nieuwjaarsreceptie

Investeren in elkaar maakt Hoogeveen mooier!


Hoogeveen-(04-01-2023) Afgelopen dinsdag 2 januari tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in de Tamboer Hoogeveen gaf de burgemeester Karel Loohuis Tamboer Hoogeveen zijn speech.

Beste mensen,

Welkom
Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsontmoeting van Ondernemend Hoogeveen, Binnenstad Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen. Ik sta hier mede namens Harjo Woltinge, voorzitter van Ondernemend Hoogeveen, en Jan Stam, voorzitter van Binnenstad Hoogeveen. En natuurlijk namens het college van Hoogeveen en de gemeenteraad. Bijna alle wethouders zitten hier in de zaal. Ook veel raadsleden heb ik inmiddels gezien. Het aantal leden van Ondernemend Hoogeveen is enorm gegroeid het afgelopen jaar, waardoor het fundament van de vereniging verder werd verstevigd. Wat daarbij opvalt is de groei onder jonge ondernemers en de start-ups. Een hele mooie ontwikkeling.

Net als vorig jaar hebben we u gezamenlijk uitgenodigd. Het beviel vorig jaar goed, dus hebben we dit gezamenlijke moment tot traditie verheven. Natuurlijk onthullen we dadelijk ook weer wie de Hoogevener van het Jaar en de Jong Hoogevener van het Jaar worden. Wie zet Hoogeveen op de kaart, wie blinkt uit in het maken van verbinding in de samenleving?

Graag bedank ik alle hulpdiensten voor hun inzet met oud en nieuw. Het is rustig gebleven in Hoogeveen. Dank jullie wel!

Ik wil met u kort terugkijken op 2023. Maar vooral ook vooruitkijken naar 2024! Want wat geweest is, is voorbij. We kunnen ervan leren en vooral proberen om dingen te verbeteren. Het centrale thema voor 2024 is wat mij betreft: investeren. En dan denkt u misschien direct aan geld? Maar ik denk vooral aan investeren in elkaar. Waar willen inwoners in investeren? We zijn er even de straat voor op gegaan.

Even terugkijken. Het is al een tijdje aan de gang; een onderstroom van ontevredenheid, smeulend ongenoegen. Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat Nederlanders tevreden over hun leven zijn. Maar aan de andere kant vinden we dat het de verkeerde kant opgaat met de samenleving. Er zijn zorgen over omgangsvormen, het gebrek aan fatsoen, respect en het verlies van gemeenschapszin. Er zijn bij vele inwoners zorgen over de vraag of ze nog wel worden gezien door de overheid. Zij hebben het vertrouwen in diezelfde overheid verloren of dreigen die te verliezen. Zij geloven niet meer dat er oplossingen komen voor vele maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is er veel over deze groep inwoners gepraat, maar te weinig met hen. Als er één les te leren valt uit de uitslag van de recent gehouden Tweede Kamerverkiezing, dan is het wel dat dit gesprek absoluut nodig is. Vooral erkenning dat de zorgen van deze mensen reëel zijn.

Welke zorgen? Zorgen over de zorg, over het klimaat, economische onzekerheid, wonen, ongelijkheid, ‘dé politiek’ en immigratie en integratie.

Hoe zorgen we dat we naast elkaar gaan staan? In plaats van tegenover elkaar.

Dat kan alleen maar door te investeren in elkaar. Door te investeren in contact. Het klinkt als een open deur, maar ik zet hem graag nog een keer wijd open. In gesprek gaan met elkaar is de enige oplossing voor onze samenleving. Niet alleen op social media, maar gewoon in het echt. Een brug maken tussen de levens van mensen. Investeren in luisteren. Aandacht geven in plaats van meningen ventileren. Luisteren, ervaringen uitwisselen, problemen leren herkennen, elkaar serieus nemen.

En vooral nu problemen ook aanpakken. Dat zal dan wel op een andere manier moeten gaan. Wat houdt ons tegen? Waarom slagen we er niet in om de problemen adequaat aan te pakken? Zonder de complexiteit van de problemen te willen onderschatten, weten we nu toch wel wat de problemen zijn. We hebben echt wel voldoende analyses, beleidsvisies en rapporten. Nu aanpakken, maar dan moeten we wel twee dingen doen:

Ten eerste stoppen met het uitrollen van blauwdrukken vanuit Den Haag waar alles en iedereen in moet passen en zich aan moet passen. Laat gemeenten, al dan niet samenwerkend in (sub)regionale verbanden hun eigen op de schaal passende oplossingen bieden. De overheden die het dichtst bij hun inwoners staan kennen als geen andere overheid de mogelijkheden en onmogelijkheden. Geef ze de beleidsruimte en geef ze voldoende vrijheid om op maat toegesneden oplossingen te bieden.

