Landschapsbeheer Drenthe

Ingezoemd: win een wijksafari in je eigen buurt

Assen-(17-05-2024)De Drentse natuur in onze dorpen, wijken en op het platteland roept om aandacht! Drentse natuurorganisaties en de provincie Drenthe nodigen inwoners uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd ‘Natuur in mijn straat’, waarbij ze kans maken op een unieke Drentse wijksafari. Dit initiatief markeert de aftrap van de campagne “Ingezoemd”, met als doel het vergroten van bewustzijn over de basisnatuurkwaliteit in Drenthe.

Dat bewustzijn is nodig, want hoewel er niets aan de hand lijkt te zijn, wanneer de merels je toezingen tijdens je avondwandelingetje en je het gezoem van de hommels hoort als je koffiedrinkt in de tuin, dringt een zorgwekkende waarheid zich aan ons op. “Het wordt steeds stiller op het platteland en in onze dorpen en wijken,” vertelt Jorine van Nifterik van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. “Door slechte milieuomstandigheden, het verdwijnen van landschapselementen en te intensief beheer is er sprake van natuurarmoede.”

Is Drenthe straks uitgezoemd?
Als we niet uitkijken, gaat het wel die kant op, maar dat laten we in Drenthe natuurlijk niet gebeuren. Daarom hebben de Drentse natuurorganisaties en de provincie Drenthe de handen ineen geslagen. Op 20 juni starten ze, in samenwerking met ROEG!, de campagne “Ingezoemd” waarbij de Drentse natuur in dorpen, wijken en het platteland onder het vergrootglas wordt gelegd. Van natuur in de achtertuin en de straat tot in het weiland en op het boerenerf, van recreatiegebied tot bedrijventerrein. Met de campagne willen de organisaties bewustwording creëren over het belang van basiskwaliteit natuur en natuurinclusiviteit in hun eigen omgeving.

Fotowedstrijd: natuur in jouw straat
De fotowedstrijd, die van start gaat op vrijdag 17 mei 2024, is onderdeel van die campagne en nodigt Drenten uit om op onderzoek uit te gaan in hun eigen omgeving en daar de schoonheid van de natuur te ontdekken. Deelnemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan de fotowedstrijd door hun mooiste foto van natuur in hun straat in te zenden. De winnaar zal, samen met buren, vrienden en kennissen, beloond worden met een exclusief wijksafarifeestje, op 20 juni 2024, de officiële startdatum van de campagne én eerste dag van de zomer.

“De basiskwaliteit natuur staat voor een gebied waar de omgevingscondities zodanig zijn dat algemene planten- en diersoorten algemeen kunnen blijven,” legt Jorine van Nifterik uit. “Het behoud van deze basiskwaliteit vraagt om een gezamenlijke inspanning van groene organisaties, gemeenten, de provincie, bedrijven en de inwoners van Drenthe.”

De campagne “Ingezoemd” loopt  tot eind 2024 en streeft ernaar om een toekomst te creëren waarin de natuur floreert en Drenthe blijft zoemen van leven.

Praktische informatie
Foto’s kunnen worden ingezonden via communicatie@nmfdrenthe.nl tot 1 juni. Vermeld hierbij de locatie waar de foto is gemaakt en de contactgegevens van de deelnemer. Meer weten over de campagne Ingezoemd, kijk dan op www.nmfdrenthe.nl/ingezoemd

Ingezoemd is een initiatief van de Provincie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en IVN Natuureducatie, in samenwerking met ROEG!…

20 Bomen geplant in het Steenbergerpark tijdens de Natuurwerkdag 2023 bij IVN Hoogeveen

Hoogeveen-Een heerlijk dag in de buitenlucht bij het “Struunhuus” IVN in Hoogeveen, de koffie en cake staan klaar voor de bezoekers en voor de harde werkers die deze dag hun handen uit hun mouwen steken voor de natuur.
Het samen iets doen in je omgeving en het leveren van een bijdrage aan de natuur tijdens deze natuurwerkdag.

Gedupeerde Egbert van Dijk, de klimaatburgemeester Grietjes Loof en de directeur van Landschapsbeheer Drenthe opende gisteren de natuurwerkdag 2023.
Tevens kreeg de klimaat burgemeester Grietje Loof van Guido Evertz en Marco Berends van Unigarant een cheque van 2000 euro voor het IVN Hoogeveen.

Na de speech ging iedereen aan de slag samen met de wethouder Mark Tuit, allereerst werd het voelpad gevuld met allerlei materialen, om de bezoekers spelenderwijs van het Steenbergerpark met hun bloten voeten kennis te laten maken van verschillende natuurlijke materialen.
De wethouder Markt Tuit gaf het voorbeeld om de sokken en de laarzen uit te trekken om met zijn blote voeten over het voelpad te lopen.

Vervolgens werden 20 prachtige inheemse bomen geplant in het Steenbergerpark, deze dag werd ook de fietscrossbaan onderhouden, en de wilgen werden gesnoeid.
Voor het Struunhuus werd een nieuw veld aangelegd met bloembollen die met het voorjaar te zien zijn.
En er werd een prachtig groot insectenhotel geplaatst achterin van het bloemenveld waar de  bloembollen zijn geplant.
Dit alles werd muzikaal omlijst door Margriet de Bie die prachtige liederen zong gedurende dag en Albert Metselaar kwam aan het einde van de dag  en sloot de middag af met “Het verhaal van de oude eik.”

In heel Drenthe deden totaal 1422 vrijwilligers mee aan de Natuurwerkdagen verspreid over 64 locaties.
In Hoogeveen waren de IVN vrijwilligers Junior Rangers, Landschapsbeheer Drenthe, AZC vrijwilligers, vrijwilligers van de fietscrossbaan en de Kinderboerderij de Beestebult druk bezig om dit alles te realiseren.

Verslag en foto’s: Paula Bansema …