Nationale dodenherdenking

Veel publiek bij de Nationale Dodenherdenking 4 mei in Hoogeveen

Hoogeveen-(05-05-2024) Gisteren vond de indrukwekkende Nationale Dodenherdenking plaats in Hoogeveen wat begon bij het verzetsmonument op het Raadshuisplein, waar een grote belangstelling was van het publiek.
Glenn Bloemberg, voorzitter van de Stichting Veteranen, leidde de gehele herdenking als ceremoniemeester en openden met een korte toespraak.  Hij heette iedereen van harte welkom, met name familie de Jonge, nabestaande van de verzetsstrijder, Freek de Jonge.
Freek de Jonge was in de oorlogsjaren kantoorbediende hier in Hoogeveen, maar was ook een van de leiders van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Daarnaast was hij lid van de districtstaf van de Ordedienst, district Hoogeveen. Door zijn verzetsactiviteiten moest ook Freek tijdens de oorlog zelf onderduiken.

Dominee Erik van Duyl, voorganger van de Baptistengemeenschap Hoogeveen De Schutse, hield vervolgens een korte toespraak.
En vertelde over zijn persoonlijke verhaal van zijn grootouders die leefde in Rotterdam en hebben de dominee aan denken gezet over wat de vrede waard is.
De oorlog was voor iedereen ontzettend, ontregelend en verwoestend drama, mensen verloren hun leven in het verzet, vanwege de hongersnood, of alleen omdat je niet paste in het beeld van de burger, de goedige burger geen plek voor een jood zigeuner of homofiel.
Laten we zuinig zijn op de vrijheden voor alle inwoners in Nederland ongeacht ras of sekse.

Na de toespraak van de dominee Erik van Duyl, werden de direct nabestaande van Freek de Jonge, mevrouw Hennie van der Veen-de Jonge en mevrouw Gerrie Hooijer -de Jonge uitgenodigd om als eerste een bloemstuk te leggen bij het monument. Vervolgens legde namens het bestuur van de Historische kring Hoogeveen een krans bij het monument. Namens de werkgroep Amnesty International Hoogeveen, werden er bloemen gelegd ter nagedachtenis van slachtoffers van mensenrechtenschendingen ten gevolge van oorlogen en gewapende conflicten. Basisschool de Schutte, die enkele jaren geleden het monument hebben geadopteerd, leveren de leerlingen elk jaar een bijdrage aan deze 4 mei herdenking. Jinte de Wit, gaf een voordracht van een prachtig gedicht.
Namens de basisschool de Schuthoek, legde de overige leerlingen witte rozen bij het monument.

Vanuit de basisschool, professor Titus Brandsma uit Hoogeveen, droeg Chelsie Bouwmeester, een eigen geschreven tekst voor. En wat zeker niet onopgemerkt mag blijven is de bijdragen van eerstejaars basis kader leerlingen van het Roelof van Echten college, die een bijdragen hebben geleverd in de vorm van twee prachtige kunstwerken.

Vervolgens was er een Stille Omgang voorafgegaan door de trommelslager Jordan Dijkstra. De stoet ging langs de voormalige Joodse Synagoge aan de Schutstraat, door het voorste gedeelte van de stoet werd even stil gestaan bij het monument en vervolgden hun weg naar het monument bij de Joodse begraafplaats aan de Zuiderweg, waar de Joodse slachtoffers werden herdacht van de Tweede Wereldoorlog.

Albert Metselaar leidde de herdenking als ceremoniemeester bij het Joodse Monument. De heer Hans Bertels hield een “Jizkor” een gebed voor de zielenrust van de overledenen om de joden te herdenken.
Vervolgens hield Ds. Snaters een korte toespraak; Het is niet te accepteren dat Joodse medeburgers zich niet veilig voelen, het is niet te accepteren dat er een toenemende beveiliging moet zijn voor Joodsinstellingen, Synagogen en personen. Het niet is niet te accepteren dat Joodse leerlingen en studenten zich niet veilig voelen op scholen en universiteiten. Het is niet normaal dat joden hun openbare identiteit van het dragen van een keppeltje moeten verbergen. Het is onacceptabel dat Joden in Nederland verantwoordelijk worden gesteld voor wat elders gebeurt.

De leerlingen van de basisschool “Het Koraal” mochten een eigen bijdrage leveren door een gedicht voor te dragen en een bloemstuk te leggen.

Vervolgens ging de Stille Omgang verder naar het oorlogsmonument bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Zuiderweg, waar burgemeester Martijn Breukelman een krans zal leggen bij het monument. Daarna werd de signaaltaptoe geblazen door de trompettist van de muziekvereniging Wilhelmina, als oproep voor de 2 minuten stilte die om 20.00 uur door het hele land gehouden zal worden.
De aanwezige militairen en veteranen brachten hun eregroet.
De 2 minuten stilte werden beëindigd door het spelen van het Wilhelmus, waarna de eregroet van de aanwezige militairen beëindigd zal worden.

