Gemeente Belangen Hoog

Schoolzwemmen weer via de basisschool


Hoogeveen-(20-02-2024) Euforie heerst bij Gemeentebelangen Hoogeveen, te weten dat de Tweede Kamer de wens van GB wil gaan uitvoeren. Aron Sieders: “In mijn jeugd ging ieder basisschoolkind tijdens school naar zwemles. Je haalde in ieder geval je A diploma en meestal ook je B en de hele goeien zelfs C. Als GB vinden we het enorm belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen, vooral omdat Nederland zoveel water heeft. Ieder kind dat verdrinkt, is er eentje teveel. Daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij de basisschoolkinderen in gemeente Hoogeveen dit weer willen aanbieden.

Daarnaast is het ook nog eens heel goed dat kinderen veel bewegen en als kinderen eenmaal kunnen zwemmen, zullen ze daarna ook vaker gaan zwemmen. Een ander punt is dat wij ook iets moeten met ons eigen zwembad waarbij de exploitatiekosten echt heel zwaar zijn.

Nu zwemles vanuit het rijk aangeboden gaat worden, geeft dit ons zwembad nog meer bestaansrecht. Ook wordt het verkrijgen van de meerderheid van stemmen in de gemeenteraad nu een stuk eenvoudiger. Ik ben dus erg blij met deze ontwikkeling.”

 …

Gemeentebelangen wil ondersteuning buurtpreventie

Hoogeveen-(10-11-2023)In veel woonwijken en dorpskernen zijn inmiddels WhatsApp groepen. Buren kunnen elkaar direct informeren als er iets bijzonders gesignaleerd wordt. Worden verdachte personen of auto’s gezien of ‘rare mensen aan de deurbel’, dan worden buren via de WhatsApp direct geïnformeerd. Zo kan veel leed vermeden worden en dit geeft bovendien iedereen een veilig gevoel dat er naar elkaar omgezien wordt. Ter verhoging van de veiligheid zou het ook goed zijn dat de politie, BOA’s en wijkbeheerder hierin meegenomen worden. Ten eerste omdat de politie dan wellicht direct eens even kan kijken in de betreffende wijk en ten tweede om dit soort signalen eventueel door te geven aan andere wijken.

Hoe meer ogen en oren opletten, hoe onaantrekkelijker het wordt voor onwelwillende. Voorkomen is beter dan natijd moeten repareren. Ook verhoogt het de saamhorigheidsgevoel tussen overheid en de betreffende woonwijk. Gemeentebelangen ziet daarom een kans voor de gemeente om zo meer verbinding te krijgen met de buurt en de veiligheid op deze manier ook verder te professionaliseren. GB vraagt daarom aan de gemeente of hiervoor een kostenpost kan worden meegenomen wordt in de begroting en of deze samenwerking tussen woonwijken en overheid een officieel karakter kan krijgen.

Foto: Pixabay…