KFC

Wandeling voor raadsleden en Fietsersbond Drenthe i.v.m. de komst van het KFC-vestiging

Hoogeveen-(17-05-2024)Woensdagavond werd er een wandeling georganiseerd door de werkgroep KFC, door en om de Molukse wijk waarbij de raadsleden waren uitgenodigd om een kijkje te nemen naar diverse problemen waar de Molukse wijk en buurtbewoners tegenaan lopen in verband met de komst van een KFC-vestiging.

De raadsleden van de ChristenUnie, PvdA, VVD, Dorpsbelangen en de Fietsersbond Drenthe waren hierbij vertegenwoordigd.

De wandeling startte vanuit de Molukse wijk via de Carstenstraat richting de tegelhandel en zo weer achterlangs terug naar de Molukse wijk.

Opmerkelijk waren de struikelblokken waar de werkgroep tegenaan loopt, waaronder verkeersveiligheid die behoorlijk in het geding komt bij de komst van de KFC-vestiging, maar ook lucht- en lichtvervuiling, bestrijding van ongedierte en zwerfvuil, gezondheid, geluidsoverlast en geluidshinder door bedrijvigheid.

Grote bomen die zomaar zijn gekapt, zonder duidelijke communicatie hierover. Flatbewoners kijken straks vanuit hun keuken- en slaapkamerraam tegen een muur aan op een afstand van 3,5 tot 4 meter en 3 meter hoog.

De geanimeerde foto’s die de buurtbewoners te zien kregen tijdens het presenteren van de plannen van de KFC door Ruval Real Estate B.V. in ’t Oor, toonden een lange muur en het hek dat er nu staat in de Molukse wijk. Er waren geen tekeningen van de aanvoerroute, wat zeker vragen oproept bij de buurtbewoners en de werkgroep.
overigens de bewoners mochten geen vragen stellen of in discussie gaan. Wanneer er vragen of ideeën waren omtrent  de bouw van het KFC dan kon men dit in een karton doos deponeren.

Er is totaal geen vertrouwen van de bewoners in Ruval Real Estate B.V. en wat uiteindelijk het plan is. Logischerwijs zal dit een weg kunnen zijn voor vrachtverkeer voor aan- en afvoer van goederen of afval, maar ook de afrit wanneer bezoekers hun eten hebben besteld. Dit zal enorme verkeersoverlast creëren in de woonwijk, maar ook luchtvervuiling door uitlaatgassen, en veiligheid en onrust voor alle buurtbewoners die dagelijks te maken krijgen met verkeer van bezoekers of waarschijnlijk het vrachtverkeer. Daarnaast is er ook het afval van de KFC en zwerfvuil, wat kan zorgen voor overlast van ratten en ongedierte. De angst onder de buurtbewoners dat het hek toch gebruikt gaat worden, is zeer terecht.

Duidelijk is ook dat de communicatie van de gemeente naar de buurtbewoners en de werkgroep zeer slecht is. De vergunningaanvraag en de brief van de werkgroep liggen al sinds januari bij de gemeente, waar tot op heden nog geen duidelijkheid over is gekomen.

Verslag en foto’s: Paula Bansema

Nieuwsbrief van de werkgroep tegen de eventuele komst van de KFC aan de Schutstraat


Foto: Paula Bansema

Hoogeveen- (01-05-2024)Naar aanleiding van de mogelijke komst van een KFC-vestiging hebben enkele betrokken buurtbewoners de handen ineengeslagen om in protest te komen tegen de komst van de KFC. Dit initiatief ontstond na de inloopavond op 13 december 2023, waarbij vertegenwoordigers van Ruval Estate, KFC en de gemeente aanwezig waren.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Arjan Prijs, Ria Pel, Rieneke Dunning, Marielle de Lima, Ellen Licumahua, Ellen Djirlauw, Henri Winkel, Herwin Booy en Elijah Latupeirissa. Ook zijn organisaties zoals SWW, Stichting Salawaku, Smederijen en Domesta betrokken.