Dries Mensen, direct nabestaande van Andries Mensen, legde vervolgens samen met het scoutinglid Ilse een bloemstuk bij het monument. Mevrouw De Lima en Gita Lopulissa legden een krans namens de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. Namens de veteranen van de Stichting Veteranen Hoogeveen E.O. legden de Majoren van de Koninklijke Landmacht een krans. En namens Scouting Hoogeveen werd er een bloemstuk gelegd bij het monument

Vervolgens hield de burgemeester een indrukwekkende toespraak en droeg een prachtig gedicht voor, genaamd “Nachtelijk Overdenkingen” van Roos Reinartz.

En als afsluiting van zijn toespraak met de volgende woorden; ‘Wees bewust dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en herdenk met respect zei die ons vrijheid hebben gegeven’

Tevens werd als eigen bijdrage door Professor Titus Brandsma school een prachtig lied gezonden door Saar Meijer, leerling van groep 8 ter afsluiting van de Nationale Dodenherdenking

Vervolgens werd een defilé gehouden langs het monument en de bloemen, voorafgegaan van de burgemeester Martijn Breukelman.

Door te klikken op de titel van het artikel opent u het fotoboek.

Verslag en foto’s :Paula Bansema…

De jonge Hoogevener, Gylvano Metselaar bezoekt Auschwitz

Hoogeveen-(04-05-2024) Gylvano, 16 jaar, brengt een bezoek aan Auschwitz, omdat hij hier enorm geïnteresseerd is. Hij wilde ervaren wat er daar allemaal gebeurd is. Dit bracht voor Metselaar enige emoties met zich mee.
Vooral bij de binnenkomst van het crematorium/de gaskamers waar zoveel mannen, vrouwen en kinderen op een gruwelijke wijze zijn vermoord gaf een enorme impact.
Wat hij daar zag en voelde, dat mag nooit vergeten worden.

Het roept bij Metselaar verdriet op, maar ook angst omdat we in deze tijd zo dicht bij in een oorlog zitten.
Verdriet, om alle mensen daar is overkomen, maar ook de nabestaanden die dit gruwel moeten dragen.

Het viel hem op dat het nog steeds enorm leeft onder de mensen, gezien de drukte van de bezoekers die Auschwitz bezochten. Elke nationaliteit liep daar wel rond, en er waren heel veel Nederlandse bezoekers.

Metselaar is enorm trots dat hij daar mocht zijn en vind het zeer interessant.
Daarbij vindt hij het ontzettend mooi dat er een Nederlandse plaquette ligt in Auschwitz -Birkenau die staat tussen de overblijfselen van de twee gaskamers.

Metselaar is op vakantie in Polen, maar de buschauffeur houdt vandaag rekening mee met de Nationale Dodenherdenking en zorgt ervoor dat het reisgezelschap waaronder Metselaar 2 minuten stilte in acht kunnen nemen.

Wat hij gezien heeft, mag nooit vergeten worden en wij als Nederlanders mogen heel dankbaar zijn dat wij in een vrij land mogen leven, aldus Gylvano Metselaar.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Gylvano Metselaar

De hoofdingang van Kamp Auschwitz

Ingang van Auschwitz-Birkenaa, hier werden de mensen per spoor in veewagons naar binnengevoerd.
Bij het uitstappen werd hier gelijk een splitsing gemaakt tussen mannen en vrouwen/kinderen. De mannen gingen naar de houten barakken en vrouwen/kinderen gingen naar de stenen barakken.De rechtbank: Hoge SS-officieren zaten voor in de rechtbank, bij voorbaat waren de mannen/vrouwen als schuldig bevonden.

Voor de uitspraak die soms dagen op zich lieten wachten verbleven de mannen en vrouwen in dit gebouw, waar ze gezamenlijk het sanitair met elkaar moesten delen.


Dit was de executieplaats wanneer de vrouwen/mannen berecht werden daar doodgeschoten werden

De gaskamers, de mensen werden op het perron al gescheiden en sommigen kregen voor de show handdoeken aangereikt om ze de indruk te geven dat ze onder de douche gingen.

D.m.v. plaquettes worden meerdere nationaliteiten herdacht die in het kamp Auschwitz-Birkenau om het leven kwamen, dit is de Nederlandse plaquet in Birkenau waar bloemen worden gelegd in verband met 4 mei.

Dit monument symboliseert in de hoogte de schoorsteen van de gaskamers en de omliggende grote brokstenen symboliseren alle grafstenen.…