GB Belangen Hoogeveen

Participatie geeft structuur


Gemeentebelangen Hoogeveen is enigszins verrast dat de door hen, samen met VVD, ingediende motie veel stof doet opwaaien: “De reactie van de oppositiepartijen en ook van de hoofdredactie van het DvhN (zie commentaar 31 mei) geeft aan dat men het eigenlijk wel eens is met de motie” geeft Geert-Jan Walda aan. “We willen namelijk allemaal de 3 R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat”. Het is oma’s wijsheid die tot op heden het beste werkt. GB en VVD willen nu juist die “Regelmaat” activeren.

Structuur brengen in de dag. Als je een agenda hebt waarin afspraken staan, geeft dat vanzelf ook “Rust”. De planning is duidelijk. Je zet je in voor een stukje vrijwilligerswerk en de beloning is zoveel waard. Als je gewaardeerd wordt voor hetgeen je doet, je doet wat terug voor de maatschappij (wederkerigheid) voor de uitkering die je ontvangt, dan geeft dat een enorme boost. Iedereen wil graag gewaardeerd worden.

GB en VVD hebben daarom deze motie geschreven om een groot deel van de bijstandsgerechtigden hierin te ondersteunen. Nèt even dat zetje in de rug te geven.
En een lichte dwang hierin kan juist diegenen helpen die van zichzelf een beeld hebben dat ze ‘niets’ kunnen. GB en VVD zien met vertrouwen tegemoet dat de aandacht die we willen geven aan deze groep bijstandsgerechtigden, op termijn blije en positieve reacties opleveren vanuit deze groep mensen. “Laten we vooral dit traject gaan oppakken en dan zullen we graag over een jaartje aantonen hoe de reacties zijn” zo besluit Walda.…