De belangrijkste aandachtspunten van onze werkgroep zijn:

 1. Verkeersveiligheid
 2. Milieu
 3. Bestrijding van ongedierte en zwerfvuil
 4. Gezondheid
 5. Aantasting van woon- en leefgenot:
  • Geluidshinder door bedrijvigheid
  • Stankoverlast
  • Geluidsoverlast van bezoekers

Op 9 januari hebben we een online petitie gelanceerd, waarbij we voorlopig al 247 handtekeningen hebben verzameld. Daarnaast zijn we ook langs de deuren gegaan met een fysieke petitie, waarbij we 280 handtekeningen hebben opgehaald. Als u nog niet heeft getekend, kunt u dit alsnog doen via Petitie.nl: KLIK HIER

Wat hebben we tot nu toe bereikt?
We hebben alle fracties en het college van B&W in Hoogeveen aangeschreven om onze bezwaren toe te lichten. Enkele politieke partijen hebben positief gereageerd.

 • We hebben een gesprek gehad met wethouder Roelof Bisschop, die heeft toegezegd dat we gedurende het hele proces betrokken zullen worden.

Achter de schermen werken we aan de volgende stappen:
Een uitnodiging voor raadsleden om samen met ons een wandeling te maken naar de bewuste locatie.

 • Een gesprek met alle politieke partijen.
 • Op 8 juni gaan we in gesprek met wethouder Mark Tuit op de desbetreffende locatie.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via e-mail: werkgroep-KFC@outlook.com.

Arjan Prijs (06-20929861) Elijah Latupeirissa (06-29143279)…

Bewonerswerkgroep zetten zich in voor de veiligheid van omwonenden

De bewonerswerkgroep hebben een petitie opgezet tegen de locatie voor de komst van het KFC. De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid waar nog vele vragen over zijn.

Inmiddels is er een intentieovereenkomst afgesloten en uit onderzoeken zal moeten uitwijzen of de bouw van een KFC een goede plek is. De bewoners gaan hier niet op zitten wachten, want in hun mening is dit geen goed plan, ze zijn zeker voor de komst van een KFC, maar zijn duidelijk tegen de locatie waar het KFC-gebouw, gebouwd zal gaan worden.

Volgens de buurtbewoners zal de verkeersveiligheid die al slecht is aan de kruising van de Schutstraat, Zuiderweg, Carstenstraat, Griendsveenweg er niet beter op gaan worden. Laat staan het fietsverkeer wat levensgevaarlijk is, maar ook het fietsverkeer op het fietspad langs het pompstation Klok richting het viaduct is levensgevaarlijk, dit zal met de komst van een KFC en de komst van een babydumpzaak alleen nog maar meer gaan verslechteren.

Daarbij met de tijd VAN de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, zal de doorgang op de kruising wat al bemoeilijkt wordt door de automobilisten voor de hulpdiensten alleen nog maar moeilijker worden. De bewoners maken zich ook zorgen voor het milieu, de groenvoorzieningen, stank en geluid, zo ook het zwerfvuil wat al een probleem is bij de MC Donalds.

Voor het tekenen van deze petitie KLIK HIER de petitie zal worden aangeboden door de bewonerswerkgroep aan de wethouder Roelof Bisschop…

Petitie tegen de locatie voor de komst van het KFC


Hoogeveen-(10-01-2024) De bewonerswerkgroep hebben een petitie opgezet tegen de locatie voor de komst van het KFC.
De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid waar nog vele vragen over zijn.

Inmiddels is er een intentieovereenkomst afgesloten en uit onderzoeken zal moeten uitwijzen of de bouw van een KFC een goede plek is.

De bewoners gaan hier niet op zitten wachten, want in hun mening is dit geen goed plan, ze zijn zeker voor de komst van een KFC, maar zijn duidelijk tegen de locatie waar het KFC-gebouw, gebouwd zal gaan worden.

Volgens de buurtbewoners zal de verkeersveiligheid die al slecht is aan de kruising van de Schutstraat, Zuiderweg, Carstenstraat, Griendsveenweg er niet beter op gaan worden.
Laat staan het fietsverkeer wat levensgevaarlijk is, maar ook het fietsverkeer op het fietspad langs het pompstation Klok richting het viaduct is levensgevaarlijk, dit zal met de komst van een KFC en de komst van een babydumpzaak alleen nog maar meer gaan verslechteren.

