D66

PvdA vraagt samen met GroenLinks en D66 aandacht voor groene schoolpleinen

Hoogeveen – (29-04-2024) “Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen.

“Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”

Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. Ook wordt het college gevraagd welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen.

Foto: Paula Bansema

Oproep PvdA, D66 en GroenLinks: meer groene schoolpleinen in Hoogeveen

Hoogeveen-(08-04-2024) Als het aan PvdA, D66 en GroenLinks ligt, komen er snel meer groene schoolpleinen in de gemeente Hoogeveen. De partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
“Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Gezondheid en welzijn neemt toe
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen. “Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”
Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. “Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes”, vult Kevin van Hoorn, fractievoorzitter GroenLinks Hoogeveen, aan. “Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.”
Subsidieregeling stopt
Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. “Ook willen we van het college weten welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen”, besluit Marin Rutgers, fractievoorzitter D66.

Zorgen over Vaccinatiegraad in Hoogeveen

Hoogeveen-(24-0302024)Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland sterk aan het dalen is sinds 2020. Ook in Drenthe daalt het aantal gevaccineerde kinderen. In Hoogeveen is het aantal gevaccineerde baby’s inmiddels onder de kritische grens van 95% beland. Een hoge vaccinatiegraad is essentieel voor het tegen gaan van de verspreiding van ernstige infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio. De huidige mazelenuitbraak in Eindhoven en de recente meldingen van overleden kinderen aan kinkhoest laten zien dat gemeenten samen met de Rijksoverheid spoedig moeten ingrijpen om meerdere uitbraken te voorkomen.

Gezien deze zorgelijke ontwikkelingen hebben Marin Rutgers van D66 en Erica Blenkers van VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hoogeveen. Naast dat zij willen weten wat er in Hoogeveen gedaan is en wordt om de vaccinatiegraad op peil te krijgen, willen zij ook weten hoe de gemeente zich voorbereid voor het geval er ook hier een uitbraak van kinkhoest of mazelen plaatsvindt.

Erica Blenkers benadrukt: “Het is essentieel dat we als gemeenschap onze krachten bundelen om de vaccinatiegraad te verhogen en de gezondheid van onze burgers te beschermen.”

Marin Rutgers voegt toe: “Samenwerking tussen alle betrokken partijen is van vitaal belang om misvattingen over vaccinatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle inwoners van Hoogeveen toegang hebben tot betrouwbare informatie over vaccinatie.”

Het is van cruciaal belang dat we samenwerken om de voorlichting te intensiveren en de vaccinatiegraad te verhogen. Zo kunnen we toewerken naar het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Hoogeveen.

 

D66 maakt kunstwerk De Koppeling schoon

Hoogeveen-(11-03-2024)Op zaterdag 16 maart neemt D66 Hoogeveen het initiatief om kunstwerk “De Koppeling” schoon te maken. Dit groene kunstwerk symboliseert de verbinding tussen de wijk De Weide en het oudere Hoogeveen aan de andere kant van de A28. Na verloop van tijd heeft het kunstwerk zijn oorspronkelijke kleur verloren door invloeden van het weer en verkeer. Het is hoog tijd voor een grondige schoonmaak.

Net als het kunstwerk streeft D66 Hoogeveen naar verbinding met Hoogeveen en haar inwoners. Op de koppeling bij het symbool van verbinding, nodigt D66 Hoogeveen de inwoners uit voor een open gesprek. Tijdens deze gelegenheid zal niet alleen het kunstwerk worden opgefrist, maar wordt ook het zwerfvuil in de directe omgeving opgeruimd.

De schoonmaakactie begint om 9.30 uur en biedt niet alleen de kans om het kunstwerk nieuw leven in te blazen, maar ook om in gesprek te gaan over lokale kwesties. D66 Hoogeveen hoopt op een betrokken en gezellige bijeenkomst waarbij gezamenlijke inspanningen het symbool van verbinding weer groen en goed zichtbaar wordt.

Foto: Marin Rutgers…

D66 gaat in gesprek met de inwoners van Hoogeveen in de Magneet

Hoogeveen-(10-02-2024) Vanochtend was D66 in de Magneet om de inwoners een luisterend oor te bieden voor de zorgen en problemen waarmee de inwoners van Hoogeveen te maken hebben.
Een mooi initiatief om op deze manier verbinding te zoeken met de inwoners van Hoogeveen.

Men kon vanochtend in gesprek met de fractievoorzitter Marin Rutgers en Johannes Prakken lid steunfractie, dit onder het genot van een kopje koffie of thee.

Elke tweede zaterdag van de maand zal D66 in de Magneet aanwezig zijn om de inwoners van Hoogeveen te woord te staan.

D66 is een sociaal-liberale partij en staan voor ‘vrijheid in verbondenheid, en gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Duurzaamheid, goed onderwijs, kunst &  cultuur zijn een van de speerpunten van D66.

D66 is niet alleen bij verkiezingen zichtbaar, maar ook de jaren erna wil D66 graag horen hoe het in jouw wijk of buurt gaat en wat jij belangenrijk vind, en nodig iedereen uit om in gesprek te gaan met D66 op de tweede zaterdag in de maand in de Magneet.

Iedereen is daar welkom vanaf 10.30 t/m 12.00 uur.

Voor meer informatie ga dan naar hun website: KLIK HIER

Verslag: Paula Bansema, Foto: Focus met Passie

 …

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…