Grondwet

Onthulling grondwet artikel 1 in Raadhuis Hoogeveen

Hoogeveen-(24-03-2024) Artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Afgelopen donderdag 21 maart onthulde Burgemeester Karel Loohuis samen met aanwezigen de grondwet in het Raadhuis.
Deze dag stond ook in teken van de internationale dag tegen discriminatie en racisme, wat een logische keuze was voor de burgemeester om de grondwet in het raadhuis te onthullen.

Voor de onthulling kwamen diverse sprekers aanbod, met diverse achtergronden, cultureel, regenbooginwoner, gehandicaptenplatform alsook de regenboogambassadeur.

– Sarahde Lima, Moluks
– Rosa de Queljoe, Indisch
– Yulia Zoloukhina, Oekraïense
– Jurrien Nies, regenbooginwoner
– Lies Bakker, voorzitter Agenda Lokale Inclusie
– Elly Schuurman, gehandicaptenplatform
– Ida Vos, voorzitter gehandicaptenplatform
–  Henk Nijmeijer, regenboogambassadeur

De grondwet heeft een tijdelijke plaatsing gekregen achter de balie bij de ingang van het raadhuis, na de renovatie zal de grondwet een betere locatie krijgen wat goed zichtbaar is voor iedereen.

De grondwet bestaat al 175 jaar, ongeveer vier weken geleden is de grondwet gewijzigd, discriminatie wegens handicap en seksuele gerichtheid zijn toegevoegd aan artikel-1.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie