Gemeente Belangen Hoogeveen

Gemeentebelangen steunt Zonneroute A37

Hoogeveen-(04-03-2024)Projectleider Okke van Brandwijk van Rijkswaterstaat heeft afgelopen donderdag een grote groep aanwezigen geïnformeerd over het project “Zonneroute A37”. Toelichting is gegeven over de technische aspecten zoals geluid, herinrichting van de middenberm en de zonnewand.

GB Hoogeveen was hierbij aanwezig. GB steunt de aanleg van de Zonneroute mits geluidsoverlast door geluidsreflectie van de zonnepanelen geminimaliseerd wordt bij de inrichting ervan. Het gebruiken van de middenberm voor zonnepanelen is hartstikke prima. Geert-Jan Walda, raadslid van GB: “Het ontsiert niet als er zonnepanelen geplaatst worden op de middenberm, het is wellicht zelfs fijn dat je minder last gaat hebben van de koplampen van tegemoetkomend verkeer. Door deze grond te gebruiken naast het plaatsen van zonnepanelen op daken, is het gebruik van kostbare agrarische grond niet nodig.

GB tekent hier wel bij aan dat er een goede samenwerking moet zijn met de lokale bevolking voor het ontwerp van de groene achterzijde van de zonnewand. Onlangs is ook “Coöperatie Energiek Hoogeveen” opgericht om gezamenlijk te participeren in de Energiekoepel. GB moedigt de inwoners aan om hierin financieel deel te nemen, zodat men ook kan delen in de voordelen. Walda: “Hoe meer lokale inwoners hierin investeren, hoe meer zij kunnen meebeslissen over de besteding van de extra vrijkomende gelden voor bijvoorbeeld wijk-initiatieven. Actief meedoen waarborgt de belangen van de lokale gemeenschap”.

Foto: Focus met Passie

 …

Lokaal in de Raad: doe actief mee

Hoogeveen-(30-01-2024)Iedereen heeft wel ergens een mening over. Hoe kan het beter, hoe kan je je ideeën uiteenzetten en hoe vind je medestanders om bepaalde zaken voor de inwoners van gemeente Hoogeveen te verbeteren. Welnu, de beste manier om zaken gerealiseerd te krijgen, is om zelf direct, actief, betrokken te zijn bij de beslissers. De leden van de gemeenteraad zijn de beslissers in de gemeente. Gemeentebelangen Hoogeveen gaat twee informatie bijeenkomsten houden voor iedereen in de gemeente die geïnteresseerd is om te leren hoe je invloed kan uitoefenen op de beleidsmakers, of nog beter, om zélf een beleidsbeslisser te worden. Je kan je opgeven voor deze gratis bijeenkomsten.

Beide avonden worden geleid door Tiny Bijl van het Kennispunt Lokale Partijen. “Wonend in Giethoorn, werden wij geconfronteerd met plannen, die van directe invloed waren op onze bedrijfsvoering. Het begrip “hamerstuk”, viel en doordat we hierop geattendeerd werden vanuit een raadslid, is het balletje gaan rollen. Ik was altijd wel geïnteresseerd in politiek en dit was de laatste zet, ik wilde weten, hoe plannen tot stand komen, hoe belanghebbenden daarin worden meegenomen, hoe besluiten worden genomen en hoe daarin sprake is van een democratisch proces. Ik werd actief lid van een lokale partij, steunfractielid, bestuurslid, raadslid en tot slot wethouder. Alles is politiek”.

Aron Sieders fractielid van GB vult aan: “Daarnaast is het gewoon zo dat je sneller zaken ter bespreking kunt voorleggen als je weet hoe de hazen lopen. Of het nu gaat om een veiliger oversteek, huizenbouw of vereenvoudiging van regels etc. Kortom, je kan werkelijk invloed uitoefenen op het beslissingsproces”.

Wil je ook je invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid, wil je je inzetten voor je gemeente, kom dan naar de bijeenkomsten om te horen, hoe dat kan.

De 1e bijeenkomst is op woensdag 6 maart vanaf 20.00 uur in buurtcentrum “Het Oor” aan de Van Goghlaan 7 in Hoogeveen. De 2e bijeenkomst is op woensdag 20 maart in buurtcentrum “De Magneet” aan de Grote Beer 20 in Hoogeveen. Opgave kan via secretariaat@gbhoogeveen.nl. (graag vóór 22 februari a.s.)

 …

Te kleine tredes


Hoogeveen-Vele inwoners van de Kaap, dus per definitie ouderen die niet meer zo stabiel en mobiel zijn als jongeren, hebben last van de kleine traptredes die aangelegd zijn voor de huizen met nummers 24 t/m 32. Helaas hebben zowel de verhuurder als de gemeente tot op heden niets met de klachten gedaan. Hilma Hooijer van Gemeente Belangen Hoogeveen: “Ik ben maar eens even op onderzoek gegaan. De tredes zelf zijn zo klein dat de voeten weinig steun hebben en er ontbreken ook leuningen. Dat is inderdaad een gevaarlijke situatie voor met name deze inwoners. Het is eigenlijk al vreemd dat in het ontwerp niet opgemerkt is dat deze tredes gevaarlijk zijn, maar goed het kán verholpen worden. Gemeente Belangen Hoogeveen vraagt daarom aan het college of ze dit willen aanpakken. Ik moet er niet aan denken dat mensen hun nek breken over deze trappetjes”.