Ten tweede: als we vooruit willen in ons land, in onze mooie gemeente Hoogeveen, als we willen dat mensen fijn kunnen wonen, de stroom kunnen krijgen die ze nodig hebben, ondernemers kunnen innoveren, dan moeten we zorgen dat alles sneller kan. Dan moeten er heel snel een aantal wetten ingevoerd worden die ervoor zorgen dat procedures niet eindeloos duren. Dat we maar aan blijven modderen. Dat we niet weten waar we aan toe zijn. Niet kunnen beginnen met een volgende stap. Of je nou asielzoeker bent en 4 of 5 keer een nieuwe procedure kan beginnen, een energieleverancier bent die er vijf jaar over doet om nieuwe stroomaansluitingen te realiseren of een inwoner bent die vindt dat alles moet veranderen behalve als het zijn eigen achtertuin betreft.

We leven in een klein land. We wonen met heel veel mensen op de vierkante kilometer. En we willen veel. Economische vooruitgang, ruimte voor bedrijvigheid, beschermde natuur, voldoende woningen voor iedereen in dit land, een grootschalige energietransitie, bescherming tegen klimaatverandering en voldoende recreatiemogelijkheden. Dat is mooi, maar botst wel aan alle kanten. En daar hebben we wetgeving aan gekoppeld die het individuele belang enorm beschermd, maar het collectief belang aan het schaden is. Daarin zijn we doorgeslagen. Natuurlijk moeten we zorgen dat er inspraakmogelijkheden zijn en dat een individu een beroep kan blijven doen op een onafhankelijk rechter. Maar dat hoeft toch geen jaren te duren. Jaren waarin alles stil ligt, terwijl er een grote roep is om de problemen aan te pakken. Al die procedures, hoger beroepmogelijkheden. Het moet toch in één jaar kunnen? Ik doen dus een beroep op de Tweede Kamer en het nieuwe, nog te vormen, kabinet. Als je wilt, dan kan de wetgever dat. Anders lossen we de grote maatschappelijke vraagstukken in ons land niet op.

Investeren. Ondernemers weten als geen ander dat zonder investeringen er stilstand is. En stilstand is achteruitgang. 2023 kenmerkt zich voor de ondernemers in Hoogeveen over het algemeen als een goed jaar. Dat geldt zowel voor het MKB, de grotere ondernemingen als voor de detailhandel en horeca. De economie laat wat verschuivingen zien in de bestedingen van producten naar dienstverlening. Het industriegebied Buitenvaart is mooi ingevuld op de zichtlocaties vanaf de snelweg. De bedrijven die zich daar gevestigd hebben, zorgen ook voor de nodige werkgelegenheid. Dit was tijdens Open Bedrijvendag mooi te zien. De werkgelegenheid die is ontstaan wordt ingevuld door diverse doelgroepen waaronder medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Investeren in elkaar betekent ook dat iedereen mee kan doen. Op je eigen manier. Maar meedoen is essentieel voor de samenleving en voor een mens.

Na de investering in 2022 in een economische focusagenda, waarmee we Hoogeveen beter en steviger op de kaart kunnen zetten, is er volop geïnvesteerd in samenwerking tussen ondernemend Hoogeveen en de Gemeente in het project Toekomst Bestendige BedrijvenTerreinen. Op een industrieterrein wordt er gekeken hoe er gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van de laatste beschikbare stroomvoorziening. Op een ander industrieterrein wordt samen met de ondernemers onderzocht hoe de veiligheid omhoog kan en hoe restwarmte van het ene bedrijf gebruikt kan worden door andere bedrijven. Leden van Ondernemend Hoogeveen kopen collectief energie in en dat geeft veel ondernemers flink voordeel.

Net als een duidelijke visie op een economische focusagenda, is er een heldere visie op de toekomst van de binnenstad van Hoogeveen. Als je niet weet waar je naar toe wilt, dan kom je er niet. Er is, in vergelijking met andere plaatsen, zeer beperkte leegstand dankzij het Binnenstadfonds van de provincie en gemeente. We waren gastheer van de conferentie ‘De Toekomst van bruisende binnensteden en dorpskernen in Drenthe’. We willen een voorbeeld zijn in Drenthe.

Op oudejaarsdag sloot de Tamboerpassage definitief. Vele ondernemers uit de Tamboerpassage zijn de laatste twee jaar met financiële hulp uit het Binnenstadfonds verhuisd naar het nieuwe kernwinkelgebied. Een hele goede investering voor de toekomst. Ondertussen maakt de vereniging van eigenaren van de Tamboerpassage plannen voor een groot woonproject. Een kans om Hoogeveen nog meer op de kaart te zetten. Het wordt een ontwikkeling waar we allemaal trots op mogen zijn. En voor sommigen zal het even wennen zijn. Zoals bij alles. Maar we investeren ermee in een modern en beeldbepalend kwalitatief hoogstaand centrum. Waar vele doelgroepen willen wonen.

