Johannesevangelie

Auteur Jezus de Godsglans geeft boekpresentatie

De christelijke toerustingsorganisatie het Elims Leerhuis maakt bekend dat op 12 oktober 2023 de presentatie zal plaatvinden van het boek Jezus de Godsglans. De Levende God volgens het Johannesevangelie geschreven door dr. Lieuwe van Kampen, bijbelwetenschapper te Elim.  

De presentatie zal plaatsvinden in de PKN Kerk aan de Perenbomenweg 29 te Elim. Van Kampen zal vertellen hoe dit boek tot stand is gekomen en wie de persoon van Jezus volgens de evangelist Johannes ten diepste is. De perspresentatie zal plaatsvinden van 10.00-10.30 uur.  

Lezing en bespreking van teksten voor belangstellenden zal plaatsvinden vanaf 10.30 u. Entree € 15,–; met lunch (vooraf opgeven!) € 20,–  Van Kampen uit Elim laat in zijn nieuwste boek zien hoe het Johannesevangelie stap voor stap in de vorm van verhaalscènes en betogende stukken de ware aard van Jezus openbaart. Jezus is de Zoon van God, maar niet zoals een mensenkind of een Griekse godenzoon dat is. In de persoon van Jezus openbaart God zichzelf zoals Hij is. ‘Wij hebben zijn Godsglans gezien’ zegt Johannes 1:14 over het vleesgeworden Woord. In plaats van een woord als ‘heerlijkheid’ bijvoorbeeld gebruikt Van Kampen het woord ‘Godsglans’ om aan te geven dat Jezus, het vleesgeworden Woord van God, de goddelijke gloed van God in de wereld heeft laten zien.  

Dit boek belicht de passages over de persoon van Jezus vanuit de oorspronkelijke tekst van het Johannesevangelie, zonder theologisch taalgebruik. De uitgekozen gedeelten worden uitgelegd binnen het geheel van het evangelie om te laten zien hoe Johannes stap voor stap de lezer binnenleidt in het mysterie van de identiteit van Jezus. Dr. Lieuwe van Kampen is geboren te Utrecht, waar hij ook gestudeerd heeft.  

Hij is nieuwtestamenticus, exegeet, bijbelvertaler en docent. Hij werkte aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker. Daarna was hij wetenschappelijk vertaalcoördinator en bijbelvertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem voor o.a. de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuws Bijbel. Verder werkte hij als godsdienstdocent aan een vmbo-school en als eindredacteur aan de herziening van Het Boek (IBS).  

Ook was hij een tiental jaren hoofdredacteur van Met Andere Woorden, het tijdschrift over bijbelvertalen van het NBG. Hij is de auteur van Jezus volgens Johannes. Meelezen met de evangelist (Heerenveen 2016). Zie voor het boek: https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464688566 

Voor info of opgave: 06 53243164