graven

Verlenging grafrecht kan goedkoper

Hoogeveen-Het verlengen van de grafrechten moet goedkoper vinden GB, SGP, SP en CDA. Gezamenlijk hebben ze vragen aan het college gesteld. GB raadslid Jan van der Sleen: “We hebben in de jaren 2020, 2021 en 2022 veel geld overgehouden uit de kosten en baten van graven. Een klein overschot is altijd goed om extra kosten op te vangen, maar het voelt niet goed om te verdienen aan het verlengen van begraafrechten.”  Van der Sleen memoreert dat vorige maand door GB en SGP een motie is ingediend, in de veronderstelling dat er een nieuw voorstel zou liggen vanuit het college zodat dit in programmabegroting van 2024-2027 meegenomen kon worden. Het voorstel laat nog op zich wachten en daarom wordt nu met klem benadrukt om nu wél rekening te houden met de wens van de Raad en deze mee te nemen in de begroting in een te maken voorstel. Ook het onderhoud wat nu op basisniveau ligt moet wat SGP en GB betreft op een hoger peil gebracht worden.
“Natuurlijk moet het kerkhof er netter bij komen te liggen van wat nu gehanteerd wordt en daarvoor moet voldoende geld gereserveerd zijn. Maar het is te gek voor woorden dat vanaf 2020 t/m 2022 er een overschot is van zo’n 1,8 miljoen euro en zoals het nu lijkt wordt 2023 afgesloten met een overschot van € 600.000. We wachten de antwoorden af op de gestelde vragen en mogelijk volgt er nog een motie/amendement op de begrotingsavond van 19-10-2023”.
Overigens dienen de grafzerken door de nabestaanden onderhouden worden zoals ook het verwijderen van uitgebloeide bloemen e.d. De beheerder (gemeente) zou hierop moeten toezien en zo nodig contact opnemen met de nabestaanden indien deze bekend zijn.