De woonvisie die we dit jaar presenteerden hebben we gemaakt met de inbreng van heel veel mensen. We investeren in een visie voor de komende jaren. Want mensen die hier werken, die willen hier ook wonen en winkelen. Ook tijdens de vele koopzondagen. Die willen vermaakt worden met evenementen zoals de inmiddels traditionele Koningsnacht & dag, de Korendag in juni, zes Pulledagen in de zomer en de Sinterklaasintocht. Deze keer onder slechte weersomstandigheden maar ondanks dat toch een overweldigende opkomst. En dan voor de 2e keer het Stadslichtfestival. De uitsmijter van het jaar. Grootser dan vorig jaar, meer bezoekers. Een heel groot succes, dat Hoogeveners trots maakt. En terecht. Laten we samen even terugkijken.

En dan kijken we vooral vooruit. Het wordt een uitdagend jaar. De economen zijn het nog niet eens over hoe het jaar er uit gaat zien. De één voorspelt groei en de ander durft dat nog niet aan. Duidelijk is wel dat het geen grote groei gaat zijn en dat we rekening moeten houden met krimp in bepaalde sectoren. Ondernemend Hoogeveen wil de samenwerking met de Gemeente verder voort te zetten tot een duurzame relatie, waarbij we gezamenlijk optrekken in het verder door ontwikkelen van onze mooie Gemeente. En de Gemeente wil dat ook. Het voltallige college staat erachter. Daarom vragen wij aan u, ondernemers, om elkaar te blijven opzoeken en samen te werken. Investeer in het contact met elkaar. Ondernemend Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen zullen hiervoor ook diverse bijeenkomsten organiseren.

Die samenwerking van ondernemers heeft in het centrum geleid tot de hoogste ranking met een 5 sterren Keurmerk Veilig Ondernemen certificering, het hoogst haalbare. Samen met politie, buurtbeheer en de gemeente wordt er alles aan gedaan om overlast op met name koopavonden in het centrum succesvol aan te pakken.

Investeren in samenwerking loont. Ik zie 2024 positief tegemoet. Dagelijks ontmoet ik namelijk mensen die investeren in elkaar. Die kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan. MKB-ondernemers bijvoorbeeld, die technologie gebruiken om te investeren in innovatie. Winkeliers die zich onderscheiden met hun dienstverlening. Jonge mensen die via onderwijs investeren in zichzelf. Die hun talent benutten en daarmee de samenleving beter en mooier maken. Nieuwe Nederlanders die onze taal leren en investeren in de veilige toekomst van hun kinderen. Mensen in de wijken die naar elkaar omkijken en activiteiten organiseren of anderen tijdelijk ondersteunen. We zijn trots op hen.

Naast die kleine dagelijkse daden die het verschil kunnen betekenen in iemands leven, investeert de gemeente ook weer financieel in de samenleving. Na jaren van ‘de hand op de knip’, is er ruimte om geld te investeren. De gemeenteraad heeft voor 2024 geld gereserveerd voor onder andere: de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en de herinrichting van Hoofdstraat Zuid. We starten begin dit jaar met de voorbereidingen en werkzaamheden en deze zomer is de nieuwe Hoofdstraat-Zuid met aansluitend de Nic. Beetsstraat en Jhr. de Jongestraat klaar. We gaan velden en kleedkamers van sportverenigingen renoveren, sportpark Elim her inrichten, het Podium verbouwen, speelvoorzieningen maken, wegen, fietspaden en bruggen onderhouden, winkelcentrum De Grote Beer in Krakeel vergroenen en de het speciaal basisonderwijs herhuisvesten.

We staan voor mooie, maar ook uitdagende jaren. Denk aan de netcongestie in combinatie met de energietransitie, de strakke arbeidsmarkt, kostenstijgingen, het snel zorgen voor fijne woningen. Maar vooral ook zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We moeten de meest kwetsbare mensen beschermen. Niet voor niets investeren we samen met vele partijen in de aanpak van armoede in onze gemeente. Van generatie op generatie is dat een probleem. We hebben het in kaart en proberen er voor de korte, maar vooral lange termijn iets aan te doen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze uitdagingen samen goed oppakken en deze kunnen omzetten in positieve ontwikkelingen voor de gehele Gemeente. Aandacht voor mensen is de beste investering die er is!

