De Groene Wieken

Bouw Zonnepark Nieuwlande gestart


Foto: Paula Bansema

Nieuwlande-(22-05-2024)Eerste paal geslagen vrijdag 3 mei was het een bijzondere dag voor De Groene Wieken. Na een jaar rekenen,
praten en onderhandelen met ontwikkelaar PowerField (eigenaar van het grote zonnepark langs de A37) en een intensief traject van het aantrekken van investeerders was het eindelijk zover: de eerste paal voor ons zonnepark ging de grond in.
Hiervoor hadden we wethouder Jeroen Westendorp uitgenodigd die hiervoor graag zijn laarzen aantrok. Als portefeuillehouder van Duurzaamheid
vond hij het heel bijzonder dat het nu van plan naar uitvoering ging en hij verleende graag zijn medewerking. Na een paar toespraakjes van De Groene
Wieken, PowerField en de wethouder was het zover. Met een paar ferme klappen van een grote hamer ging de bouw van start. Onder het genot van
een hapje en een drankje konden we daarna genieten van het idee dat we binnenkort onze eigen stroom zouden gaan opwekken. Naar verwachting is de
overdracht van het park rond 1 juli a.s.

Hoe nu verder met het zonnepark?
Als het park is gerealiseerd wordt het technisch en financieel aan ons overgedragen. Dat zal rond 1 jul 2024 zijn.
Op dat moment moeten we dus onze financiën op orde hebben om het park ook echt te kunnen betalen. We moeten dus de lening rond hebben en het geld
dat onze (potentiële) leden hebben toegezegd op onze rekening hebben staan. Verreweg de meeste van onze eerdere en nieuwe leden zijn enthousiast over ons zonnepark en hebben zich ingeschreven voor een investering. En daar zijn we superblij mee!
Eind mei sluit de inschrijvingstermijn. Dan zullen we aan de inschrijvers de deelnemersovereenkomst toesturen om alles formeel te maken. Hierin staat precies hoe je je inschrijving omzet in een lening door je handtekening te zetten onder de overeenkomst.
Nadat je getekend hebt krijg je een uitnodiging om de inleg te storten. Dus doe mee.
Hierdoor profiteer je van een jaarlijks rendement van 5% en je beslist mee over de
bestemming van de meeropbrengsten van de stroom aan duurzame en sociaal maatschappelijke projecten in onze dorpen!

Zonneroute A37 en Energiek Hoogeveen
De Groene Wieken is al meer dan 2,5 jaar betrokken bij de initiatieven om bewonersparticipatie en lokaal eigendom te realiseren rond de voorgenomen Zonneroute A37. We hebben daarom ook een bijdrage geleverd aan de informatieavond die Rijkswaterstaat eind februari heeft georganiseerd over dit project. Hier hebben we veel reacties over gehad. De reden waarom wij heel graag in dit project deelnemen is dat dit een hele grote kans is voor onze regio (en daar horen wij allemaal bij!) om te profiteren van de opbrengsten van de Zonneroute A37. Het is de bedoeling om, net als met ons eigen
zonnepark Nieuwlande, een 50% deel van deze Zonneroute door de bewoners in eigendom te laten nemen en zo optimaal gebruik te maken van de opbrengsten van de Zonneroute.

Om de meeropbrengsten op een goede en eerlijke manier te verdelen is onlangs de gemeentelijke energiecoöperatie Energiek Hoogeveen opgericht. In het bestuur daarvan zijn ook bestuurders van De Groene Wieken aangesteld. Het lijkt allemaal wat vroeg want de Zonneroute is pas in 2029 operationeel. Maar, er is meer werk aan de winkel want de energie- en warmtetransitie gaan op kortere termijn hun rol spelen. Over hoe dit in de gemeente Hoogeveen ingevoerd gaat worden, daar willen wel met Energiek Hoogeveen graag invloed op uitoefenen. Er zullen de komende jaren veel wetten, richtlijnen,
subsidiepotjes en initiatieven het licht zien

Wil jij over dit onderwerp meepraten en binnen Hoogeveen invloed uitoefenen? Of heb je ideeën over hoe het op dit gebied beter, sneller of efficiënter kan? We horen het graag!
Neem dan contact op via onze website de Groen Wieken of op info@groenewieken.nl…

Bouw zonnepark Nieuwlande van energiecoöperatie Groene Wieken gestart


Foto: Paula Bansema
De bouw van Zonnepark Nieuwlande, het zonnepark van energiecoöperatie De Groene Wieken is gestart. De eerste paal werd geslagen door wethouder Jeroen Westendorp.

De Groene Wieken stimuleert het gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie in de gemeente Hoogeveen. De coöperatie bestaat uit vrijwilligers en leden uit Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande.

Om het zonnepark te kunnen realiseren werkt De Groene Wieken samen met Powerfield, ontwikkelaar en eigenaar van het naastgelegen Zonnepark Hollandscheveld.

