energie coöperatie

Voortgang Zonnepark Nieuwlande


Nieuwlande-(12-12-2023) De ontwikkelingen rond Zonnepark Nieuwlande verlopen stormachtig. Eind oktober hebben we bij de rijksoverheid, dat is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), een aanvraag ingediend voor een exploitatiesubsidie voor het zonnepark. Het gaat hier om de SCE-regeling: Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. Via deze regeling stimuleert de overheid het lokaal eigendom van duurzame energieopwekking. Op 9 december ontvingen we bericht dat onze aanvraag voor subsidie voor het project is toegekend. We ontvangen gedurende 15 jaar subsidie over de opgewekte energie.
Via de website (groenewieken.nl) kun je de ontwikkelingen volgen. Maar ook via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Informatiedocument voor deelnemers
Voor iedereen die wil investeren in ons park is een informatiedocument gemaakt. In dat document vind je informatie over de coöperatie, het project, de kosten en opbrengsten en de noodzakelijke investeringen. Ook leggen we uit welke risico’s je loopt als je investeert in het park. Het is belangrijk dat mensen die willen investeren dit document aandachtig lezen. Je kunt het document ook downloaden van onze website.

Informatieavonden
Omdat we ons kunnen voorstellen dat je toch nog wel vragen hebt of meer wilt weten voordat je beslist om te gaan investeren in Zonnepark Nieuwlande zullen we in het komende kwartaal nog
informatieavonden bij jou in de buurt gaan houden. Houd dus je mail in de gaten, de uitnodiging volgt binnenkort!

Inschrijving.
Inmiddels hebben 60 mensen zich gemeld als geïnteresseerde investeerder in het park. In de week van 11 december krijgen alle leden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in deelname een uitnodiging om zich te registreren op Mijn Groene Wieken, een afgeschermd deel van onze site die
alleen door jouzelf is te bekijken en te wijzigen. Door het instellen van een wachtwoord krijg je toegang tot jouw eigen omgeving. Daar kun je je inschrijven op het project.
Het bestuur van De Groene Wieken wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!