gemeenteraad

Gemeenteraad op bezoek bij SWW

Hoogeveen-(27-01-2024)Vrijdagochtend 26 januari heeft de Gemeenteraad van Hoogeveen een werkbezoek gebracht aan Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Tijdens het werkbezoek werd gesproken over het waardevolle werk van de jongerenwerkers, die zich inzetten voor duurzame contacten en banden met de jongeren in de gemeente. Een ander thema is de vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen van inwoners te voorkomen.

De voorzieningenwijzer voorziet de inwoners van informatie over mogelijke besparingen en eventuele doorverwijzing naar passende hulpverlening.

Geert-Jan Walda, raadslid van GB: “De op orde hebben van de financiën van onze gemeentelijke inwoners en het welzijn van jongeren, zijn heel belangrijke thema’s om blijvend aandacht aan te geven. De gemeenteraad huldigt de beleiding door SWW hierin. Op deze manier kan de gemeenteraad een actueel inzicht behouden en zo nodig kordaat bijdragen aan oplossingen.

Foto: Geert-Jan Walda

 …

Gemeenteraadsvergaderingen 20 december 21:00 uur en 21 december 19:30 uur, Raadhuis (Raadzaal)

Hoogeveen-(17-12-2023)Na een intensief traject, waarbij inwoners betrokken werden bij het opstellen van de profielschets, is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Hoogeveen kiest op 20 december 2023 zijn burgemeester.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over onder andere de kadernota Veiligheid, toezicht en handhaving, de nota Jeugd en de Aanpak armoedebestrijding.

Na de besluitvormende ronde bespreekt de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie Kaderstelling nieuw afval(inzamel)beleid en het coffeeshopbeleid.

U kunt deze vergadering live volgen via https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/ hier vindt u ook de complete agenda. Wilt u tijdens de gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat? Meldt u zich dan aan bij de griffie: e-mail griffie@hoogeveen.nl of telefoon 14 0528.

Gemeenteraad Hoogeveen op bezoek bij Voedselbank Hoogeveen

Hoogeveen-Armoede moet aangepakt worden zowel landelijk alsook hier in Hoogeveen.
De voedselbank is een onderdeel om mensen die in armoede zitten deze mensen te ondersteunen.
De gemeenteraad van Hoogeveen kwam vandaag een bezoekje brengen aan de voedselbank en liet zich informeren door de voorzitter van de voedselbank Henk Brouwer.
Henk vertelde dat armoede niet alleen is bij de mensen die in de bijstand zitten maar dat dit iedereen kan overkomen, en vertelde een aantal schrijnende verhalen.
Het aanmelden bij de voedselbank blijft een moeilijke kwestie voor vele mensen die in armoede zitten, doordat de drempel schijnbaar toch erg hoog is.
Binnenkort start de voedselbank met een winkelconcept, dus elke cliënt kan dan gaan winkelen samen met een begeleider van de voedselbank en zelfs kiezen wat ze nodig hebben wat meer onafhankelijkheid geeft, wat weliswaar wel aan bepaalde regelementen is gebonden.
In 2022 was er een armoedeconferentie in de Tamboer en dit werd bezocht tot ongeveer 120 deelnemers.
Deelnemers die afkomstig zijn vanuit de raad, vrijwilligersorganisaties, ervaringsdeskundige, cliëntenraad en professionals.
Vervolg op de conferentie is dat er verschillende gesprekken gevoerd worden met ervaringsdeskundigen professionals uit verschillenden domeinen, ervaringsdeskundigen, en stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen.
De gemeente Hoogeveen is doordrongen dat het vertrouwen in de overheid alsook in de gemeente Hoogeveen zeer en zeer laag is, dat hier hard aan gewerkt moet gaan worden en één van de pijnpunten zijn van de gemeente Hoogeveen.
Van alle Drentse gemeenten heeft Hoogeveen het laagste gemiddeld inkomen. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 120%va het sociale minimum is in de gemeente Hoogeveen hoger dan landelijk. Bestrijding van armoede in Hoogeveen is erg belangenrijk, ongeveer 900 kinderen lopen het risico om in armoede op te groeien, zo’n 1750 huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen.
De vraag is ook gaat de gemeente pleisters plakken tegen de armoede of bundelen zich samen om echt ten strijde te trekken tegen de armoede in Hoogeveen?
Verslag en foto’s Paula Bansema14 Belangstellende hebben gesolliciteerd naar de functie van de burgemeester in gemeente Hoogeveen

HOOGEVEEN –Het gaat om 4 vrouwen en 10 mannen. De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van burgemeester Karel Loohuis in april 2024. De reactie termijn voor de vacature sloot afgelopen zondag. Van de belangstellenden zijn er 3 lid van de VVD, 1 van het CDA, 1 van de ChristenUnie, 1 van de PvdA en 8 van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd. De commissaris van de Koning voert hierover overleg met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Hoogeveen is samengesteld. Deze commissie voert de daadwerkelijke sollicitatiegesprekken en draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeur kandidaat openbaar gemaakt.…