En dan gaan we nu over tot de bekendmaking van de Hoogevener van het Jaar en de Jong Hoogevener van het Jaar. We beginnen bij de Jong Hoogevener van 2023. Zoals gezegd; iedere dag zie ik mooie voorbeelden in de dorpen en wijken. Mensen die samen initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Die niet afwachten of een ander iets doet, maar het zelf doen. En daarbij anderen enthousiast krijgen om samen te werken. Het zijn kleine daden die grote impact hebben. Jonge mensen die we de ruimte moeten geven en coachen. Omdat ze de wereld mooier maken. Zoals de Jong Hoogevener van dit jaar. Zij is 14 en een voorbeeld voor ons allemaal. Ze zet zich als vrijwilliger in bij Urban Arts Junior, HQ-6, Cultuurklik, een verzorgingstehuis en de manege. Ik heb begrepen dat een aantal mensen van Kloosterstaete hier ook aanwezig is. Waar zit u, kunt u even zwaaien? U weet al over wie ik het heb. En de Hoogevener van vorig jaar, Djoha Snippe weet dat ook. Jij was voorzitter van de jury. En jij assisteert mij vandaag bij de uitreiking van de Jong Hoogevener van het Jaar. Kijken we samen even naar een filmpje van het jury overleg.

Mag ik de Jong Hoogevener van 2023, Priscilla Boertien, op het podium. Ik denk dat we haar ontvangen met een luid applaus?

En dan mag ik nu de voorzitter van de jury van de Hoogevener van het Jaar, notaris Dina van Lingen op het podium uitnodigen. Zij zal het juryrapport voorlezen en onthullen wie de Hoogevener van het jaar 2023 is.

Dames en heren, we mogen trots zijn op Hoogeveen en op haar inwoners. Op haar ondernemers en op de Jong Hoogevener en Hoogevener van het Jaar. Wat gebeurt er veel in Hoogeveen. Echt, we kunnen er trots op zijn!

Het wordt voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. Op 27 maart neem ik afscheid als burgemeester. En ik hoop u dan hier weer in de Tamboer te mogen ontmoeten. We praten dadelijk gezellig verder in de foyer. Investeren in elkaar. Want die aandacht is de beste investering die er is! Ik wens u een heel mooi jaar!

Foto: Focus met Passie

Priscilla Boertien uitgeroepen tot Jong Hoogevener van het jaar

Hoogeveen-(02-01-2023)Vanavond in de Tamboer werd Priscilla Boertien uitgeroepen tot Jong Hoogevener van het jaar.
Stadslichtfestival is uitgeroepen tot de Hoogevener(s) van het jaar.

Burgmeester Karel Loohuis samen met Jan Stam van Binnenstad Hoogeveen en Harjo Woltinge van ondernemend Hoogeveen hete iedereen welkom tijdens deze nieuwjaarsreceptie met de beste wensen voor dit nieuw jaar 2024.
De gasten werden, verwelkomt met muzikale omlijsting en een glas champagne met een traditionele lekkernij Vegster’s rolletjes met slagroom.

Vervolgens opende de burgemeester in de Tamboerzaal met een inleidend en tevens zijn laatste toespraak met de bekendmaking van de Jong Hoogevener van het jaar en bekendmaking van de Hoogevener(s) van het jaar.

Priscilla Boertien werd uitgeroepen tot Jong Hoogevener van het jaar.
De 14-jarige Hoogeveens werd voor haar vele vrijwilligerswerk beloond, ze is betrokken bij Urban Arts Junior van Culltuurklik, en HQ6, tevens is ze ook regelmatig te vinden in het verzorgingshuis Kloosterstaete.
Daarnaast is ze ook actief op een manege waar ze kinderen leert met paardrijden, en helpt met het opzadelen van de paarden.
Op het podium waar Priscilla naar voren werd gehaald werd ze in het zonnetje gezet en kreeg ze een bokaal voor Jong Hoogevener, een check ter waarde van 250 euro die ze mag besteden naar goede doelen, een bon voor een arrangement bowlen met een prachtig boeket bloemen.

Stadslichtfestival werd de Hoogevener(s) van het jaar, in de organisatie zitten Gerrit-Jan Rutgers namens MMT Productions, Albert-Jan Vos Binnenstad Hoogeveen, André Koobs, Piet Strijker en Dennis Zwiers namens Stichting Bierfestival Hoogeveen.

De eerste editie van het Stadslichtfestival vond plaats in 2022 een groot, vervolgens de tweede grotere editie in 2023  waar circa 70.000 bezoekers op af zijn gekomen en willen half december 2024 nog een grotere derde editie neerzetten, ze waren superblij en dankbaar.

Na het officiële gedeelte kon men nog even bijkletsen in de foyer onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie