Karel Loohuis

Afscheid met een Lach en een Quiz: Burgemeester Loohuis Neemt afscheid Deel 1 van 2

In een sfeer van humor en hartelijkheid nam burgemeester Karel Loohuis afscheid van de Hoogeveense gemeenschap. De ceremonie, geïnspireerd door het televisieprogramma ‘Even Tot Hier’, vond plaats in theater De Tamboer en werd gekenmerkt door luchtige kwinkslagen en een quiz die de aanwezigen uitdaagde.

De avond was een mix van satire en serieuze noten, waarbij de ‘Wet van Karel’ – “Als ik het niet weet, hoef ik er ook niks mee” – centraal stond. Dit Cruijffiaanse adagium benadrukte de noodzaak van open communicatie met de burgemeester.

Een muzikaal intermezzo over de ijsbaanstrijd tussen Hoogeveen en Assen, waarbij de kunstijsbaan in de mist verdween, was een van de hoogtepunten van de avond. De voorstelling werd verder verlevendigd door live optredens, waaronder een krachtige vertolking van Bruce Springsteen’s ‘Born In The USA’.

Drentse commissaris Jetta Klijnsma wist met scherpe observaties de lach aan haar zijde te krijgen, terwijl ze Loohuis prees als een ervaren en toegankelijke burgemeester. De verraste Loohuis reageerde na afloop met een oprecht “Wow” en “Fantastisch”, wat de geslaagde middag treffend samenvatte. Team ‘Koopman op pad’ heeft een complete videoverslag gemaakt van deze middag die uit twee delen bestaat. Deel 1 wordt gedeeld via alle bekende kanalen en deel 2 is alleen te zien via www.koopmanoppad.nl

Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende burgemeester Karel Loohuis


Foto: Gylvano Metselaar

Hoogeveen-(28-03-2024)Gisteravond nam burgemeester Karel Loohuis afscheid in de Tamboer, na 13 jaar draagt hij het over aan de nieuwe burgemeester Martijn Breukelman.
Jette Klijnsma, de commissaris van de Koning, gaf een toespraak en als verrassing werd de burgemeester naar het podium geroepen en werd benoemd Ridder in de orde van Oranje-Nassau, voor zijn bewezen diensten.
Tijdens de laatste raadsvergadering kreeg de burgemeester al een erepenning van de gemeente Hoogeveen.
De woorden van de burgemeester “Ik ben bijzonder trots om deze onderscheiding te krijgen,” en voegde toe “Het doet mij veel”

Na de toespraak en de onderscheiding was er een voorstelling opgedragen over het leven van de burgemeester “Even tot hierzo” gepresenteerd door Geert Jansen en wethouder Derk Reneman.
Deze voorstelling stond onder muzikale begeleiding van de fantastische Market 5 Big Band.

De Hoogeveners verzorgden de hele voorstelling, inclusief het toneel en de hapjes.

Tijdens deze voorstelling werden belangenrijke gebeurtenissen van het leven van de burgemeester getoond, dit samen met het publiek d.m.v. een quiz.

Diverse optredens waren te beluisteren, waaronder Sylvia Kamman, de wijkbeheerder bij de gemeente, die een prachtig nummer ten gehore bracht.
René Karst die een vrolijk nummer zong en het publiek enthousiast meenam met het nummer “Supergave tijd”
En de voormalige zanger Danny Sopacua van de Topband Balance die een geweldig nummer song van Bruch Springteen waar Karel Loohuis een grote fan is.

En niet te vergeten Hilma Hooijer-Everts, fractie voorzitter van Gemeentebelangen Hoogeveen die een prachtige rol speelde als de buurvrouw van de presentatoren.

Als Laatste sprak de burgemeester het publiek toe, en sprak zijn dank uit naar iedereen die dit allemaal gerealiseerd hadden en dat dit een zeer grote verrassing was voor hem, en was zichtbaar ontroerd.

De burgemeester sluit af met zijn volgende woorden ”Lieve mensen, blijf naar elkaar luisteren, geef elkaar de ruimte en veroordeel je medemens niet bij de eerste aanblik of de eerste geuite mening. Respecteer elkaar in wie je bent en begrip voor het verhaal van een ander.
Reageer secundair en niet primair. Laat de sociale media even met rust en denk na over wat je op opschrijft en wat het bij een ander kan doen. Neem meer de tijd om na te denken.
Hoogeveen is een gemeente om trots op te zijn. Het ga je goed”

Verslag en Foto’s: Paula Bansema en Gylvano Metselaar


Gesprek Paula Bansema en burgemeester Loohuis Maart 2024

HOOGEVEEN – Voor Burgemeester Loohuis is 2024 het jaar van afscheid nemen en beginnen aan een nieuw leven. Begin dit jaar hield hij zijn laatste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Hoogeveen. Op 27 maart neemt hij na 13 jaar afscheid. Paula Bansema neemt samen met scheidend burgemeester K. Loohuis het een en ander nog eens rustig door in deze aflevering van video rubriek Hoogeveen Regio met….…

VIDEO: Burgemeester Loohuis maakt laatste meters

Voor Burgemeester Loohuis is 2024 het jaar van afscheid nemen en beginnen aan een nieuw leven. Begin dit jaar hield hij zijn laatste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Hoogeveen. Op 27 maart neemt hij na 13 jaar afscheid. Precies op de dag dat Loohuis 13 jaar burgemeester was, werd deze geïnterviewd door Roelof Koopman van ‘Koopman op pad’.

Het werd een lang, spontaan en leuk gesprek wat voldoende inhoud geeft aan een tweeluik waarvan zaterdag 24-02-2024 het eerste deel online gaat en zaterdag 2 maart het tweede deel. In deze twee afleveringen zien we de mens Karel Loohuis die 13 jaar met plezier heeft gewerkt in Hoogeveen als onze burgervader.

Investeren in elkaar maakt Hoogeveen mooier!


Hoogeveen-(04-01-2023) Afgelopen dinsdag 2 januari tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in de Tamboer Hoogeveen gaf de burgemeester Karel Loohuis Tamboer Hoogeveen zijn speech.

Beste mensen,

Welkom
Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsontmoeting van Ondernemend Hoogeveen, Binnenstad Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen. Ik sta hier mede namens Harjo Woltinge, voorzitter van Ondernemend Hoogeveen, en Jan Stam, voorzitter van Binnenstad Hoogeveen. En natuurlijk namens het college van Hoogeveen en de gemeenteraad. Bijna alle wethouders zitten hier in de zaal. Ook veel raadsleden heb ik inmiddels gezien. Het aantal leden van Ondernemend Hoogeveen is enorm gegroeid het afgelopen jaar, waardoor het fundament van de vereniging verder werd verstevigd. Wat daarbij opvalt is de groei onder jonge ondernemers en de start-ups. Een hele mooie ontwikkeling.

Net als vorig jaar hebben we u gezamenlijk uitgenodigd. Het beviel vorig jaar goed, dus hebben we dit gezamenlijke moment tot traditie verheven. Natuurlijk onthullen we dadelijk ook weer wie de Hoogevener van het Jaar en de Jong Hoogevener van het Jaar worden. Wie zet Hoogeveen op de kaart, wie blinkt uit in het maken van verbinding in de samenleving?

Graag bedank ik alle hulpdiensten voor hun inzet met oud en nieuw. Het is rustig gebleven in Hoogeveen. Dank jullie wel!

Ik wil met u kort terugkijken op 2023. Maar vooral ook vooruitkijken naar 2024! Want wat geweest is, is voorbij. We kunnen ervan leren en vooral proberen om dingen te verbeteren. Het centrale thema voor 2024 is wat mij betreft: investeren. En dan denkt u misschien direct aan geld? Maar ik denk vooral aan investeren in elkaar. Waar willen inwoners in investeren? We zijn er even de straat voor op gegaan.

Even terugkijken. Het is al een tijdje aan de gang; een onderstroom van ontevredenheid, smeulend ongenoegen. Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat Nederlanders tevreden over hun leven zijn. Maar aan de andere kant vinden we dat het de verkeerde kant opgaat met de samenleving. Er zijn zorgen over omgangsvormen, het gebrek aan fatsoen, respect en het verlies van gemeenschapszin. Er zijn bij vele inwoners zorgen over de vraag of ze nog wel worden gezien door de overheid. Zij hebben het vertrouwen in diezelfde overheid verloren of dreigen die te verliezen. Zij geloven niet meer dat er oplossingen komen voor vele maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is er veel over deze groep inwoners gepraat, maar te weinig met hen. Als er één les te leren valt uit de uitslag van de recent gehouden Tweede Kamerverkiezing, dan is het wel dat dit gesprek absoluut nodig is. Vooral erkenning dat de zorgen van deze mensen reëel zijn.

Welke zorgen? Zorgen over de zorg, over het klimaat, economische onzekerheid, wonen, ongelijkheid, ‘dé politiek’ en immigratie en integratie.

Hoe zorgen we dat we naast elkaar gaan staan? In plaats van tegenover elkaar.

Dat kan alleen maar door te investeren in elkaar. Door te investeren in contact. Het klinkt als een open deur, maar ik zet hem graag nog een keer wijd open. In gesprek gaan met elkaar is de enige oplossing voor onze samenleving. Niet alleen op social media, maar gewoon in het echt. Een brug maken tussen de levens van mensen. Investeren in luisteren. Aandacht geven in plaats van meningen ventileren. Luisteren, ervaringen uitwisselen, problemen leren herkennen, elkaar serieus nemen.

En vooral nu problemen ook aanpakken. Dat zal dan wel op een andere manier moeten gaan. Wat houdt ons tegen? Waarom slagen we er niet in om de problemen adequaat aan te pakken? Zonder de complexiteit van de problemen te willen onderschatten, weten we nu toch wel wat de problemen zijn. We hebben echt wel voldoende analyses, beleidsvisies en rapporten. Nu aanpakken, maar dan moeten we wel twee dingen doen:

Ten eerste stoppen met het uitrollen van blauwdrukken vanuit Den Haag waar alles en iedereen in moet passen en zich aan moet passen. Laat gemeenten, al dan niet samenwerkend in (sub)regionale verbanden hun eigen op de schaal passende oplossingen bieden. De overheden die het dichtst bij hun inwoners staan kennen als geen andere overheid de mogelijkheden en onmogelijkheden. Geef ze de beleidsruimte en geef ze voldoende vrijheid om op maat toegesneden oplossingen te bieden.

Ten tweede: als we vooruit willen in ons land, in onze mooie gemeente Hoogeveen, als we willen dat mensen fijn kunnen wonen, de stroom kunnen krijgen die ze nodig hebben, ondernemers kunnen innoveren, dan moeten we zorgen dat alles sneller kan. Dan moeten er heel snel een aantal wetten ingevoerd worden die ervoor zorgen dat procedures niet eindeloos duren. Dat we maar aan blijven modderen. Dat we niet weten waar we aan toe zijn. Niet kunnen beginnen met een volgende stap. Of je nou asielzoeker bent en 4 of 5 keer een nieuwe procedure kan beginnen, een energieleverancier bent die er vijf jaar over doet om nieuwe stroomaansluitingen te realiseren of een inwoner bent die vindt dat alles moet veranderen behalve als het zijn eigen achtertuin betreft.

We leven in een klein land. We wonen met heel veel mensen op de vierkante kilometer. En we willen veel. Economische vooruitgang, ruimte voor bedrijvigheid, beschermde natuur, voldoende woningen voor iedereen in dit land, een grootschalige energietransitie, bescherming tegen klimaatverandering en voldoende recreatiemogelijkheden. Dat is mooi, maar botst wel aan alle kanten. En daar hebben we wetgeving aan gekoppeld die het individuele belang enorm beschermd, maar het collectief belang aan het schaden is. Daarin zijn we doorgeslagen. Natuurlijk moeten we zorgen dat er inspraakmogelijkheden zijn en dat een individu een beroep kan blijven doen op een onafhankelijk rechter. Maar dat hoeft toch geen jaren te duren. Jaren waarin alles stil ligt, terwijl er een grote roep is om de problemen aan te pakken. Al die procedures, hoger beroepmogelijkheden. Het moet toch in één jaar kunnen? Ik doen dus een beroep op de Tweede Kamer en het nieuwe, nog te vormen, kabinet. Als je wilt, dan kan de wetgever dat. Anders lossen we de grote maatschappelijke vraagstukken in ons land niet op.

Investeren. Ondernemers weten als geen ander dat zonder investeringen er stilstand is. En stilstand is achteruitgang. 2023 kenmerkt zich voor de ondernemers in Hoogeveen over het algemeen als een goed jaar. Dat geldt zowel voor het MKB, de grotere ondernemingen als voor de detailhandel en horeca. De economie laat wat verschuivingen zien in de bestedingen van producten naar dienstverlening. Het industriegebied Buitenvaart is mooi ingevuld op de zichtlocaties vanaf de snelweg. De bedrijven die zich daar gevestigd hebben, zorgen ook voor de nodige werkgelegenheid. Dit was tijdens Open Bedrijvendag mooi te zien. De werkgelegenheid die is ontstaan wordt ingevuld door diverse doelgroepen waaronder medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Investeren in elkaar betekent ook dat iedereen mee kan doen. Op je eigen manier. Maar meedoen is essentieel voor de samenleving en voor een mens.

Na de investering in 2022 in een economische focusagenda, waarmee we Hoogeveen beter en steviger op de kaart kunnen zetten, is er volop geïnvesteerd in samenwerking tussen ondernemend Hoogeveen en de Gemeente in het project Toekomst Bestendige BedrijvenTerreinen. Op een industrieterrein wordt er gekeken hoe er gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van de laatste beschikbare stroomvoorziening. Op een ander industrieterrein wordt samen met de ondernemers onderzocht hoe de veiligheid omhoog kan en hoe restwarmte van het ene bedrijf gebruikt kan worden door andere bedrijven. Leden van Ondernemend Hoogeveen kopen collectief energie in en dat geeft veel ondernemers flink voordeel.

Net als een duidelijke visie op een economische focusagenda, is er een heldere visie op de toekomst van de binnenstad van Hoogeveen. Als je niet weet waar je naar toe wilt, dan kom je er niet. Er is, in vergelijking met andere plaatsen, zeer beperkte leegstand dankzij het Binnenstadfonds van de provincie en gemeente. We waren gastheer van de conferentie ‘De Toekomst van bruisende binnensteden en dorpskernen in Drenthe’. We willen een voorbeeld zijn in Drenthe.

Op oudejaarsdag sloot de Tamboerpassage definitief. Vele ondernemers uit de Tamboerpassage zijn de laatste twee jaar met financiële hulp uit het Binnenstadfonds verhuisd naar het nieuwe kernwinkelgebied. Een hele goede investering voor de toekomst. Ondertussen maakt de vereniging van eigenaren van de Tamboerpassage plannen voor een groot woonproject. Een kans om Hoogeveen nog meer op de kaart te zetten. Het wordt een ontwikkeling waar we allemaal trots op mogen zijn. En voor sommigen zal het even wennen zijn. Zoals bij alles. Maar we investeren ermee in een modern en beeldbepalend kwalitatief hoogstaand centrum. Waar vele doelgroepen willen wonen.

De woonvisie die we dit jaar presenteerden hebben we gemaakt met de inbreng van heel veel mensen. We investeren in een visie voor de komende jaren. Want mensen die hier werken, die willen hier ook wonen en winkelen. Ook tijdens de vele koopzondagen. Die willen vermaakt worden met evenementen zoals de inmiddels traditionele Koningsnacht & dag, de Korendag in juni, zes Pulledagen in de zomer en de Sinterklaasintocht. Deze keer onder slechte weersomstandigheden maar ondanks dat toch een overweldigende opkomst. En dan voor de 2e keer het Stadslichtfestival. De uitsmijter van het jaar. Grootser dan vorig jaar, meer bezoekers. Een heel groot succes, dat Hoogeveners trots maakt. En terecht. Laten we samen even terugkijken.

