Historische Kring Hoogeveen

Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen


Hoogeveen-(09-05-2024)O
p donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur is er een kringavond van de Historische Kring Hoogeveen, na de jaarlijkse korte algemene ledenvergadering.

De kringavond wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen

Na de ledenvergadering zal Henk Kremer (bestuurslid van Onderduikersmuseum De Duikelaar) vertellen over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in Nieuwlande.
De presentatie heet: “Het dorp dat zweeg, heeft veel te vertellen” en gaat over het verzet en de inwoners, die met gevaar voor eigen leven onderduikers een plek boden.

In1985 heeft Nieuwlande en omgeving van de Staat Israël een collectieve Yad Vashem-onderscheiding gekregen, omdat ze tijdens de Holocaust heel veel Joden hebben geholpen om onder te duiken, te ontkomen en te overleven.

Ook zal Henk vertellen over het ontstaan van museum De Duikelaar.

Consumpties
Als u iets wilt drinken tijdens deze avond dan kan dat uitsluitend d.m.v. consumptiemunten. Deze kunt u kopen voorafgaand aan de voorstelling. In de pauze worden geen munten verkocht.

Aanmelding
Zou u zich van tevoren aan willen melden? Dit om daardoor beter in te kunnen schatten hoeveel personeel men op moet roepen.

Wij vragen u dan ook dat te doen via e-mail info@historischekringhoogeveen.nl. Alleen als u niet de beschikking heeft over een computer o.i.d. mag u zich telefonisch aanmelden (tel.nr. 0528-240262). Graag aangeven of u met 1 of 2 personen zult komen.

Dit wil niet zeggen dat u zonder aanmelding niet mag komen. U bent altijd welkom, ook als u zich niet aangemeld heeft, maar om te voorkomen dat u lang in de rij moet staan voor een consumptie is het raadzaam om u wel aan te melden.

Wij nodigen u van harte uit om deze indrukwekkende avond mee te maken.…

Prijsuitreiking Rabo ClubSupport stemcampagne 2023

Hoogeveen-Ook in 2023 schreef de Historische Kring Hoogeveen zich in voor Rabo ClubSupport. Op dinsdagavond 10 oktober was de finale-avond waarop de uitslag bekend werd gemaakt. Maar daaraan voorafgaand was een programma waar o.a. /spreker-bestsellerauteur en voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis het woord kreeg. Hij staat bekend als één van Nederlands meest energieke sprekers. Dé vraag die hem al 20 jaar bezighoudt:
‘Hoe word je gezond 90 jaar? En dan vooral de gezonde weg ernaartoe?’
Hij deelde zijn kennis over voeding, vitaliteit én gedrag. Het maximale uit jouw leven halen. Hij weet in recordsnelheid en op treffende manier je aan het denken en doen te zetten; een inspirerend en enthousiast spreker met scherpe humor.
De HKH is ook dit jaar weer in de prijzen gevallen. Daar zijn we erg blij mee. We hebben deze keer een bedrag toegekend gekregen van € 1.917,85. Dit was het hoogste bedrag dat een deelnemende organisatie uit de gemeente Hoogeveen krijgt. Hiermee kan de HKH weer mooie dingen doen voor haar leden. Een belangrijk bestedingsdoel is de aanschaf van tablets voor ons project De Connectie: Jong&Oud, samen goud.
We bedanken iedereen van harte, die zijn of haar stem heeft gegeven aan de Historische Kring Hoogeveen. Zonder uw steun was de uitkomst niet zo groots geweest!!