Hoogeveense sportakkoord

Sportcongres Hoogeveen 8 november in het Roelof van Echten College


Hoogeveen-(24-10-2023)Bij het Hoogeveens Sportakkoord draait alles om het creëren van kansen voor iedere inwoner in de gemeente Hoogeveen. Samen met talloze stakeholders die direct en indirect betrokken zijn bij sport en bewegen, zijn er ambitieuze doelen gesteld.
Er zijn duidelijke speerpunten opgesteld: Stimuleren van een leven lang bewegen en de bewegingsvaardigheid van jong tot oud bevorderen. Ook wil de gemeente Hoogeveen bijdragen aan vitale sportclubs en het creëren/ waarborgen van een positief sportklimaat, waar iedereen zich welkom voelt. Daarnaast is inclusiviteit een absolute prioriteit. Iedere inwoner moet de mogelijkheid hebben om actief deel te nemen aan sport en bewegen.
Dankzij de inzet van de sportfunctionarissen van Sportief Hoogeveen zijn er al grote successen geboekt. Inmiddels zijn er een tal van kwetsbare kinderen en jongeren bereikt en enthousiast gemaakt voor sportdeelname bij een sportclub, mede door de ondersteuning vanuit het jeugdsport- en cultuurfonds en specifieke projecten en activiteiten. Het is gebleken dat sport en bewegen laagdrempelig en toegankelijk is voor allerlei doelgroepen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, bij het sporten telt maar één ding: Iedereen doet mee.

8 NOVEMBER 2023 – MIS HET NIET!
Het Sportcongres Hoogeveen is terug. Na een aantal jaar afwezigheid organiseren Sportief Hoogeveen, het Hoogeveens Sportakkoord en SportDrenthe gezamenlijk een avond vol inspiratie die interessant is voor bestuurders van sportaanbieders, (jeugd)coördinatoren, trainer/coaches en begeleiders van sporters.
Het centrale thema is sportplezier. Samen willen we bouwen aan een veilige, positieve en inclusieve sportomgeving waarin iedereen ongeacht achtergrond of capaciteiten zich thuis kan voelen. Hierbij kan de club een aantal zaken goed regelen of organiseren, maar maakt vooral trainer/coach of begeleider het verschil!
In het vervolg van de avond worden workshops aangeboden die jou als bestuurder, sportondernemer, (jeugd)coördinator, trainer/coach of begeleider verder kunnen helpen in het versterken van jouw sportclub en het creëren van een positief sportklimaat. U kunt drie workshops aankruisen en wij streven er naar dat u zo veel mogelijk uw favoriete workshop kunt volgen. Elke workshop biedt mogelijkheden om direct mee te doen aan een vervolgtraject!
Bron: Sportclub Drenthe…