historischekring

Cor Koopmans geeft een lezing op de Kringmiddag van 16 november in de Tamboer


Hoogeveen-(05-11-2023)Cor Koopmans geeft een lezing op de Kringmiddag van 16 november, hoe was het ook alweer en wie waren zij.

De Historische Kring Hoogeveen houdt op donderdag 16 november 2023 een kringmiddag in de Passagezaal van Theater De Tamboer te Hoogeveen. Aanvang 14.00 uur (inloop v.a. 13.30 uur).
Cor Koopmans zal deze middag een lezing verzorgen. Het is niet de eerste keer dat Cor optreedt op een kringmiddag of –avond. Iedereen kent hem als een heel gezellige spreker met veel kennis over oud Hoogeveen.

Tijden veranderen, de succesvolle overgang van turfwinning naar industrie was hiervan het bewijs. Rond de Venesluis aan de Schutstraat was een vrij dichte bebouwing van kleine huizen. De sluis verdween in 1971. Ook de agrarische bedrijvigheid die er was, is verdwenen. De A28 is over de Schutstraat aangelegd. In eerste instantie als een enkelbaans weg, later werd dit dubbelbaans. Richting het westen is een nieuwe woonwijk gebouwd. Het Kinholtsbos is een prachtig stukje natuur, waar in het verleden broodjager Jan de Weerd woonde bij het Oude Diepje. Ook de Hoofdstraat is ingrijpend veranderd. Op de plek waar nu boekhandel Pet is, was in het verleden apotheek Radijs gevestigd. Hendrik Radijs heeft zich erg ingezet om Hoogeveen op een hoger plan te krijgen. En wat denkt u van de Firma Danes, die bij veel Hoogeveners bekend was.

En zo passeren in deze serie veel zaken en personen de revue die menigeen zich vast nog wel weet te herinneren.

Consumptiebonnen
Als u iets wilt drinken tijdens deze middag dan kan dat uitsluitend d.m.v. consumptiebonnen. Deze kunt u kopen voorafgaand aan de voorstelling en dienen zoveel mogelijk per pin betaald te worden. In de pauze worden geen bonnen verkocht.

Aanmelding
Op verzoek van de Tamboer vragen wij u om zich van tevoren aan te melden. Dit om daardoor beter in te kunnen schatten hoeveel personeel men op moet roepen.
Wij vragen u dan ook dat te doen via e-mail info@historischekringhoogeveen.nl. Alleen als u niet de beschikking heeft over een computer o.i.d. mag u zich telefonisch aanmelden (tel.nr. 0528-240262). Graag aangeven of u met 1 of 2 personen zult komen.
Dit wil niet zeggen dat u zonder aanmelding niet mag komen. U bent altijd welkom, ook als u zich niet aangemeld heeft, maar om te voorkomen dat u lang in de rij moet staan voor een consumptie is het raadzaam om u wel aan te melden.

Wij nodigen u van harte uit voor deze gezellige middag.

 …