Groenlinks

PvdA vraagt samen met GroenLinks en D66 aandacht voor groene schoolpleinen

Hoogeveen – (29-04-2024) “Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen.

“Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”

Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. Ook wordt het college gevraagd welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen.

Foto: Paula Bansema

Oproep PvdA, D66 en GroenLinks: meer groene schoolpleinen in Hoogeveen

Hoogeveen-(08-04-2024) Als het aan PvdA, D66 en GroenLinks ligt, komen er snel meer groene schoolpleinen in de gemeente Hoogeveen. De partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
“Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Gezondheid en welzijn neemt toe
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen. “Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”
Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. “Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes”, vult Kevin van Hoorn, fractievoorzitter GroenLinks Hoogeveen, aan. “Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.”
Subsidieregeling stopt
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. “Ook willen we van het college weten welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen”, besluit Marin Rutgers, fractievoorzitter D66.

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…

Elke Slagt-Tichelman gaat in gesprek met de Drentse kiezers

Hoogeveen-(17-11-2023) Gisterenavond in de MCF de Magneet was Elke Slagt-Tichelman te gast tijdens deze verkiezingsavond, georganiseerd door GroenLinks en PvdA

Deze avond werd gisteren geleid door de wethouder Mark Tuit die deze verkiezingsavond opende.

Elke Slagt-Tichelman nam het over en introduceerde zichzelf, wie ze is waar ze vandaan komt en waar ze voor staat, en wil samen met Inge Oosting die helaas verhinderd was Drenthe zo krachtig mogelijk vertegenwoordigen in Den Haag.
Iedereen die interesse had, kreeg de gelegenheid om met Elke in gesprek te gaan om vragen te stellen. Ook konden vragen vooraf aan de verkiezingsavond per e-mail worden ingediend en werden deze tijdens de avond behandeld.

Kortom een gemoedelijk informatieve en een zeer boeiende avond, wat afgesloten werd met een gezamenlijke borrel.

Verslag: Paula Bansema Foto’s: Focus met Passie

Aftrap campagne Tweede Kamerverkiezingen GroenLinks en PvdA Hoogeveen


Hoogeveen-gisterenavond, om 19.00 trapten GroenLinks en PvdA Hoogeveen hun gezamenlijke campagne af in het Park Dwingeland.
In de komende tijden voor de “Tweede Kamerverkiezingen” zullen deze beide partijen samen optrekken om een duurzame roodgroene samenwerking zichtbaar te maken.
In het park werd de aftrap gedaan met een duurzaam bijdrage door een boom te planten genaamd de “Drentse krent”.
Wethouder Markt Tuit had de eer dit samen met de klimaatburgemeester Grietje Loof uit te voeren voordat hij een korte toespraak hield waarvan de laatste woorden “Wie een boom plant geeft meer dan zichzelf”.
Grietje symboliseerde de boom met de kleuren van de PvdA en GroenLinks doordat de boom de kleuren groen en rood draagt en daarna wit in zijn bloei, ze vertelde over het belang van dit groene prachtige park en gaf daarna een korte rondleiding door het park.
Verslag en foto’s Paula Bansema