente Hoogeveen asfaltonderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren op diverse locaties in de gemeente.
De werkzaamheden bestaan uit het deels vervangen van asfalt en het herstellen van aanliggende verhardingen. De start van deze werkzaamheden staat gepland op woensdag 25 oktober 2023 en dit zal doorlopen tot het eind van dit jaar. Er worden vooraankondigingen geplaatst en er zullen verkeersomleidingen worden ingesteld op de locaties waar dit nodig is. Direct aanwonenden worden per brief geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun percelen.

Het gaat om de volgende locaties : Hollandscheveld Langedijk vanaf de Trekgatenweg tot aan de snelweg (woensdag 25 oktober 2023 tot vrijdag 8 december 2023)
Hoogeveen: Middenweg tussen Tamboerlaan en de Wethouder Robaardstraat (vanaf vrijdag 10 november 2023 tot maandag 20 november 2023) Crerarstraat inclusief kruising Blankenslaan-west (donderdag 23 november tot woensdag 20 december 2023) Elim: Rijweg Perebomenweg (vanaf donderdag 16 november 2023 tot vrijdag 1 december 2023)

Nieuwlande: Johannes Poststraat (vanaf donderdag 16 november 2023 tot maandag 27 november 2023)
Voor vragen omtrent deze werkzaamheden kan je contact opnemen met de toezichthouder Maarten Benjamins via de gemeentewinkel (140528). Ook kan je contact opnemen met de uitvoerder van NTP infra via de gemeentewinkel(140528). Onderhoud van wegen kost tijd en is altijd afhankelijk van het weer. We hopen dat alle werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond. Alvast bedankt voor jullie begrip.…