herdenking

Oproep aan nabestaanden en nabestaanden van direct betrokkenen van de treinbeschieting van 5 augustus 1944


Hoogeveen-(17-07-2024) Beste nabestaanden en betrokkenen.

Op 5 augustus 1944 vond een tragische gebeurtenis plaats bij de treinbeschieting aan de Wijsterseweg in Hoogeveen. Ter nagedachtenis aan deze rampzalige treinbeschieting, organiseren de Historische Kring Hoogeveen, de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe en de Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen en Hollandscheveld en omstreken, samen met de gemeente Hoogeveen, een sobere herdenking bij het monument aan de Wijsterseweg.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze herdenking. Uw aanwezigheid en verhalen zijn van onschatbare waarde om de herinnering aan deze gebeurtenis levend te houden en te delen met toekomstige generaties. Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze sobere herdenking laat ons dit dan weten via info@historischekringhoogeveen.nl

Datum: 5 augustus 2024
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Monument aan de Wijsterseweg, Hoogeveen

Wij hopen u te mogen verwelkomen en samen stil te staan bij deze dramatische treinbeschieting die op 5 augustus 1944 plaatsvond.
In het najaar zal er een lezing plaatsvinden waarbij ook deze gebeurtenis in een bredere context aan de orde zal komen. Te zijner tijd hoort u hier via de (sociale) en plaatselijke media meer over.…

Lokale Herdenking 15 augustus 1945


Hoogeveen-(17-07-2024)(Voor)aankondiging.
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in Azië nadat er atoombommen ingezet waren op de steden Hiroshima en Nagasaki. Hiermee kwam er officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook een einde aan de bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Op nationaal niveau wordt dit jaarlijks bij het Indië Monument in Den Haag herdacht.

Ook dit jaar neemt de Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken het initiatief om op donderdagavond 15 augustus 2024, samen met de Gemeente Hoogeveen, de “Lokale Herdenking 15 augustus 1945” te organiseren. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels in gang gezet. Binnenkort zal het programma vastgesteld, en daarna bekend gesteld worden.

Toegang tot en deelname aan de herdenking is opengesteld voor iedere belangstellende inwoner van Hoogeveen en omstreken. Als Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken roepen wij daarnaast veteranen op om bij de herdenking aanwezig te zijn.

Donderdagavond 15 augustus 2024, aanvang 19.00u

Oorlogsmonument aan de Zuiderweg in Hoogeveen

Binnenkort meer informatie op Hogeveen regio

Herdenking in Spier voor de gefusilleerde Hoogeveense Burgers en 2 Franse Parachutisten

Spier-(13-04-2024) Gisterenmiddag vond de herdenking plaats in Spier op twee verschillende locaties één voor de Hoogeveense burgers en één voor de twee Parachutisten die tijdens de Operatie Amherst sneuvelden in Spier.

10 april 1945 één dag voor de bevrijding werden in Spier 14 mensen gefusilleerd.
Sommigen werden daar ter plekke op de Wijsterseweg vermoord, terwijl anderen onderweg naar het noorden werden gedood.

Harold de Jong, de ceremoniemeester, leidde deze herdenking.
Verschillende sprekers kwamen aan bod waaronder de burgemeester van Midden-Drenthe Jan Zwiers.

Vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend In de nacht van 7 op 8 april 1945 begon de operatie Amherst de bevrijding van Drenthe, Franse parachutisten werden afgeworpen in Drenthe om bruggen veilig te stellen, vliegvelden te bezetten verbindingen te verstoren en verwarring te stichten onder de Duitsers. Uiteindelijk werd Drenthe bevrijd helaas met dodelijke slachtoffers, waarvan 14 mensen op de dag werden gefusilleerd waaronder ook doden zijn gevallen onder de Franse bevrijders.

Vrijheid is een groot goed en staat wereldwijd onder grote druk dichtbij in Europa alsook op andere continenten.
Geluk, welzijn en vooruitgang is voor het grootste deel afhankelijk van de vrijheid. Iedere oorlog kent zijn eigen leed, bruutheid en niet helende wonden en soms voor veel onzekerheid waarbij mensen hun veilige plek kwijtraken en soms zelfs moeten vluchten.