Daarbij met de tijd VAN de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, zal de doorgang op de kruising wat al bemoeilijkt wordt door de automobilisten voor de hulpdiensten alleen nog maar moeilijker worden.

De bewoners maken zich ook zorgen voor het milieu, de groenvoorzieningen, stank en geluid, zo ook het zwerfvuil wat al een probleem is bij de MC Donalds.

Op 13 december 2023 was er een inloopavond, dit georganiseerd door Ruval Real Estate B.V. samen met de gemeente Hoogeveen waar 6 kopstukken van de gemeente aanwezig waren.
Zoals verschillende media die dit naar buiten hebben gebracht gaf Ruval kennis dat de buurtbewoners tijdens deze inloopavond en geïnteresseerden informatie kregen en eventuele vragen gesteld mochten worden.

Nu blijkt uit de bewonerswerkgroep dat dit niet geheel het geval was, ze mochten hun indrukken op doen op de vier grote postermodellen, maar er mochten geen vragen gesteld worden of anderzijds. Wanneer er vragen waren mochten ze dit op papier zetten en in dit in grote doos deponeren, deze vragen zal dan meegenomen worden tijdens het onderzoek.
De bewoners zijn hierin ook zwaar teleurgesteld dat ze niet werden gehoord tijdens deze inloopavond.

Elke week gebeurt er wel een ongeluk op deze kruising, daarbij wordt er schijnbaar ook een gedoogd beleid gevoerd dat alle verkeersdeelnemers behalve de auto’s schuin mogen oversteken, wat aanzicht al een zeer gevaarlijke situatie is.
Laat staan de stoplichten die regelmatig niet goed zijn afgesteld, ook dit vraagt om gevaarlijke situaties, maar ook het bouwverkeer wat doorgang moet hebben en zoals de auto’s die uit de wasstraat komen bij Klok of daar moeten parkeren, brengt gevaarlijk situaties met zich mee.

Maar wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid alsook financieel? Rijkswaterstaat, Provinciaal, de gemeente, Ruval ook dit is nog steeds onduidelijk.

De bewonerswerkgroep komen nu in actie niet alleen met een petitie, ze gaan zich optimaal inzetten om deze problematieken aan te kaarten bij de desbetreffende partijen, hopende dat Ruval de gemeente en alle andere partijen hier gehoor aan gaan geven en hun verantwoordelijk hierin gaat nemen.

Het kan en mag niet zo wezen dat bij een komst van een KFC dat de verkeersveiligheid nog meer verslechterd wordt, dat het milieu nog meer aangetast gaat worden en de overlast van het parkeren van auto’s van de omliggende diverse bedrijven.

Voor het tekenen van deze petitie KLIK HIER de petitie zal worden aangeboden door de bewonerswerkgroep aan de wethouder Roelof Bisschop

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie

 …

Gemeente en Ruval Real Estate B.V. doen haalbaarheidsonderzoek naar KFC in Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen en ontwikkelaar/belegger Ruval Real Estate B.V. hebben een intentieovereenkomst gesloten met als doel het onderzoeken van de haalbaarheid voor een KFC aan de Schutstraat in Hoogeveen, naast Tankstation Klok.

Haalbaarheidsonderzoek
Een belangrijk aspect van het haalbaarheidsonderzoek is de verkeerssituatie in de omgeving. Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek wil Ruval Real Estate B.V. een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente Hoogeveen vormt een mening over de plannen nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Belangrijk hierbij is ook de input van inwoners en betrokkenen.

Besluit
Uiteindelijk zal de gemeente in 2024 een besluit nemen op basis van het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag en de input van inwoners en betrokkenen.

Inloopavond
Ruval Real Estate B.V. en gemeente Hoogeveen organiseren een inloopavond op woensdag 13 december 2023 tussen 19.30 en 21.00 uur in Buurthuis Het Oor (Van Goghlaan 7 in Hoogeveen). Tijdens deze inloopavond wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd en kunnen er vragen gesteld worden.

Foto: Pixabay…