En dan kijken we vooral vooruit. Het wordt een uitdagend jaar. De economen zijn het nog niet eens over hoe het jaar er uit gaat zien. De één voorspelt groei en de ander durft dat nog niet aan. Duidelijk is wel dat het geen grote groei gaat zijn en dat we rekening moeten houden met krimp in bepaalde sectoren. Ondernemend Hoogeveen wil de samenwerking met de Gemeente verder voort te zetten tot een duurzame relatie, waarbij we gezamenlijk optrekken in het verder door ontwikkelen van onze mooie Gemeente. En de Gemeente wil dat ook. Het voltallige college staat erachter. Daarom vragen wij aan u, ondernemers, om elkaar te blijven opzoeken en samen te werken. Investeer in het contact met elkaar. Ondernemend Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen zullen hiervoor ook diverse bijeenkomsten organiseren.

Die samenwerking van ondernemers heeft in het centrum geleid tot de hoogste ranking met een 5 sterren Keurmerk Veilig Ondernemen certificering, het hoogst haalbare. Samen met politie, buurtbeheer en de gemeente wordt er alles aan gedaan om overlast op met name koopavonden in het centrum succesvol aan te pakken.

Investeren in samenwerking loont. Ik zie 2024 positief tegemoet. Dagelijks ontmoet ik namelijk mensen die investeren in elkaar. Die kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan. MKB-ondernemers bijvoorbeeld, die technologie gebruiken om te investeren in innovatie. Winkeliers die zich onderscheiden met hun dienstverlening. Jonge mensen die via onderwijs investeren in zichzelf. Die hun talent benutten en daarmee de samenleving beter en mooier maken. Nieuwe Nederlanders die onze taal leren en investeren in de veilige toekomst van hun kinderen. Mensen in de wijken die naar elkaar omkijken en activiteiten organiseren of anderen tijdelijk ondersteunen. We zijn trots op hen.

Naast die kleine dagelijkse daden die het verschil kunnen betekenen in iemands leven, investeert de gemeente ook weer financieel in de samenleving. Na jaren van ‘de hand op de knip’, is er ruimte om geld te investeren. De gemeenteraad heeft voor 2024 geld gereserveerd voor onder andere: de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en de herinrichting van Hoofdstraat Zuid. We starten begin dit jaar met de voorbereidingen en werkzaamheden en deze zomer is de nieuwe Hoofdstraat-Zuid met aansluitend de Nic. Beetsstraat en Jhr. de Jongestraat klaar. We gaan velden en kleedkamers van sportverenigingen renoveren, sportpark Elim her inrichten, het Podium verbouwen, speelvoorzieningen maken, wegen, fietspaden en bruggen onderhouden, winkelcentrum De Grote Beer in Krakeel vergroenen en de het speciaal basisonderwijs herhuisvesten.

We staan voor mooie, maar ook uitdagende jaren. Denk aan de netcongestie in combinatie met de energietransitie, de strakke arbeidsmarkt, kostenstijgingen, het snel zorgen voor fijne woningen. Maar vooral ook zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We moeten de meest kwetsbare mensen beschermen. Niet voor niets investeren we samen met vele partijen in de aanpak van armoede in onze gemeente. Van generatie op generatie is dat een probleem. We hebben het in kaart en proberen er voor de korte, maar vooral lange termijn iets aan te doen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze uitdagingen samen goed oppakken en deze kunnen omzetten in positieve ontwikkelingen voor de gehele Gemeente. Aandacht voor mensen is de beste investering die er is!

En dan gaan we nu over tot de bekendmaking van de Hoogevener van het Jaar en de Jong Hoogevener van het Jaar. We beginnen bij de Jong Hoogevener van 2023. Zoals gezegd; iedere dag zie ik mooie voorbeelden in de dorpen en wijken. Mensen die samen initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Die niet afwachten of een ander iets doet, maar het zelf doen. En daarbij anderen enthousiast krijgen om samen te werken. Het zijn kleine daden die grote impact hebben. Jonge mensen die we de ruimte moeten geven en coachen. Omdat ze de wereld mooier maken. Zoals de Jong Hoogevener van dit jaar. Zij is 14 en een voorbeeld voor ons allemaal. Ze zet zich als vrijwilliger in bij Urban Arts Junior, HQ-6, Cultuurklik, een verzorgingstehuis en de manege. Ik heb begrepen dat een aantal mensen van Kloosterstaete hier ook aanwezig is. Waar zit u, kunt u even zwaaien? U weet al over wie ik het heb. En de Hoogevener van vorig jaar, Djoha Snippe weet dat ook. Jij was voorzitter van de jury. En jij assisteert mij vandaag bij de uitreiking van de Jong Hoogevener van het Jaar. Kijken we samen even naar een filmpje van het jury overleg.