De opbrengsten van de energie zet De Groene Wieken in om maatschappelijke en duurzame doelen in de omgeving te stimuleren. Naar verwachting wordt het zonnepark over enkele weken in gebruik genomen.

Bouw gestart van eerste coöperatieve zonnepark in gemeente Hoogeveen

Hollandscheveld-(03-05-2024)Bouw gestart van eerste coöperatieve zonnepark in gemeente Hoogeveen
Op vrijdag 3 mei is de bouw gestart van Zonnepark Nieuwlande, het zonnepark van energiecoöperatie De Groene Wieken. In aanwezigheid van het bestuur van De Groene Wieken, vertegenwoordigers van de gemeente en ontwikkelaar PowerField werd de eerste paal geslagen door wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Hoogeveen.

Energiecoöperatie De Groene Wieken stimuleert het gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie in de gemeente Hoogeveen. De coöperatie bestaat uit vrijwilligers en leden uit Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande. Om het zonnepark te kunnen realiseren werkt De Groene Wieken samen met PowerField, ontwikkelaar en eigenaar van het naastgelegen Zonnepark Hollandscheveld.

Een zonnepark met oog voor de omgeving

PowerField neemt de ontwikkeling en de bouw van het zonnepark op zich. Na de bouw draagt PowerField het eigenaarschap over aan De Groene Wieken. Het zonnepark is dan in 100% lokaal eigendom van de energiecoöperatie en haar leden. De opbrengsten van de energie zet De Groene Wieken in om maatschappelijke en duurzame doelen in de omgeving te stimuleren. Naar verwachting wordt het zonnepark over enkele weken in gebruik genomen.

Voorafgaand aan de bouw heeft PowerField de landschappelijke inpassing aangelegd. Zo wordt ervoor gezorgd dat het zonnepark zo goed mogelijk opgaat in de omgeving. Aan de oostzijde is een groensingel aangeplant. Dit levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit in het gebied en vermindert het zicht op de zonnepanelen vanuit de omgeving.

Voorzitter Guus Wessels van De Groene Wieken: “Het is een intensief en complex project geweest, waar onze vrijwilligers veel tijd in hebben gestoken. Het is daarom geweldig om het zonnepark nu tot leven zien te komen. We kijken er naar uit om in onze omgeving zelf duurzame stroom op te wekken en vooral om de opbrengsten ook weer lokaal in te zetten.”

“Dit is het eerste coöperatieve zonnepark in onze gemeente. Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Jeroen Westendorp, wethouder van gemeente Hoogeveen. “We waarderen de grote inzet van alle mensen die zich inzetten in energiecoöperatie De Groene Wieken en ook de samenwerking met PowerField hierin.”

Jeffrey Janssen, Project Manager bij PowerField: “PowerField vindt het belangrijk dat we de buurt helpen en laten meeprofiteren van onze projecten. We zijn dan ook erg blij dat we dit zonnepark samen met De Groene Wieken kunnen realiseren. Met Zonnepark Nieuwlande en Zonnepark Hollandscheveld dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hoogeveen.”

Foto’s: Paula Bansema

Voortgang Zonnepark Nieuwlande


Nieuwlande-(12-12-2023) De ontwikkelingen rond Zonnepark Nieuwlande verlopen stormachtig. Eind oktober hebben we bij de rijksoverheid, dat is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), een aanvraag ingediend voor een exploitatiesubsidie voor het zonnepark. Het gaat hier om de SCE-regeling: Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. Via deze regeling stimuleert de overheid het lokaal eigendom van duurzame energieopwekking. Op 9 december ontvingen we bericht dat onze aanvraag voor subsidie voor het project is toegekend. We ontvangen gedurende 15 jaar subsidie over de opgewekte energie.
Via de website (groenewieken.nl) kun je de ontwikkelingen volgen. Maar ook via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Informatiedocument voor deelnemers
Voor iedereen die wil investeren in ons park is een informatiedocument gemaakt. In dat document vind je informatie over de coöperatie, het project, de kosten en opbrengsten en de noodzakelijke investeringen. Ook leggen we uit welke risico’s je loopt als je investeert in het park. Het is belangrijk dat mensen die willen investeren dit document aandachtig lezen. Je kunt het document ook downloaden van onze website.

Informatieavonden
Omdat we ons kunnen voorstellen dat je toch nog wel vragen hebt of meer wilt weten voordat je beslist om te gaan investeren in Zonnepark Nieuwlande zullen we in het komende kwartaal nog
informatieavonden bij jou in de buurt gaan houden. Houd dus je mail in de gaten, de uitnodiging volgt binnenkort!

Inschrijving.
Inmiddels hebben 60 mensen zich gemeld als geïnteresseerde investeerder in het park. In de week van 11 december krijgen alle leden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in deelname een uitnodiging om zich te registreren op Mijn Groene Wieken, een afgeschermd deel van onze site die
alleen door jouzelf is te bekijken en te wijzigen. Door het instellen van een wachtwoord krijg je toegang tot jouw eigen omgeving. Daar kun je je inschrijven op het project.
Het bestuur van De Groene Wieken wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!