We moeten vrijheid blijven gedenken, dit moeten we altijd blijven doen, onze bevrijders verdienen dat het is een fundament van onze democratie en een moment van bezinning.
Laten we met elkaar blijven staan voor de waarden die voor iedereen belangenrijk zijn, vrijheid veiligheid en vertrouwen, aldus burgemeester Jan Zwiers. Gedenken is een mooie manier om respect  en dankbaarheid te vertalen in daden voor de toekomst, aldus burgmeester Jan Zwiers

Bij de twee monumenten in Spier werd de Last Post geblazen en was er 1 minuut stilte, tevens werden er bloemstukken gelegd.

Verslag en foto’s: Paula Bansema …

Onthulling plaquette tijdens herdenking bevrijding 79 jaar Hoogeveen

Hoogeveen -(10-04-2024) Vanavond werd er stilgestaan bij de bevrijding van Hoogeveen op 10 en 11 april 1945 79 jaar geleden, een buitengewoon belangrijke dag voor Hoogeveen en omgeving.
Hoogeveen werd toen bevrijd door de 12th Manitoba Dragoons en de 1th Belgian SAS-parachutisten.

De bevrijding is in handen van de Stichting Veteranen Hoogeveen e.o. en in samenwerking met de gemeente Hoogeveen en Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen e.o.

In de burgerzaal van het Raadhuis vond de bijeenkomst plaats en waar Glenn Bloemberg, burgemeester Martijn Breukelman en Albert Metselaar een toespraak hield.

Het is altijd goed om een bevrijding te blijven herdenken, want wie ooit een periode van oorlog, bezetting en onderdrukking heeft meegemaakt, weet wat het is om niet te mogen uitsteken wat je denkt.
En niet te mogen doen wat je wil en daarnaast is goed om te herdenken en stil te staan bij de mensen die zich hebben ingezet en hebben gevochten zodat wij vandaag de dag in vrijheid kunnen leven.
Want juist in deze tijd van spanningen en oorlogen niet ver van onze Lands grenzen zien wij dat vrijheid niet altijd vanzelf sprekend is, aldus Glenn Bloemberg.

De burgemeester wilde stilstaan en dankbaar zijn voor de vrede waarin wij leven, dat we kunnen zijn wie we zijn en zeggen wat we willen met respect voor onze medemens.
En benadrukte dat de bewoners van het AZC die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden, en de Oekraïners in onze gemeente van wie de oorlog als een rode draad door hun leven weeft.
En al die verhalen over bezetting en bevrijding over verzet, vrijheid, verantwoordelijkheid, die verhalen moeten we ook blijven vertellen van generatie op generatie.

Op de route die de Canadese Manitoba Dragoons hebben gevolgd worden herdenkingstekens geplaatst, een onderdeel van de Canadian Trail.
Hoogeveen is een onderdeel van een wandelroute door heel Europa herinnerend aan de plaatsen waar de Canadese troepen hebben gevochten, en via de Liberation Route deel van alle wandelroutes ter herinnering aan alle Geallieerde gevechtsacties.

Vanavond zal er buiten tijdens de herdenking deze plaquette worden onthuld.

Albert Metselaar nam het woord om de bevrijding van Hoogeveen in woord en beeld weer te geven.
Wat er allemaal gebeurde tijdens de bevrijding en hoe deze in voorzichtig in zicht kwam van verkenners uit het Zuiden.
De bevrijders die dan ook echt binnenkwamen en die als eerste Coevorden bevrijden waren geen Engelse, Belgen of Canadezen, maar dat waren de Polen, een belangenrijk stukje geschiedenis wat we niet mogen vergeten.

Na de toespraken ging iedereen naar buiten waar de herdenking plaats vond en tevens de prachtige Plaquette werd onthuld. Vervolgens werden er bloemen gelegd en een klein defilé gehouden om even stil staan bij de bevrijding van Hoogeveen 79 jaar geleden.

