Fluvius

CDA stelt schriftelijke vragen over subsidiëring voor klimaatadaptie


Hoogeveen-(07-06-2024)CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidiëring voor klimaatadaptie. Onlangs kreeg de werkgroep Fluvius – een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en waterbedrijven dat zich bezighoudt met klimaatadaptie – een subsidie van 5 miljoen euro voor aanpassingsmaatregelen tegen zowel wateroverlast als droogte. Over de invulling van deze subsidie is tot dusver nog weinig bekend. Voor CDA-raadslid Klaas Kroezen is het reden om schriftelijke vragen te stellen.

Kroezen licht toe: “In de afgelopen dertig jaar is het Nederlandse klimaat veranderd. Het is heter, droger en natter geworden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeten we ons dan ook aanpassen op deze nieuwe omstandigheden. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente hier een ondersteunende rol in speelt. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en onze inwoners en ondernemers helpen. De subsidie voor de werkgroep Fluvius biedt hiervoor een kans. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Kroezen vraagt het college hoeveel subsidie de gemeente Hoogeveen krijgt en welke projecten hiervoor worden gerealiseerd. Daarnaast vraagt Kroezen welke rol inwoners hebben bij het gebruikmaken van deze subsidie.…