Mag ik de Jong Hoogevener van 2023, Priscilla Boertien, op het podium. Ik denk dat we haar ontvangen met een luid applaus?

En dan mag ik nu de voorzitter van de jury van de Hoogevener van het Jaar, notaris Dina van Lingen op het podium uitnodigen. Zij zal het juryrapport voorlezen en onthullen wie de Hoogevener van het jaar 2023 is.

Dames en heren, we mogen trots zijn op Hoogeveen en op haar inwoners. Op haar ondernemers en op de Jong Hoogevener en Hoogevener van het Jaar. Wat gebeurt er veel in Hoogeveen. Echt, we kunnen er trots op zijn!

Het wordt voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. Op 27 maart neem ik afscheid als burgemeester. En ik hoop u dan hier weer in de Tamboer te mogen ontmoeten. We praten dadelijk gezellig verder in de foyer. Investeren in elkaar. Want die aandacht is de beste investering die er is! Ik wens u een heel mooi jaar!

Foto: Focus met Passie

Sinterklaas is vanmiddag in Hoogeveen aangekomen

Hoogeveen-(18-11-2023) Vanmiddag was het groot en een zeer gezellig feest in de binnenstad van Hoogeveen.
Ondanks de regen kwamen heel veel ouders, opa’s en oma’s en vooral de kinderen zich verzamelen voor het Raadhuis van de Gemeente Hoogeveen.

Paraplu’s mee, regenlaarzen aan stond iedereen gezellig en enthousiast, luidkeels mee te zingen met de Pieten band.
Sinterklaas en zijn pieten werden feestelijk onthaald door de burgemeester Karel Loohuis.

Daarna ging Sinterklaas en zijn Pieten wandelen vanaf het gemeentehuis richting de Hoofdstraat, begeleid door de pietenband.
Ook daar werd Sinterklaas en zijn pieten vrolijk onthaald, door alle kinderen en bezoekers in de binnenstad werd er gedanst en gezongen.
Er werd gedanst door de leerlingen van Kunstenkorf en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Olympia en de Malletband van het Chr. Muziekvereniging Wilhelmina

Rond 16.00 uur keerde de stoet weer terug naar het Raadhuis waar de pieten en de pietenband nog even heel enthousiast het Hoogeveens Sinterklaas lied, lieten horen en nog even vrolijk werd gedanst.
Sinterklaas bedankt de burgemeester, en hem nog een presentje, want dit was de laatste keer dat burgemeester Karel Loohuis Sinterklaas in Hoogeveen zal verwelkomen.
Volgend jaar zal er een andere burgemeester(res) de Sinterklaas welkom heten als hij weer vanuit Spanje naar Hoogeveen komt.

Sinterklaas gaf het startsein dat alle kinderen van Hoogeveen vanavond hun schoentje klaar mogen zetten.

Voor meer foto’s van het Sinterklaasfeest: KLIK HIER

Verslag; Paula Bansema Foto’s: Focus met Passie14 Belangstellende hebben gesolliciteerd naar de functie van de burgemeester in gemeente Hoogeveen

HOOGEVEEN –Het gaat om 4 vrouwen en 10 mannen. De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van burgemeester Karel Loohuis in april 2024. De reactie termijn voor de vacature sloot afgelopen zondag. Van de belangstellenden zijn er 3 lid van de VVD, 1 van het CDA, 1 van de ChristenUnie, 1 van de PvdA en 8 van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd. De commissaris van de Koning voert hierover overleg met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Hoogeveen is samengesteld. Deze commissie voert de daadwerkelijke sollicitatiegesprekken en draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeur kandidaat openbaar gemaakt.…