Verslag en foto’s: Paula Bansema


Herdenking bevrijding en onthulling monumentale plaquette

Hoogeveen-05-04-2024) Op woensdag 10 april a.s. wordt in de burgerzaal van het Raadhuis te Hoogeveen en op het groen daarvoor stilgestaan bij de bevrijding van Hoogeveen op 10 en 11 april 1945.
Hoogeveen werd bevrijd door de 12th Manitoba Dragoons en de 1th Belgian SAS parachutisten.

Er staat een gedenkteken voor hun daden in het plantsoen voor het Raadhuis, als dank van de bevolking van Hoogeveen.
Daar wordt nu een bevrijdingsherinnering bij onthuld, onderdeel van de Canadian Trail.
Hoogeveen is onderdeel van een wandelroute door heel Europa, herinnerend aan de plaatsen waar de Canadese troepen hebben gevochten, en via de Liberation Route deel van alle wandelroutes ter herinnering aan alle Geallieerde gevechtsacties.

De bijeenkomst van 10 april start om 19.00 uur. Inloop vanaf. 18.45.
De organisatie is in handen van de Stichting Veteranen Hoogeveen e.o. in samenwerking met de gemeente Hoogeveen en de Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen e.o. Iedereen is woensdag de 10e van harte welkom.

Vooraf graag aanmelden via: mail@veteranenhoogeveen.nl of via telefoon: 0528-522199

Foto: Luitenant José Romnée van de Belgische SAS bevrijdde met zijn manschappen het grootste deel van de gemeente Hoogeveen.

In Koopman op pad deze week: Herdenking op 23 december in Elim

Op 23 december 2023 zal voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd voor nabestaanden van bewoners uit Elim die hun in 2023 zijn ontvallen. Samen herdenken en elkaar steunen. Tijdens deze avond zullen de namen van onze dierbaren worden voorgelezen en is er de mogelijkheid om een gedicht in te sturen naar de organisator. Dit gedicht kan worden voorgedragen tijdens de avond of zal worden gepubliceerd op de Facebook site wanneer er te veel inzendingen zijn. Verder zal er gratis koffie worden aangeboden en kan er evt. een bijdrage gedaan worden voor het goede doel van deze 1e editie: Het KWF Kankerfonds.

De bijeenkomst zal rond 20:00 uur starten met een kleine toespraak, de mogelijkheid tot het aansteken van een kaarsje en de bedoeling is dat we deze avond afsluiten met het oplaten van een ballon voor degene die we dit jaar hebben moeten missen. Wel is het wenselijk dat mensen uit Elim zich opgeven voor 5 december als u bij deze bijeenkomst wilt zijn. De entree en koffie zijn gratis. Aanmelden kan via dit e-mailadres: lemco@derichtereventsupport.nl

Remembrance Sunday 12 november 2023 op de begraafplaats Holandscheveld.

Hollandscheveld-(12-11-2023) Vandaag een dag om even stil te staan en een gepaste herdenking te houden op Remembrance Sunday.
Remembrance Day de dag dat er een eind kwam aan de Eerste Wereld oorlog, maar ook worden de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Op de begraafplaats van Hollandscheveld liggen 9 graven van de piloten die gesneuveld zijn in de Tweede Oorlog, hun namen staan vermeld  op een herdenkingsplaquette begin van deze begraafplaats.

Veteraan Glenn Bloemberg nam het woord, en vertelde hoe belangenrijk het is om toch even bij dit soort herdenkingen even bij stil te staan, voor de mensen die toen der tijd voor ons hebben gevochten voor onze vrijheid.
Albert Metselaar vertelde nog een bijzonder verhaal over Albert Albino die 29 november 1943 om het leven kwam. En gaf een korte uitleg over de piloten die vanmiddag werden herdacht
Daarna liep een kleine delegatie naar de graven om daar de herdenking te houden.

