Lid in de orde van Oranje-Nassau

Dhr. Zanting is vanavond onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje -Nassau


Hoogeveen-05-06-2024Toespraak voor de Koninklijke Onderscheiding aan de heer Wicher Zanting door de burgemeester Martijn Breukelman
Beste mensen. Wat een verrassing voor u meneer Zanting. U had mij en alle familie vandaag niet verwacht? U komt om te vergaderen en voor de uitreiking van het boek. Maar we zijn hier voor nog iets anders. Vanwege uw buitengewone toewijding en inzet als vrijwilliger. En dat al decennialang. Want u begon uw indrukwekkende vrijwilligerscarrière meer dan vijftig jaar geleden. Van 1972 tot 2004 zette u zich met hart en ziel in voor de Nederlands Hervormde Kerk in Diemen, waar u verschillende rollen vervulde, waaronder diaken en kerkvoogd. Uw bijdrage bij de verkoop van het kerkgebouw “De Schuilplaats” aan de gemeente Diemen was van onschatbare waarde. Het was bovendien een belangrijke stap in de samenvoeging van de Nederlandse Hervormde Kerk Diemen en de Gereformeerde Kerk Diemen.

Na uw pensionering keerde u in 2004 terug naar Hoogeveen. De plaats waar u in 1937 geboren werd. Terug naar de wortels. En ook hier droeg u direct uw steentje bij aan de gemeenschap door scriba te worden bij de Oosterkerk. U stortte zich met passie op het samenstellen van het archief van de Hervormde Gemeente, een taak die u met precisie en zorg uitvoerde. Na de fusie met de Gereformeerde Kerk in 2013, begon u ook aan het archiveren van de gezamenlijke geschiedenis. Het resultaat van deze inspanningen, een gecombineerd en aangepast boekwerk van de archieven van zowel de Hervormde als de Gereformeerde Gemeente, is een testament van uw jarenlange inzet en toewijding. En natuurlijk bent u de eerste die zegt: ik heb dat niet alleen gedaan. Maar wel onder uw gedreven leiding. Zelfs na een herseninfarct bent u nog wekelijks in de Vredehorst te vinden en ging u onvermoeibaar door met het archiefwerk, zij het in beperktere mate.

Het vrijwilligerswerk strekt zich veel verder uit dan uw werk voor de kerk in Diemen en Hoogeveen. U bent een gelovig, en ook een sportief mens. In Diemen richtte u de plaatselijke volleybalvereniging op. Niet alleen als speler, maar ook als vrijwilliger, heeft u een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de vereniging. Uw inzet voor het volleybal beperkte zich niet tot Diemen. Ook in latere woonplaatsen Nijeveen, Spakenburg en Purmerend was u actief bij de plaatselijke volleybalverenigingen. Tallozen uren investeerde u als enthousiaste en gedreven vrijwilliger. En naast uw betrokkenheid bij de sportverenigingen, was u in Diemen ook ruim vijf jaar het aanspreekpunt bij de speelotheek. U heeft op die manier zoveel kinderen en ouders blij gemaakt.

Daarnaast bent u sinds 2011 lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Uw enthousiasme en inzet voor het koor zijn bewonderenswaardig. Negen jaar zat u als secretaris in het bestuur. Uw nauwkeurige jaarverslagen worden door iedereen geprezen. En naast zingen bent u ook heel goed in het bakken van knieperties voor de kas, heb ik begrepen. U bent een veelzijdig mens. Altijd toegewijd en nauwkeurig.

Meneer Wicher Zanting, u bent een echte hoeksteen van onze samenleving. Uw toewijding, betrokkenheid en onvermoeibare inzet, maken dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd heeft, u te eren met een Koninklijke Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het is met groot respect en waardering dat ik deze onderscheiding vandaag aan u mag uitreiken. U bent een voorbeeld voor ons allen en een inspiratiebron voor toekomstige generaties vrijwilligers. Hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende erkenning.

Koninklijke onderscheiding voor echtpaar Vree-Bovenlander

Hoogeveen-(03-05-2024)Op vrijdag 3 mei werden mevrouw en meneer Vree – Bovenlander uit Pesse verrast door locoburgemeester Jeroen Westendorp met een lintje. Beiden kregen te horen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de Christelijke Gereformeerde kerk in Hoogeveen in aanwezigheid van familie en gemeenteleden. De toewijding en dienstbaarheid aan het welzijn van anderen en de inzet van meneer en mevrouw Vree – Bovenlander voor het versterken van de banden binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in zowel Veenendaal als Hoogeveen zijn inspirerend.

Mevrouw Vree – Bovenlander richtte een alleenstaanden groep in Veenendaal op, ze bezocht zieken en ondersteunde het bijzonder pastoraat als pastoraal bezoeker. Ze had compassie en mededogen met degenen die het nodig hadden en bood troost en steun, ook als vertrouwenspersoon, in moeilijke tijden. Door haar stimulerende persoonlijkheid en toewijding heeft ze vele mensen geholpen om hun geloof te verdiepen en een sterke band met de kerkelijke gemeenschap te ontwikkelen. Van zijn vroege dagen als lid van het deputaatschap voor de geestelijke verzorging van schippers, tot zijn recente inzet als organist en bestuurslid van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen was meneer Vree actief in de geloofsgemeenschap. Zijn inspanningen als adviseur, restaurator en promotor van orgelconcerten hebben het culturele erfgoed verrijkt.

De dienstbaarheid van het echtpaar Vree gaat verder dan de grenzen van de kerk. Ze hebben met open armen asielzoekers en alleenstaanden verwelkomd, hen niet alleen onderdak geboden, maar ook warmte, liefde en een gevoel van thuis. Hun vrijgevigheid en medeleven hebben levens veranderd en hoop gebracht aan degenen die dat het meest nodig hebben.

Foto’s: Paula Bansema