Glenn Bloemberg gaf nog een kleine toespraak ook op betrekking tot hemzelf als veteraan, zijn woorden “Als je blijft inzetten voor het algemeen belangen en erop vertrouwd met wat er ook gebeurt dat je altijd weer terugkomt dan durf je deze stap te zetten dat doen niet alleen de militairen, Glen stelde ook als voorbeeld de politie, de brandweer de ambulancediensten dit zijn allemaal mensen die een stap voorwaarts doen als andere mogen blijven staan.”

“De gevallenen hebben voor ons het hoogste offer moeten brengen en hoe mooi is het om in lengte der dagen de namen van deze mensen die gesneuveld zijn kunnen lezen en kunnen noemen en een moment als deze herdenking gebruiken om hierbij stil te staan.
Dat is de verbinding dat veteranen en militairen hebben met hun voorgangers, “aldus Glenn Bloemberg.

Na zijn toespraak bracht men de eregroet en alvorens de taps geblazen werd door Albert Metselaar met daarna een minuut stilte.
Op de graven werden bloemen gelegd door de familie van Veteraan Richard Annen.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie

Heeft u zich al opgegeven voor deze herinneringsbijeenkomst?

Elim-(06-11-2023)Op 23 december 2023 zal voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd voor nabestaanden van onze dorpsgenoten die ons in 2023 zijn ontvallen. Samen herdenken en elkaar steunen.

Tijdens deze avond zullen de namen van onze dierbaren worden voorgelezen en is er de mogelijkheid om een gedicht in te sturen naar de organisator. Dit gedicht kan worden voorgedragen tijdens de avond of zal worden gepubliceerd op de facebooksite wanneer er te veel inzendingen zijn.

Verder zal er gratis koffie worden aangeboden en kan er evt. een bijdrage gedaan worden voor het goede doel van deze 1e editie: Het KWF Kankerfonds. De bijeenkomst zal rond 20:00 uur starten met een kleine toespraak, de mogelijkheid tot het aansteken van een kaarsje en de bedoeling is dat we deze avond afsluiten met het oplaten van een ballon voor degene die we dit jaar hebben moeten missen.

Wel is het wenselijk dat u zich z.s.m. opgeeft als u bij deze bijeenkomst wilt zijn. De entree en koffie zijn gratis. Aanmelden kan via dit e-mailadres: lemco@derichtereventsupport.nl

Remembrance Sunday 12 november 2023 in de gemeente Hoogeveen.

Hoogeveen-(02-11-2023)Remembrance Day is in het Verenigd Koninkrijk de dag waarop de dodenherdenking wordt gehouden. Dat is 11 november, de dag dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In de praktijk zijn veel activiteiten er omheen geplaatst op Remembrance Sunday, de zondag die er het dichtst op zit. Ook de doden van de Tweede Wereldoorlog worden dan herdacht. Op de begraafplaats van Hollandscheveld kwamen zo nu en dan onbekenden, rondom de 11e november, in de periode 1960-1990. Dan gingbijvoorbeeld weer het gerucht dat ‘de moeder van Wilfred Still was langs geweest’. In de praktijk waren dat een broer en schoonzus van Wilfred, maar vooral de weduwe van Bill Sander. Hollandscheveld is een verzamelplaats van doden van het Verenigd Koninkrijk geworden, doordat alle geallieerde vliegeniers daar ter aarde werden besteld.
De Stichting Veteranen Hoogeveen en de Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen & Hollandscheveld e.o. hebben enige jaren geleden de handen ineen geslagen, om ook bij deze graven een gepaste herdenking te houden op Remembrance Sunday. De directe nabestaanden zijn weggevallen, maar wie zich betrokken voelt bij de gevallenen kunnen er wel zijn. U bent dan ook van harte uitgenodigd om zondag 12 november aanwezig te zijn. Er start om 15.00 uur een sobere ceremonie. Neem gerust een bloem mee. Voel je vrij om te komen zo je wilt. Ben je veteraan, laat dat gerust zien.…